EMF Worldwide | EEI | Mission Vision & Values
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


מטרתנו, חזוננו וערכינו EEI logo

המטרה

EEI הוא ארגון הדרכה וייעוץ בינלאומי המתמחה בעבודה אנרגטית, המתייחסת לאנטומיה האנרגטית של האדם. בתכנית הבכורה של EMF Balancing Technique® (שיטת איזון השדה האלקטרומגנטי) זכתה EEI בהכרה עולמית, בקורסים שתוכננו להכשיר תלמידים על ידי הדרכה מקצועית והתמחות להיות מטפלים ומורים של EMF Balancing Technique.

בכוונתנו:

 • לדבוק בסטנדרטים גבוהים של מצוינות בהוראה, בטיפול ובעסקים שלנו ע"י כיבוד הפרט ואת קשר החיזוק העצמי שביניהם.
 • לעבוד באופן שכל פרט יוכל לחוות הרגשת יציבות גדולה יותר ואיזון כתוצאה מטיפול EMF Balancing Technique.
 • ליצור הזדמנויות לחיזוק עצמי ולאחריות עצמית של אחרים.
 • לתמוך ולעודד מטפלים ומורים בפיתוח הזדמנויות בעיסוקם ב-EMF.
 • להקדיש את עצמנו לשיפור מתמיד, לחלוציות בפיתוח סטנדרטים חדשים, ובאספקת המידע המעודכן ביותר בעבודה האנרגטית.

החזון

חזוננו הוא לטפח מציאות שבה כל אדם יאמין בקשר הייחודי שלו למקור היצירתי של כל הדברים – אנרגית האהבה.

הערכים

ערכינו מייצגים קוד אתי, שאותו אנו מיישמים בחיי היום-יום שלנו ובעסקינו. ערכינו הם:

 • לשמור על יושר והגינות בעבודתנו וביחסי הגומלין בין אדם לחברו בחיי היום-יום שלנו.
 • לשמור על זכותו של כל אדם להרגיש ולבטא את חכמתו המולדת.
 • לשמור על זכותו של כל אדם להרגיש מחוזק במצבו בדיוק כפי שהוא.
 • להשתמש בהומור בכבוד לקשר פתוח וליושר.
 • להשתמש במשוב הדדי למטרות התפתחות חיובית בסביבה משרה אמון.
 • לנהוג כ"מַסְטֶרִים" (mastery) בחיי היום-יום.