The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Jóga a Hálóért, Reflexiók, A Hullámok


Új Licenc Megállapodás - Kezelők részére

A Licenc Megállapodás felhatalmazza az EEI-t az EMF Tanárok és Kezelők részére az EMF Balancing Technique® (EMF Kiegyenlítő Technika) és az Universal Calibration Lattice® (Univerzális Kalibrációs Háló) nevek haasználatának engedélyezésére. A Licenc Megállapodás felhatalmazza a Tanárokat és Kezelőket ezeknek a védjegyeknek a használatára. Az EEI irányelveitől való eltérés a linenc bevonását eredményezheti.

Az EMF Balancing Technique® és az Universal Calibration Lattice® nevek végjegyek, melyeket a Nemzetközi védjegy törvények védenek, és az EEI tulajdonai.

Jelen formátum: A4

Letölthető Új Licence Megállapodás - Kezelők részére - Magyar (A4)

Tekintsd meg a Licenc Megállapodás oldalt (A4)