The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Sembol, UCL Tai Ji, Kafes için Yoga, Reflections, The Waves


Yeni Lisans Anlaşması - Uygulayıcı

Lisans anlaşması, EEI’nin kanunen EMF Öğretmenleri ve Uygulayıcılarına EMF Balancing Technique® ve Universal Calibration Lattice® adlarını kullanma hakkını vermesini sağlar. Lisans Anlaşması, Öğretmenlerin ve Uygulayıcıların ticari markaları hukuksal olarak kullanmalarını sağlar. Lisans, EEI ilkelerinin ihlali durumunda feshedilebilir.

EMF Balancing Technique® ve Universal Calibration Lattice® adları, Uluslararası Ticari Marka Kanunları tarafından korunan ticari markalar olup EEI’ye aittir.

Geçerli Format: A4

Yeni Lisans Anlaşması - Uygulayıcı İndir - Türkçe (A4)

Anlaşma Şartlarını Tam Sayfa Gör (A4)