EMF Worldwide | EEI | Mission Vision & Values
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Võre jooga, Peegeldused, The Waves


EEI missioon, visioon ja väärtused EEI logo

Missioon

EEI on rahvusvaheline koolitus- ja konsultatsiooniorganisatsioon, mis spetsialiseerub energiatööle, nagu see seondub inimese energeetilise anatoomiaga. Oma juhtiva programmi kaudu, milleks on EMF Balancing Technique® (elektromagnetvälja tasakaalustamise EMF tehnika), on EEI saavutanud ülemaailmset tunnustust, pakkudes kursusi, mille eesmärgiks on sertifitseerida õpilasi erialase õpetuse ja praktika kaudu, et neist võiks saada kompetentsed EMF Balancing Technique’i praktikud ja õpetajad.

Meie taotluseks on:

 • pidada oma õpetustes, praktikas ja äris kinni kõrge kvaliteedi standarditest, austades iga üksikut inimest ja nendevahelist jõustavat ühendust;
 • töötada nii, et iga klient võiks kogeda suuremat stabiilsuse- ning tasakaalu tunnet, mis on EMF Balancing Technique’i seansi tulemus;
 • luua teiste jaoks võimalusi nende oma jõusse astumisel ja iseenda eest vastutavaks saamisel;
 • julgustada ning toetada praktikuid ja õpetajaid nende EMF-i alaste äriliste võimaluste arendamisel;
 • pühendada end jätkuvale täiustumisele: uute standardite juurutamisele energiaalases töös ja kõige kaasaegsema kättesaadava informatsiooni pakkumisele.

Visioon

Meie visiooniks on edendada tegelikkust, milles iga inimene tunnistab oma ainukordset ühendust kõige loova allikaga, milleks on armastuse energia.

Väärtused

Meie väärtused kujutavad endast eetika koodeksit ning me praktiseerime neid oma igapäevases elus, samuti meie ärilises tegevuses. Me väärtustame:

 • oma töös ja oma igapäevases üksteisega suhtlemises ausust ja ausameelsust;
 • iga inimese õigust õppida tundma ja väljendama oma kaasasündinud tarkust;
 • iga inimese õigust tunda end jõustatuna oma isiklikus olukorras, olgu see just selline nagu on;
 • huumori lugupidavat kasutamist avatud ja ausaks suhtlemiseks;
 • usalduslikus keskkonnas ning arenduslikul ja positiivsel eesmärgil toimuvat vastastikust tagasisidet;
 • meisterlikkuse praktiseerimist igapäevases elus.