The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga voor Het Lattice, Reflections, The Waves


EMF Balancing Technique®
Een gracieuze, elegante en geavanceerde vorm van energiewerk

De EMF Balancing Technique® is ontworpen om met het Universal Calibration Lattice® te werken. Dit is een systeem in de menselijke energie-anatomie. De techniek is een simpele en verfijnde, systematische procedure die iedereen kan leren en die gebruik maakt van het mens-tot-mens effect op het elektromagnetische veld. Er zijn 13 fasen van de techniek, die allen ontwikkeld zijn om het Universal Calibration Lattice te versterken en er mee te werken.

Oorsprong van de techniek

Peggy Phoenix Dubro

Vanaf haar prille jeugd heeft Peggy de diepe wens gekoesterd om zich "God te herinneren". Als jonge vrouw had ze enkele diepe ervaringen die resulteerde in het spontaan openen van al haar chakra's. Deze opening zorgde voor de bewustwording van onvoorwaardelijke liefde en van de verbondenheid met alles wat is in het universum.

Haar wens om nog beter te begrijpen en deze werkelijkheid dagelijks te leven, leidde tot een zoektocht die na 15 jaar een andere diepe opening teweegbracht. Dit keer was het een unieke ervaring die de ontdekking van het Universal Calibration Lattice (UCL) met zich meebracht. Eerst lag het accent voor Peggy op haar persoonlijke spirituele evolutie. Door direct met de elektromagnetische aspecten van de UCL te werken, kwam ze tot het inzicht dat er mogelijkheden waren om anderen ook te helpen in hun evolutionaire proces. In de stad waar ze woonde, ging het nieuws van de resultaten van Peggy's sessies als een lopend vuurtje.

Na enkele jaren met cliënten gewerkt te hebben en gestimuleerd door hun behoefte om beter te begrijpen wat ze deed, heeft Peggy een trainingsprogramma ontwikkeld om anderen deze techniek te leren. En de EMF Balancing Technique was geboren. De resultaten van de nieuwe praktijkbeoefenaars waren ook opzienbarend. Enkele jaren later, geïnspireerd door de niet aflatende positieve resultaten, heeft Peggy een ander programma gecreëerd, namelijk het lerarenprogramma. Peggy heeft hiermee de mogelijkheid geschapen voor anderen om het werk door te geven.

Deze trainingsprogramma's hebben geleid tot de huidige status van het werk. Peggy Phoenix Dubro staat nu wereldwijd bekend als de ontwikkelaar van de EMF Balancing Technique en de leidende autoriteit van de Universal Calibration Lattice. De techniek wordt nu in meer dan 70 landen onderwezen en beoefend. Hier resoneren mensen met verschillende achtergronden en religies met de originele intentie van het EMF werk - om hun leven te kennen en ten volste te leven in een bewustzijn van de energie van liefde - de verbondenheid van alles en iedereen te voelen - de unieke en sacrale natuur van ieder menselijk wezen.

Methode

Iedere fase van de EMF Balancing Technique heeft een uitgesproken vorm die bestaat uit verschillende gracieuze Tai-Chi achtige bewegingen. Deze worden uitgevoerd door de praktijkbeoefenaar op de cliënt, die aangekleed op een massagetafel ligt. Alle bewegingen worden uitgevoerd in de Universal Calibration Lattice, een systeem in de menselijke energie-anatomie. Deze spreidt zich uit vanuit de centrale kolom van het lichaam tot ongeveer 60 cm buiten het fysieke lichaam. Het lichaam wordt tijdens de sessie enkele malen licht aangeraakt, maar het overgrote deel van de sessie voltrekt zich zonder dat de cliënt wordt aangeraakt.

Veel van de bewegingen worden verzegeld door zeer specifieke en aanmoedigende intenties, die tegen de cliënt worden uitgesproken. Maar het essentiële is wel de ongesproken energietaal die de beoefenaar tot de cliënt spreekt en die via het contact van mens tot mens tijdens de sessie tot uitdrukking komt. De energiepatronen spreken direct tegen de diamantvormige lichtpatronen die zich in ieder van ons bevinden en die ieder hun eigen unieke en sacrale natuur voortbrengen. De patronen van de sessies brengen een resonantie en geven een boodschap van kracht en heelheid aan de ontvanger van de sessie. De ontvanger reageert altijd op deze resonantie volgens zijn of haar unieke wijsheid. Iedere sessie spreekt tot de diepe kern van de persoon en is een uitnodiging om naar het volgende niveau van zijn heelheid (heiligheid) te groeien.

Er zijn op dertien fasen (dertien verschillende sessies) van dit werk, die allemaal bijdragen aan de ervaring van jezelf als een energetisch wezen met onaangesproken potentieel.

Voordelen

Stephen and Peggy Phoenix Dubro

Het belangrijkste voordeel van een EMF Balancing Technique sessie is het versterken van de Universal Calibration Lattice - een complex systeem in de menselijke energie anatomie -met als doel om de grotere elektrische lading vast te kunnen houden, die nu beschikbaar is voor de mensheid.

De UCL is het elektronische circuit voor de elektrische lading die dienst doet als het fundament voor ons volgende niveau in onze persoonlijke evolutie. Dit systeem in onze energie anatomie is een uitbreiding van onze sympathische en parasympathische zenuwstellen, dat ons helpt om die kwaliteiten te ontwikkelen om onszelf volledig tot uitdrukking te kunnen brengen. Iedereen die bewust op de persoonlijke ontwikkelingsweg is, heeft er baat bij om meer te weten van zijn of haar Universal Calibration Lattice, omdat het invloed heeft op alles wat we doen.

De beschreven effecten van een EMF sessie bevatten onder andere een diep gevoel van vrede, een grotere meesterschap in het dagelijks leven, verbeterd welzijn en soms zelfs opmerkelijke genezingen. De voordelen zijn onbegrensd omdat we leren om meer kracht vast te houden en tot uitdrukking te brengen. We leren hoe we onze wereld als multi-dimensionale wezens kunnen ontdekken, vertalen en vormen. De methode versterkt iedereen die wilt groeien. Van beginneling op het pad tot de doorgewinterde wijze, die weet dat de reis eeuwig is en de groei onbeperkt.


Peggy Phoenix Dubro

Kryon Summer Light Conference 2016

Kryon Summer Light Conference 2015

Sessions with Peggy Phoenix Dubro

The Waves

Reflections

The Honeymoon Effect!

Living in Infinite Love

Everyday Energetics Institute