The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Sembol, UCL Tai Ji, Kafes için Yoga, Reflections, The Waves


EMF Balancing Technique®
Zarif, yalın ve gelişmiş bir enerji çalışması

EMF Balancing Technique®, insanın enerji anatomisinde bir sistem olan Universal Calibration Lattice® ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış bir enerji sistemidir. Bu teknik, herkesin öğrenebileceği basit ve zarif, sistematik bir işlem olup, insanın insanla elektromanyetik alanda etkileşmesini kullanır. Tekniğin şu anda 13 aşaması vardır ve her biri Universal Calibration Lattice ile çalışmak ve onu güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Tekniğin Kökeni

Peggy Phoenix Dubro

Peggy Phoenix Dubro'nun, derin bir "Tanrı'yı anımsama" arzusu çocukluğunda başladı. Genç bir kadınken yaşadığı bir dizi derin ve etkileyici deneyimler, onun tüm çakralarının kendiliğinden açılmasıyla sonuçlandı. Bu açılım onda koşulsuz sevgi farkındalığını oluşturdu, ve evrendeki herşeyin birbiriyle bağlantı içinde olduğunu fark etmesini sağladı.

Daha da fazlasını bilmek, ve günlük yaşamını bilincin bu halinde sürdürmek arzusu, onu onbeş yıl süren bir yolculuğa çıkarttı. Bu yolculuk bir başka derin açılımla sonuçlandı; bu kez eşsiz bir deneyim, Universal Calibration Lattice (UCL)nin keşfine yol açtı. Peggy başlarda kendi kişisel ruhsal evrimine odaklanmıştı. UCL'nin elektromanyetik doğasıyla doğrudan çalışmaya başladığında, evrimleşme süreçlerinde insanlara yardımcı olabileceğini, böyle bir yardım biçiminin geliştirilme olasılığının mevcut olduğunu fark etti. Peggy'nin verdiği seansların sonuçları çok geçmeden oturduğu şehirde kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Birkaç yıl düzenli olarak alıcılarla çalıştıktan sonra, ve o kişilerin, yaptığı şey hakkında daha fazlasını bilmek istemeleri üzerine, Peggy, diğerlerine seansların nasıl yapılacağının teorisini ve yöntemini öğretmek üzere bir eğitim programı geliştirdi, ve işte EMF Balancing Technique böyle doğdu. Bu yeni eğitilmiş uygulayıcılar seansları vermeye başladığında, elde ettikleri sonuçlar da dikkate değerdi. Peggy, birkaç yıl sonra, sonuçların süregelen olumlu doğasını temel alarak başka bir program daha, bu kez bir öğretmenlik programını geliştirdi. Peggy artık bu çalışmayı öğretme yetisini başkalarına devrediyordu!

Bu eğitim programları, çalışmayı şimdiki durumuna getirdi - Peggy Phoenix Dubro artık dünyanın her yanında EMF Balancing Technique'nin yaratıcısı, ve Universal Calibration Lattice'in başta gelen otoritesi olarak tanınıyor. Bu teknik şimdilerde dünyanın her yanındaki 70 ülkede uygulanıyor ve öğretiliyor. Farklı kültürlerden ve dinlerden gelen insanlar, EMF çalışmasının özgün niyeti ile rezonansa giriyor. Bu özgün niyet - kişinin kendi yaşantısını olabildiğince sevgi enerjisinin, herşeyin birbiriyle bağlantısının ve her insanın benzersiz ve kutsal doğasının farkındalığı içinde yaşamasıdır.

Yöntem

EMF Balancing Technique'nin her aşaması farklı bir biçime sahiptir. Alıcı giysileriyle bir masaj masasında yatarken, uygulayıcı tai chi benzeri bir dizi zarif hareketlerde bulunur. Tüm hareketler, insanın enerji anatomisindeki bir sistem olan ve fiziksel bedenin merkezinden yaklaşık 60 cm'lik bir alana yayılan Universal Calibration Lattice'in içinde tamamlanır. Arada bedene hafifçe dokunulsa da, seansın büyük bir bölümü alıcıya dokunmadan gerçekleştirilir.

Hareketlerin çoğuna, uygulayıcının alıcıya söylediği çok belirli ve cesaretlendirmeye yönelik niyetler eşlik eder. Ancak çalışmanın özünü, EMF uygulayıcısının seans sırasında insanın insanla bağlantısı sayesinde dile getirilmeyen bir enerji diliyle iletişim kurması oluşturur. Enerji kalıpları doğrudan, her bir insanın içinde kendi benzersiz ve kutsal doğasını oluşturan, oktahedron biçimindeki Işık Kalıplarına hitap eder. Seansın kalıpları bir rezonans meydana getirerek, seansı alan kişiye bir güçlülük ve bütünlük mesajı iletir. Seansı alan kişi bu rezonansa her zaman kendi benzersiz bilgeliği doğrultusunda yanıt verir. Her seans bireyin özüne hitap eder ve onu bir sonraki bütünlük (ya da kutsallık!) düzeyine gelişmeye davet eder.

Bu çalışmanın şu anda oniki aşaması (oniki farklı seansı) var, ve bunların hepsi, benliğin, henüz kullanılmayan potansiyellere sahip enerjisel bir varlık olarak deneyimlenmesine yardımcı olur.

Yararlar

Stephen and Peggy Phoenix Dubro

Bir EMF Balancing Technique seansının birincil yararı - insanın enerji anatomisi içinde basit bir amaçla bulunan karmaşık sistemi - Universal Calibration Lattice'i güçlendirmek, ve böylece onun, şimdilerde tüm insanlar için erişilir olan daha büyük bir elektriksel şarjı taşımasını sağlamaktır.

UCL, kişisel evrimimizin bir sonraki düzeyine temel olarak hizmet eden elektriksel şarjın devresidir. Enerji anatomimizdeki bu sistem, kendimizi bütünüyle ifade etme yetilerimizin gelişmesine yardımcı olan sempatik ve parasempatik sinir sistemimizin bir uzantısıdır. Bilinçli bir kişisel gelişim yoluna koyulmuş olan herkes, yaptığımız herşeyi etkileyen kendi Universal Calibration Lattice'iyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmaktan yararlanır.

EMF seanslarının belgelenmiş yararları, derin bir dinginliği, kişinin kendi yaşantısında daha başarılı olmasını, gelişen bir iyilik halini, ve hatta bazen dikkate değer fiziksel şifalanmaları içerir - biz daha büyük şarjımızı tutmayı ve ifade etmeyi öğrendikçe, yararlar da sınırsız hale gelir. Biz, çok-boyutlu varlıklar olarak dünyamızı nasıl araştıracağımızı, tercüme edeceğimizi ve biçimlendireceğimizi öğreniyoruz. Bu çalışma, bu yolda yürüyen çıraktan ya da acemiden tutun da, yolculuğun sonsuz ve gelişmenin de sınırsız olduğunu bilen deneyimli bilgeye kadar, gelişimini sürdürmek isteyen herkesi güçlendirir.


Peggy Phoenix Dubro

Kryon Summer Light Conference 2016

Kryon Summer Light Conference 2015

Sessions with Peggy Phoenix Dubro

The Waves

Reflections

The Honeymoon Effect!

Living in Infinite Love

Everyday Energetics Institute