EMF Worldwide | Kryon Book 7 EMF Chapter - Estonian
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Võre jooga, Peegeldused, The Waves


EMF-i Peatükk Krayoni 7. Raamatus

Universal Calibration Lattice® - Universaalne kalibreerimisvõre autor: Peggy Phoenix Dubro

Artikkel ilmus esmakordselt peatükina Lee Carrolli seitsmendas Krayoni (ingl. k. Kryon) raamatus.

Lee Carrolli sissejuhatus

Peggy Phoenix Dubro kanaldas informatsiooni Universal Calibration Lattice'i (UCL) kohta, tegu on inimese energeetilise anatoomia süsteemiga, mis ühendab meist igaühte kosmilise võrega. Peggy on samuti EMF Balancing Technique®'i alusepanija ja väljatöötaja. See on uus energeetiline süsteem, mis kiirendab Vaimu ja bioloogilise keha integratsiooni, et võiksid kasvatada oma tervist ning kaasluua seda imet, mida sa endast kujutad. EMF tehnika on mõeldud ka töötamiseks Universal Calibration Lattice®'iga, eesmärgiga intensiivistada ja kiirendada edasiarenemise protsessi. See tehnika kasutab elektromagnetvälja mõjutamisel ühe inimese mõju teisele ning kujutab endast lihtsat süsteemset protseduuri, mille igaüks võib omandada. Vaimust kanaldatuna on tegu hinnalise tööriistaga, mis nüüd meie käsutuses on. See on esimene neist uue energia süsteemidest, millele Krayon viitab, kui ta kutsub meid üles kandma endas meie olemise täielikku laengut. Tegu on positiivse ja praktilise oma täisjõusse astumisega.

Peggy on töötanud võret puudutava infoga kümmekond aastat ning temast on kujunenud juhtiv asjatundja selle Vaimult tulnud kingituse olemuse ja eeliste alal. Krayon ütleb, et kosmilise võre näol on tegu silmapaistvaima tööriistaga, mis meile inimestena nüüd kättesaadav on (1997.a. novembrikuine New Hampshire' kanal). Lülitu omaenda võre vahendusel kosmilise võre energiasse ning asu rakutasandi teadlikkuse seisundisse, mis toob endaga kaasa uued võimed. Nende peidetud võimete aktiveerimisega kaasneb selgus, sügav rahu, parem tervis ja noorenemine. Inimesed on üle terve maailma ärkamas nende Jumalikule Olemusele ning soovivad aidata ka teistel seda meenutada.

EMF Balancing Technique juhatab meid leebel, võimsal ja hoolitseval viisil Universal Calibration Lattice'i juurde. Olles Krayoni rahvusvahelise seminarirühma liikmed, esinevad Peggy ja Steve selle elule väge lisava tehnika õpikodades üle terve maailma. See tehnika on kui tänapäevane pühitsus uude, meie elektromagnetilist olemust puudutavasse teadlikkusse - andes teavet meie energeetilise anatoomia kohta, luues alalise võimsa ühenduse kosmilise võrega ning võimaldades meil koheselt seda uut energiat kasutada. Tegelikult taasseob EMF meid uue energiaga, et võiksime võtta oma olemise eest suurema vastutuse. Peggy on välja töötanud ainukordse arusaama inimese energiaväljast kui valguse ja energia kiududest. Nüüd palun ma Peggyl kõnelda teile oma teedrajavast tööst UCL-i ja EMF-i alal. Krayon nimetab UCL-võret "ukseavaks kosmilisse võresse". See on Krayoni poolt ette kuulutatud energiatöö.

EMF Balancing Technique® - evolutsiooniline armastusenergia süsteem

Kalifornias on kaunis päikesepaisteline päev. Tuba on ere ja valgusest tulvil. Ma jälgin, kuidas toas olevad kaksteist inimest töötavad üksteisega energeetiliselt. Neist igaühe energiaväljas olevad kuldsed kiud saavad kalibreeritud EMF-i nime kandva protseduuri abil. Täna on selle tehnika praktikutele mõeldud kuuepäevase koolitusseminari neljas päev ning osalejate liigutused peegeldavad juba nõtkust ja vilumust. Näod säravad sisemise Looja rõõmust ja äratundmisest, kui nad töötavad kuldse energiaga. Äkitselt hakkab mu südames tugevnema tuttav soojus, mille ma tean olevat Krayoni. "Vaata neid inimesi, neid kalleid," lausub ta. "Vaid mõned päevad tagasi olid nad teiekeeli võõrad, nüüd aga kogu-pere." Mu silmad täituvad rõõmupisaratega, kui ma tunnen Armastuse lainet läbi ruumi pühkimas. Kui ma äsja asetleidnust osalejatele kõnelen, tunnistavad nad, et tundsid toda Armastusenergiat. Ma räägin neile, et eelmises rühmas ümises keegi viisi "Getting to Know You (Sind tundma saades) ," ja me naerame koos. Selline on Krayoni energiatöö tegelikkus.

