The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Võre jooga, Peegeldused, The Waves


EMF Balancing Technique®
Elektromagnetvälja tasakaalustamise EMF tehnika
Graatsiline, elegantne ning teadlik energiatöö

EMF Balancing Technique® on energiasüsteem, mis on mõeldud töötamiseks Universal Calibration Lattice®'i ehk universaalse kalibreerimisvõrega, mis kujutab endast süsteemi inimese energeetilises anatoomias. See tehnika on lihtne ja suurepärane süstemaatiline protseduur, mille igaüks võib omandada kasutades ühe inimese mõju teise inimese elektromagnetväljale. Selle tehnika 13 faasi on kõik kavandatud mõjutama ja tugevdama Universal Calibration Lattice'it.

Tehnika päritolu

Peggy Phoenix Dubro

Peggy Phoenix Dubro'l oli varasest lapsepõlvest peale sügav soov “meenutada Jumalat". Noore naisena oli tal rida sügavaid kogemusi, mille tulemuseks oli tema kõikide tšakrate spontaanne avanemine. Selle kogemusega kaasnes tingimusteta armastusest teadlikukssaamine ning mõistmine, et kõik asjad meie Universumis on omavahel seotud.

Tema soov veelgi rohkem teada saada ja elada oma igapäevaelu sellises teadvusseisundis tõi kaasa viisteist aastat kestnud rännaku, mis viis järjekordse sügava avanemiseni, seekord kordumatu kogemuseni, millest kasvas välja Universal Calibration Lattice'i (UCL) avastamine. Kõigepealt keskendus Peggy oma isiklikule vaimsele arengule. Töötades otseselt UCL-i elektromagnetilise olemusega, sai ta teadlikuks võimalusest abistada teisi inimesi nende edasiarenemise protsessis. Tema kodulinnas levis peagi teave Peggy seansside mõjust.

Pärast mitmeaastast regulaarset tööd klientidega ja kannustatuna nende huvist selle kohta, mida ta tegelikult teeb, arendas Peggy välja koolitusprogrammi, õpetamaks teistele seansside tegemist nii teoorias kui praktikas - ja nii sündiski EMF Balancing Technique. Kui värskelt koolitatud praktikud hakkasid seansse tegema, olid ka nende tulemused tähelepanuväärivad. Mitu aastat hiljem, toetudes jätkuvalt positiivsetele tulemustele, töötas Peggy välja veel ühe koolitusprogrammi, seekord õpetajate jaoks. Peggy andis nii teistele edasi selle töö õpetamise võime!

Nende koolitusprogrammide tulemusena on välja kujunenud selle töö tänane staatus - Peggy Phoenix Dubro on nüüd üleilmselt tuntud kui EMF Balancing Technique'i väljatöötaja ja peamine Universal Calibration Lattice'i asjatundja. Seda tehnikat praktiseeritakse ja õpetatakse praegu 70 riigis üle terve maakera, kusjuures erinevate kultuuride ja religioonide esindajad võnguvad kaasa EMF-i töö algse taotlusega - saada tundma ja elada oma elu nii täielikult kui võimalik, olles teadlik armastuse energiast, kõige seotusest ja iga üksiku inimolendi kordumatust ja pühast olemusest.

Meetod

EMF Balancing Technique'i täielik süsteem koosneb kolmeteistkümnest faasist, millest iga faas moodustab erisuguse ülesehituse ja eesmärgiga seansi. Iga esimese nelja faasi ajal sooritab praktik kordumatu rea graatsilisi Tai Chi'd meenutavaid liigutusi, samal ajal kui klient lamab täies rõivastuses massaažilaual. Kõik liigutused sooritatakse Universal Calibration Lattice'i (Universaalse Kalibreerimisvõre) piires, see on inimese energeetilise anatoomia süsteem, mis ulatub keha keskmest kuni umbes 60 cm kaugusele füüsilisest kehast. Seansi käigus puudutatakse mõningal määral ka keha, kuid suurem osa seansist viiakse läbi klienti puudutamata. Iga faasiga seonduv energiaseanss toetab iseenda kogemist energeetilise olendina, pannes aluse teadvuse evolutsioonile tiigrihüppeks evolutsiooniprotsessis olijale.

EMF'i praktik suhtleb peamiselt sõnatus, inimestevahelise kontakti kaudu seansi ajal edastatavas energiakeeles. Seansi mustrid panevad paika resonantsi ja edastavad seansisaajale tugevuse ja terviklikkuse sõnumit. Mitmeid liigutusi saadavad praktiku poolt kliendile lausutavad väga erilised julgustavad taotlused. Seansisaaja vastab sellele resonantsile alati tema enda kordumatust tarkusest lähtudes. Iga seanss on suunatud inimese keskmele enesele ning kujutab endast kaasakutset areneda terviklikkuse (või pühaduse!) uuele tasandile.

Kasu

Stephen ja Peggy Phoenix Dubro

EMF Balancing Technique'i seansi peamine kasu seisneb Universal Calibration Lattice'i tugevdamises. UCL on inimese energeetilises anatoomias olev keerukas süsteem, millel on lihtne otstarve - kanda endas seda suuremat elektrilist laengut, mis on nüüd kõikide inimeste jaoks kättesaadav.

UCL kujutab endast vooluringide süsteemi elektrilise laengu jaoks, mis on meie isikliku arengu järgmise etapi vundamendiks. See meie energeetilises anatoomias olev süsteem kujutab endast meie sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi laiendust, mis abistab meid oma võimete väljaarendamisel, et võiksime iseend täielikult väljendada. Igaühe jaoks, kes astub teadliku isikliku kasvamise rada, tõuseb tulu oma Universal Calibration Lattice'i tundmisest, kuna see mõjutab kõike, mida me teeme.

EMF-i seansside tulemusena märgitakse sügava rahu tunnet, suuremat meisterlikkust oma elus, paranenud heaolutunnet ja mõnikord isegi märgatavaid füüsilisi tervenemisi - tulu on piiritu, kui me õpime endas hoidma ja väljendama oma suuremat laengut. Me oleme õppimas, kuidas on meil mitmemõõtmeliste olenditena võimalik õppida tundma, tõlgendama ja kujundama oma maailma. See töö tugevdab igaüht, kes soovib jätkata oma kasvamist, alates algajast kuni kogenud elutargani, kes teab, et teekond on igavene ja kasv lõputu.


Peggy Phoenix Dubro

Kryon Summer Light Conference 2016

Kryon Summer Light Conference 2015

Seansid Peggy Phoenix Dubro’ga

The Waves

Reflections

The Honeymoon Effect!

Living in Infinite Love

Everyday Energetics Institute