The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


EMF Balancing Technique® (EMF техника за балансиране)
Изящна, елегантна и изискана форма на работа с енергия

EMF техника за балансиране - EMF Balancing Technique® е енергийна система, създадена да работи с Вселенската Калибрираща Решетка - Universal Calibration Lattice®, система в човешката енергийна анатомия. Техниката е проста и елегантна систематична процедура, която всеки може да научи, използвайки въздействието на човек към човек чрез електромагнитното поле. Техниката има 13 фази, всяка от тях е предназначена да работи с Вселенската Калибрираща Решетка и да я засили.

Произход на техниката

Пеги Финикс Дубро

Още в ранна възраст Пеги Финикс Дубро изпитва дълбоко желание да си „спомни Бог”. Като млада жена тя има поредица от дълбоки преживявания, които предизвикват спонтанното отваряне на всички нейни чакри. Това отваряне й дава осъзнаване за безусловната любов и за свързаността на всички неща във вселената.

Нейното желание да знае дори повече и да живее всекидневието си в съзнанието на това състояние, довежда до 15-годишно пътешествие, което предизвиква друго дълбоко отваряне, този път несравнимо преживяване, което дава тласък на откриването на Вселенската Калибрираща Решетка - the Universal Calibration Lattice (UCL). Първоначално Пеги се фокусира върху своята лична духовна еволюция. Работейки директно с електромагнитната природа на Вселенската Калибрираща Решетка, тя осъзнава, че съществува възможност да развие начин, по който да помага на другите в техния еволюционен процес. В нейния роден град скоро се разчува за резултатите от сеансите на Пеги.

След като работи редовно с клиенти няколко години и е поощрена от техните молби да научат нещо повече за това, което прави тя, Пеги развива учебна програма, с която да обучава другите на теорията и метода как да правят сеанси, и така се ражда EMF техниката за балансиране. Когато тези ново научени практикуващи започват да извършват сеанси, резултатите им са изключително забележителни. Няколко години по-късно, въз основа на продължаващата позитивна природа на резултатите, Пеги развива друга програма, този път програма за учители. Пеги сега предавала способността човек да преподава тази работа на други!

Тези обучаващи програми довеждат до сегашното състояние на работата - Пеги Финикс Дубро е не само позната в света като откривателя на EMF техника за балансиране и пръв авторитет по Вселенската Калибрираща Решетка. Техниката сега се практикува и преподава в 70 страни по света, където хора от различни култури и религии са в резонанс с първоначалния смисъл на работата с EMF - човек да знае и да живее живота си толкова пълно, колкото е възможно, в осъзнатост за енергията на любовта, свързаността на всички неща и уникалната и свещена природа на всяко човешко същество.

Метод

В пълната система на EMF техника за балансиране има 13 фази, всяка от тях съдържа сесия с различна форма и фокус. Във всяка от първите четири фази практикуващият извършва уникална серия от изящни движения, наподобяващи тай чи, докато клиентът лежи с дрехите си на масажната маса. Всички движения се извършват в рамките на Вселенската Калибрираща Решетка, система в човешката енергийна анатомия, простираща се от централното ядро на тялото до място приблизително на две крачки от физическото тяло. Има лек контакт с тялото, но по-голямата част от сесията се изпълнява, без да се докосва клиента. Енергийната сесия, свързана с всяка фаза, благоприятства за усещането на човека като енергийно същество, построявайки основата за еволюция на съзнанието до това на изплуващия еволюиращ.

На първо място практикуващият EMF общува чрез безмълвния език на енергията, предавана чрез енергийното взаимодействие на сесията на човек към човек. Моделите на сесията създават резонанс и предават съобщение на сила и пълнота към приемащия сесията. Много от движенията са придружавани от специфични намерения на окуражаване, изказани от практикуващия към клиента. Получателят на сесията винаги отговаря на този резонанс според неговата или нейната лична уникална мъдрост. Всяка сесия се отнася към самото ядро на човека и е покана за израстване до следващото ниво на цялост (или святост!).

Положително въздействие

Stephen and Peggy Phoenix Dubro

Първоначалното положително въздействие от сесията с EMF балансираща техника е засилването на Вселенската Калибрираща Решетка - комплексна система в човешката енергийна анатомия с простата причина - да донесе по-голям електрически заряд, който сега е на разположение за всички човешки същества.

Вселенската Калибрираща Решетка е електрическата система за електрическия заряд, който служи като основа за следващото ниво на нашата лична еволюция. Тази система в нашата енергийна анатомия е разширение на нашата симпатикова и парасимпатикова нервна система, която ни помага при развиването на нашите способности да изразяваме себе си напълно. Всеки по пътя на съзнателното личностно израстване ще има полза от това да знае повече за неговата или нейната Вселенска Калибрираща Решетка, защото тя влияе на всичко, което правим.

Установеното положително въздействие от сесиите EMF включва дълбок мир, по-голямо владеене на живота, подобрено благосъстояние и понякога дори забележителни физически излекувания - ползите са неограничени, когато ние се учим да запазваме и изразяваме нашия по-голям заряд. Ние се учим как да откриваме, предаваме и оформяме нашия свят като многоизмерни същества. Работата подсилва всеки, който иска да продължи да израства, от начинаещия на пътя до опитния мъдрец, който знае, че пътешествието е вечно и израстването е безгранично.


Peggy Phoenix Dubro

Kryon Summer Light Conference 2016

Kryon Summer Light Conference 2015

Сеанси с Пеги Финикс Дубро

The Waves

Reflections

The Honeymoon Effect!

Living in Infinite Love

Everyday Energetics Institute