The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


EMF Balancing Technique®
Pievilcīgas, elegantas un izsmalcinātas formas darbs ar enerģijām

The EMF Balancing Technique® (Elektromagnētiskā lauka balansēšanas tehnika) ir enerģijas sistēma, kas izveidota darbam ar cilvēka enerģijas anatomijā ietilpstošo Universal Calibration Lattice® (Universālo kalibrēšanas režģi). Šo vienkāršo un izsmalcināto sistēmisko procedūru var iemācīties jebkurš, izmantojot tās pamatā esošo cilvēku savstarpējo ietekmi uz elektromagnētisko lauku. Ir radītas 13 šīs tehnikas fāzes darbam ar UCL un tā nostiprināšanai.

Tehnikas rašanās

Pegija Fēniksa Dubro

No agras bērnības Pegija Fēniksa Dubro juta dziļu vēlēšanos “atcerēties Dievu”. Kļuvusi par jaunu sievieti, viņa piedzīvoja vairākas patiesas atklāsmes, kuru rezultātā notika spontāna visu čakru atvēršanās. Tas ļāva viņai apzināties beznosacījumu mīlestības un visa vienotības pastāvēšanu Visumā.

Pegija gribēja zināt vēl vairāk un dzīvot ik dienu šajā jaunajā apziņas stāvoklī, tāpēc nākošos 15 gadus veltīja ceļojumam, kas viņu noveda pie vēl viena patiesas atklāsmes brīža. Viņa guva neatkārtojamu pieredzi, kas ļāva atklāt Universal Calibration Lattice. Sākumā Pegiju interesēja pašas garīgā attīstība, taču, izzinot UCL elektromagnētisko dabu, viņa saprata, ka ir iespējams izstrādāt sistēmu, kas ļautu palīdzēt arī citiem cilvēkiem viņu garīgās attīstības procesā. Pilsētā, kurā Pegija dzīvoja, drīz sāka runāt par viņas seansu rezultātiem.

Regulārs darbs ar klientiem vairāku gadu garumā un klientu vēlēšanās saprast, ar ko viņa nodarbojas, pamudināja Pegiju izstrādāt apmācību programmu, kas ļāva arī citiem cilvēkiem apgūt seansu praktizēšanas teoriju un metodes. Tā radās EMF Balancing Technique. Kad pirmie apmācību beigušie praktizētāji sāka savu seansu praksi, arī viņu sasniegtie rezultāti bija ievērojami. Vēl pēc dažiem gadiem, kuru laikā apstiprinājās mācības pozitīvā ietekme, Pegija izstrādāja skolotāju apmācības programmu. Tagad viņa nodeva citiem spēju mācīt šo tehniku!

Pateicoties šīm mācību programmām, Pegija Fēniksa Dubro ir pazīstama visā pasaulē kā EMF Balancing Technique radītāja, bet pirmkārt kā autoritāte jautājumā par Universal Calibration Lattice. Tehniku šobrīd praktizē un māca vairāk kā 70 pasaules valstīs, kur dažādas kultūras un reliģijas pārstāvoši cilvēki ir vienoti, sekojot EMF tehnikas sākotnējam mērķim - dzīvot apzinātu un piepildītu dzīvi mīlestības enerģijā, visa vienotības un cilvēciskās esības neatkārtojamā un svētītā izpausmē.

Metode

Katrai EMF Balancing Technique fāzei ir noteikta forma, kas izpaužas kā virkne plastisku, Tai Ji atgādinošu kustību, kuras veic praktizētājs, kamēr klients guļ uz masāžas galda. Visas kustības tiek veiktas Universal Calibration Lattice ietvaros; tā ir cilvēka enerģētiskās anatomijas sistēma, kas sākas no ķermeņa centrālās ass un pilnībā ietver ķermeni 60 centimetru attālumā no tā. Dažbrīd seansa laikā praktizētājs viegli pieskaras klienta ķermenim, tomēr lielākā daļa kustību notiek bez fiziska kontakta.

Izpildot kustības, EMF praktizētājs klienta vietā izsaka vairākas vēlēšanās veikt noteikta veida sakārtojumus. Tomēr pamatā seansa laikā saziņa ar klientu notiek bez vārdiem jeb enerģijas valodā, kas rodas savstarpējās cilvēciskās saiknes rezultātā. Režģa enerģijas struktūras tiešā veidā uzrunā astoņskaldņa formas Gaismas šablonus, kas ietilpst katra cilvēka enerģētiskajā ķermenī un nosaka mūsu katra neatkārtojamo un svētīto dabu. Šīs struktūras rada rezonansi un nodod klientam spēka un visa vienotības vēstījumu. Seansa saņēmējs uz šo rezonansi vienmēr atbild saskaņā ar savu iekšējo gudrību. Katrs seanss vērsts uz cilvēka esības centru un ietver aicinājumu attīstīties līdz nākošajam iekšējās un visa vienotības līmenim.

Ir radītas trīspadsmit šīs tehnikas fāzes (trīspadsmit dažādi seansi), kas palīdz cilvēkam apzināties sevi kā enerģētisku būtni ar vēl neapjaustām spējām.

Ieguvums

Stephen and Peggy Phoenix Dubro

Galvenais ieguvums no EMF Balancing Technique seansa ir iespēja stiprināt Universal Calibration Lattice - sarežģītu sistēmu ar vienkāršu mērķi - spēt vadīt lielāku elektromagnētisko potenciālu, kāds šobrīd pieejams visiem cilvēkiem.

UCL ir elektromagnētisks tīkls, kas kalpo par pamatu mūsu personīgās evolūcijas nākošajam līmenim. Šī mūsu enerģijas anatomijā ietilpstošā sistēma ir simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas turpinājums, kas palīdz attīstīt mūsu spējas pilnībā izpaust savu būtību. Zināšanas par savu UCL palīdzēs ikvienam, kas ir ceļā uz apzinātu personīgo izaugsmi, jo UCL ietekmē jebkuru mūsu domu un darbību.

Dokumentāli apliecināti pozitīvie rezultāti no EMF seansiem ir dziļš miers, lielāka meistarība ikdienas dzīvē, labāka pašsajūta, dažkārt arī ievērojama veselības uzlabošanās - ieguvumi ir neierobežoti, kad mēs iemācāmies attīstīt un vadīt lielāku elektrisko lādiņu. Mēs mācāmies iepazīt, izprast un veidot savu pasauli kā daudzdimensionālas būtnes. Šis darbs stiprina ikvienu, kas vēlas turpināt ceļu uz izaugsmi - no iesācēja, kas ir pašā ceļa sākumā, līdz viedajam, kas zina, ka šis ceļojums ir bezgalīgs un izaugsme - neierobežota.


Pegija Fēniksa Dubro

Kryon Summer Light Conference 2016

Kryon Summer Light Conference 2015

Sessions with Peggy Phoenix Dubro

The Waves

Reflections

The Honeymoon Effect!

Living in Infinite Love

Everyday Energetics Institute