The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga voor Het Lattice, Reflections, The Waves


Missie, Visie en Waarden van EEI EEI logo

Missie

Energy Extension Incorporated (EEI) is een internationale training en adviesorganisatie, die is gespecialiseerd in energiewerk, gerelateerd aan de menselijke energie-anatomie. Met haar eerste programma, de EMF Balancing Technique®, heeft EEI wereldwijde erkenning gekregen. Zij verzorgt cursussen, die zijn ontworpen om individuele studenten door middel van gespecialiseerde instructies en oefeningen te certificeren zodat ze competente praktijkbeoefenaars en leraren van de EMF Balancing Technique worden.

Wij hebben de intentie om:

 • Een uitmuntend niveau in onze opleiding, praktijk en zakendoen aan te houden en daarin alle individuele mensen en de zelfbekrachtigende verbinding tussen hen te eren.
 • Zo te werken dat iedere cliënt een groter gevoel van stabiliteit en balans kan ervaren door een EMF Balancing Technique sessie.
 • Mogelijkheden te creëren voor anderen om zelfbekrachtigd en zelfverantwoordelijk te zijn.
 • Praktijkbeoefenaars en leraren te ondersteunen en aan te moedigen in de ontwikkeling van zakelijke mogelijkheden aangaande de EMF Balancing Technique.
 • Onszelf toe te wijden aan doorlopende verbetering; nieuwe standaarden verkennend in energiewerk, en de meest actuele beschikbare informatie biedend.

Visie

Onze visie is een realiteit te koesteren waarin iedere individuele mens haar eigen unieke verbinding met de creatieve bron aller zaken herkent - de energie van liefde.

Waarden

Onze waarden vertegenwoordigen een ethische code, die we zowel in ons dagelijks leven als in ons zakenleven uitoefenen. Wij hechten waarde aan:

 • Eerlijkheid en integriteit in ons werk en onze dagelijkse interactie met elkaar.
 • Ieder mens heeft het recht zijn of haar innerlijke wijsheid te kennen en uit te drukken.
 • Ieder mens heeft het recht zich gesteund te voelen in zijn of haar eigen situatie; precies zoals die is.
 • Op een respectvolle manier humor gebruiken om open en eerlijk te communiceren.
 • Wederzijdse feedback voor positieve ontwikkelingsdoeleinden binnen een betrouwbare omgeving.
 • Het beoefenen van Meesterschap in het dagelijks leven.