The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


EMF Balancing Technique® (EMF Vyrovnávacia technika)
Pôvabná, elegantná a premyslená forma práce s energiou

EMF Balancing Technique® (EMF Vyrovnávacia technika) je energetický systém vyvinutý pre prácu s Universal Calibration Lattice® (Univerzálna Kalibračná Sieť) - so systémom v ľudskej energetickej anatómii. Technika je jednoduchá a elegantná procedúra, ktorú sa môže naučiť hocikto, kvôli využitiu pôsobenia jedného človeka na druhého cez elektromagnetické pole. Technika obsahuje 13 fáz, ktoré sú vyvinuté pre prácu s Universal Calibration Lattice (Univerzálna Kalibračná Sieť) a pre jej posilnenie.

Vznik techniky

Peggy Phoenix Dubro

Už od malička mala Peggy Phoenix Dubro hlbokú túžbu "pamätať na Boha". Ako mladá žena mala radu takých skúseností, ktoré zapríčinili u nej spontánne otvorenie všetkých čakier. Toto otvorenie pôsobilo uvedomenie si nepodmienenej lásky, a predstavu o prepojení všetkého v našom svete.

Jej túžba po ďalších vedomostiach, a žiť svoj živoť uvedomením tohto stavu, viedla k 15-ročnej ceste, ktorá pôsobila ďalšie otvorenie, v tomto prípade jedinečnú skúsenosť ktorá vyústila do objavenia Universal Calibration Lattice (UCL-Univerzálna Kalibračná Sieť). Najprv Peggy sa sústredila na svoj špirituálny rozvoj. Pri bezprostrednej práci s elektromagnetickou podstatou UCL (UKS), objavila možnosť rozvíjania spôsobu asistovania pri procese rozvoja ostatných ľudí. V rodnom meste sa veľmi rýchlo rozšírili správy o výsledkoch sedení, ktoré Peggy vykonávala.

Po niekoľko ročnej pravidelnej práci s klientmi, a stimulovaná so svojim prianím vedieť viacej o tom čo robí, Peggy vypracovala tréningový program pre výuku teórie a metodológie vykonánia sedení, a takto sa zrodila EMF Balancing Technique (EMF Vyrovnávacia Technika). Keď novo vytrénovaní liečitelia začali vykonávať svoje sedenia, ich výsledky boli taktiež mimoriadne. Pár rokov neskôršie, založené na trvale kladných výsledkoch, Peggy vyvinula ďalší program, v tomto prípade program pre inštruktorov. Peggy chcela odovzdať schopnosť naučiť iných na túto prácu!

Tieto tréningové programy viedli k dnešnému stavu týchto prác - Peggy Phoenix Dubro je celosvetovo známa ako objaviteľka EMF Balancing Technique (EMF Vyrovnávacia Technika), a ako najprednejšia autorita pre Universal Calibration Lattice (Univerzálna Kalibračná Sieť). Technika je teraz vykonávaná a vyučovaná vo viac než 70-tich krajinách vo svete, kde ľudia s rôznymi kultúrami a náboženstvami sa stotožňujú pôvodným cieľom práce EMF – vedieť a žiť svoj život naplno s uvedomením energie lásky, prepojenia všetkých bytostí, a jedinečnosti a svätej podstaty každého človeka.

Metodológia

V kompletnom systéme EMF Balancing Technique (EMF Vyrovnávacia Technika) existuje trinásť fáz, každá fáza obsahuje sedenie vo zvlaštnej forme a rozdielným zameraním. V prvých štyroch fázach, liečitelia vykonávajú jedinečné sériu elegantných pohybov, podobajúcich sa na Taj-či, kým klient úplne oblečený leží na masážnom stole. Všetky pohyby sú uskutočnené vo vnútri Universal Calibration Lattice (Univerzálna Kalibračná Sieť), v systéme ľudskej energetickej anatómie, od centrálneho jadra tela až po oblasť, ktorá sa nachádza približne 60cm od fyzického tela. Existuje niekoľko jemných dotykov tela, ale väčšia časť sedenia je vykonávaná bez dotyku klienta. Energetické sedenia priradené ku každej fáze umožňujú zážitok svojej energetickej bytosti, budovaním základov pre vývoj uvedomelosti.

Primárne EMF liečiteľ komunikuje s nevysloveným jazykom energie, odovzdávané cez energetickú interakciu od človeka k človekovi počas sedenia. Vzory sedenia nastavujú rezonanciu a prenášajú správu o sile a celistvosti k prijímateľovi sedenia. Väčšina pohybov je sprevádzané vyšpecifikovanými povzbudeniami, ktoré liečiteľ hovorí klientovi. Prijímajúci sedenia vždy odpovedá na túto rezonanciu podľa jeho (alebo jej) jedinečnej múdrosti. Každé sedenie je adresované najhlbšiemu jadru jedinca, a je to pozvanie k rastu na ďalší stupeň celistvosti (alebo svätosti!).

Výhody

Stephen and Peggy Phoenix Dubro

Prvoradým prínosom EMF Balancing Technique (EMF vyrovnávacia technika) sedenia je posilnenie UCL (UKS) – komplexného systému s jednoduchým účelom – aby mohla udržať v sebe väčšie množstvo elektrickej energie, ktorá je teraz dostupná pre každú ľudskú bytosť.

UCL (UKS) je elektrický obvod pre nabíjanie, ktorý slúži ako základ pre ďalší stupeň našej osobnej evolúcie. Tento systém v našej energetickej anatómii je predĺžením nášho sympatického a parasympatického nervového systému, ktorý nám pomáha pri rozvoji našich schopností pre úplné vyjadrenie seba samého. Každý môže na ceste vedomého osobného rastu zúročiť vedomosti o vlastnej UCL, ako to opvlyvňuje všetko, čo vykonáme.

Dokumentované výhody EMF sedení sú hlboký pokoj, lepšie ovládanie svojho života, zlepšený blahobyt, a niekedy aj fyzické uzdravenie – výhody sú nekonečné keď sa naučíme lepšie udržať a vyjadriť svoj väčší energetický náboj. Učíme sa ako skúmať, interpretovať, a tvarovať naš svet ako multidimenzionálne bytosti. Táto práca posilní každého, kto chce pokračovať na ceste rastu, od začiatočníkov až po skúsenejších, ktorí vedia že cesta je večná a rast je neobmedzený.


Peggy Phoenix Dubro

Kryon Summer Light Conference 2016

Kryon Summer Light Conference 2015

Sessions with Peggy Phoenix Dubro

The Waves

Reflections

The Honeymoon Effect!

Living in Infinite Love

Everyday Energetics Institute