The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Sembol, UCL Tai Ji, Kafes için Yoga, Reflections, The Waves


EEI'nin Misyonu, Vizyonu ve Değerleri EEI logo

Misyon

EEI, insan enerji anatomisiyle ilgili enerji çalışmasında uzmanlaşmış uluslararası bir eğitim ve danışmanlık şirketidir. İlk programı olan EMF Balancing Technique® ile dünya çapında tanınan EEI, geliştirdiği kurslarla uzmanlaşmış bir eğitim ve uygulama sunarak, EMF Balancing Technique’ nin yetkili uygulayıcı ve öğretmenlerini yetiştirmekte ve sertifika vermektedir.

Amaçlarımız:

 • Her bir bireyi ve bireyler arasında varolan kendini-güçlendiren bağlantıyı onurlandırarak, öğretimizde, uygulamalarımızda ve işimizde yüksek mükemmellik standartlarına bağlı kalmak.
 • Her alıcının, bir EMF Balancing Technique seansının sonucu olarak daha güçlü bir sağlamlık ve denge duyusunu deneyimleyebilmesine çalışmak.
 • Diğer insanların da kendini-muktedir-kılabilmesi ve kendi-sorumluluğunu-üstlenebilmesi için fırsatlar yaratmak.
 • Uygulayıcı ve öğretmenlere EMF iş fırsatlarını geliştirebilmeleri için destek ve teşvik vermek.
 • Kendimizi sürekli gelişmeye adamak, enerji çalışmasında yeni standartlara öncülük etmek ve en güncel bilgiyi sunmak.

Vizyon

Vizyonumuz, her bir insanın, herşeyin yaratıcı kaynağıyla, yani sevgi enerjisiyle olan özgün bağlantısını fark ettiği bir gerçeklik oluşturmaktır.

Değerler

Değerlerimiz, günlük yaşamlarımızda ve iş hayatımızda uyguladığımız ahlaki kuralları temsil ederler:

 • İşimizde ve günlük etkileşimlerimizde dürüstlük ve bütünlük.
 • Her insan, doğuştan gelen bilgeliğini bilme ve ifade etme hakkına sahiptir.
 • Her insan, içinde bulunduğu durum ne olursa olsun, kendini muktedir hissetme hakkına sahiptir.
 • Açık ve dürüst bir iletişim kurabilmek amacıyla saygılı bir biçimde mizah kullanmak.
 • Güvenli bir ortam içinde, gelişmeye ve olumlu amaçlara yönelik karşılıklı geri bildirimlerde bulunmak.
 • Günlük yaşamda üstatlığı uygulamak.