Oma täieliku laengu kandmine - vana ja uue energia integreerimine

Krayon innustab meid olema Iseenda poolt jõustatavad inimesed, julgustades meid kandma endas oma olemise täielikku laengut. Ta ütleb, et me juba kannamegi suuremat hulka oma energiast kui kunagi varem. Meist iga inimolendi ees praegu seisev imeline väljakutse seisnebki selles, et luua ja säilitada taolist kindlat meelelaadi, mis on võimeline kogu seda energiat kandma ja kasutama! See võib mõnikord näida saavutamatu ülesandena, ometi on meil, kui iseendi poolt jõustatavatel inimolenditel, abiks mitmeid väljateenitud ande. Üks neist on Universal Calibration Lattice (UCL). See võimaldab meil kasutada kosmilise võre piiramatut energiat. Siiamaani on vaimse otsija tavaline rada olnud vertikaalne, see tähendab, et me oleme küünitanud ülespoole meie Kõrgema Mina suunas või siis alla, ühendumaks Maaemaga. Vanas traditsioonilises energias oli selline liikumine asjakohane. Nüüd on meil lisaks vertikaalsele liikumisele võimalik kasutada ka uut horisontaalset energeetilist liikumist, et tuua energiat igapäevase elu siin ja praegu hetke. See annab väge ühisloome protsessile, milles on partneriks Vaim.

UCL-i illustratsiooni vaadates võid näha horisontaalseid kiudusid, mis ühendavad tšakrad võre pikkade kiududega. Õppides tugevdama neid horisontaalseid kiudusid, suurendad sa oma ühisloome võimet Jumalaga/Loojaga. See ongi uue energia uus vaimne rada, kogu selle Maa energiavõrgustiku muutmise lõpuleviidud töö tulemus. Nüüd on meil täielik ligipääs UCL-ile, et jõustada täielikult kogu ühisloome protsess. See võre, kui ta on aktiveeritud teadlikkuse, energeetiliste harjutuste ja meie emotsioonide tarkuse kaudu, toimib kui nähtamatu olendit tugevdav soomusrüü. Kui me hakkame mõistma, et kodu ongi just siin, kus me oleme, antakse meile võimalus ehitada rõõmus tervet raamistikku.

Pisut isiklikust ajaloost ning Suurest Kohtumisest Ahnyaga

Sellest on kakskümmend seitse aastat, kui ma tundsin, olles oma kahekümnendate eluaastate alguses, tugevat soovi tuletada meelde Jumalat/Loojat. Ma kasvasin üles religioosses keskkonnas - käisin kirikus, laulsin kooris ning mängisin igal aastal jõuluinglit. Mu suhe Jumalaga oli kirglik ja ma arutlesin, et kui Jumal on mu Isa (ma ei teadnud siis midagi Jumalaemast), siis tähendab see, et kunagi oli aeg, mil ma moodustasin osa Jumalast. Ma soovisin kõigest südamest, et mulle meenuks Jumal - mitte vanade piibliaegade kohtumõistjast Jumal, vaid PRAEGUSE aja Jumal.

Ma ei teadnud siis, et minu soov selles elus Jumalat tundma saada tähendas ühtlasi soovi tuletada meelde, kes mina olen. Ma ei teadnud midagi ei mantratest ega meditatsioonist.

Sellest hoolimata hakkasin ma elama ja hingama järgmist mantrat: "Ma mäletan, ma mäletan." Ja tõepoolest, see meenuski mulle. Hiiglaslikus energiapuhangus kogesin ma "ilma alguse ja ilma lõputa" olekut. Kõikjal oli valgus. Energiasööst läbis mu olemuse iga rakku, ma tundsin end olevat astunud ajast väljapoole ja tajusin niivõrd sügavat ja tingimusteta Armastust, et ma tundsin Jumalat, kui tegelikkuses olemasolevat. Selline Armastus, taoline Valgus ja ... niisugune segadus! Mul oli tunne, justkui oleks kõik mu keha rakud täisvõimsusel käima pandud ning et see võimsus oleks nagu armastavalt mu vooluringid üle koormanud. Hiljem jõudsin ma arusaamisele, et too purse avas pärani kõik mu tšakrad.

Minu käsutuses polnud new-age'i ajakirju ega muid allikaid, mis võinuksid aidata mul mõista minuga toimunut. Järgnevad kuusteist aastat uurisin ma kõikvõimalikke allikaid, et leida abi, mõistmaks seda minu poolt kogetud intensiivset armastuseenergiat. Nüüd nimetan ma seda osa oma elust kui perioodi, mil ma olin "Valguse poolt segadusse aetud". Selle kestel sukeldusin ma paljudesse erinevatesse aladesse, nagu zen budism, aafrika, brasiilia ja indiaani šamanism, taassünni kristlus, siddha yoga ja isegi võitluskunstid (Tae Kwon Do, Tai Chi ja Kung Fu). Ma proovisin kõike, et tuua too imeline energia aktiivsena oma ellu. Mu õpingute saagiks olid mitmed kaunid vaimsed tõed: "tõde ja kõik vastused peituvad sinus endas", "me oleme suurepärased olendid, kellel on olemas Meistri võimed". See andis mulle lootust, ent mul oli raskusi nende tõdede igapäevases elus kasutamisega ning nende tulemuseks ei olnud too intensiivne armastusenergia, mida ma nii väga veelkord nautida soovisin. Vaatamata aastatepikkustele pingutustele valitses minu elus, töös ja kodus segadus! Ma olin puudutanud Piiritut ja mul oli jätkuvalt sügavamõttelisi nägemusi, ometi peegeldas mu igapäevaelu võimetust. Minu pettumus süvenes, kuid mu armastus Jumala vastu püsis muutumatuna. Ma teadsin, et mul on olemas "kokkupakitud vägi", kuidas ent seda käivitada? See mõte ei jätnud mind mu otsingute ajal maha. Mu süda täitus taas ja taas, kui ma kogusin arusaamist iidsetest tõdedest ning mõistmist, et me oleme kõik üks. Ma soovisin kirglikult hoida endas oma tõe elektrilist laengut. Pärast aastatepikkusi raskendatud ja siiraid otsinguid esitasin ma küsimuse: "Kui vastused on tõepoolest minu sees, siis soovin ma teada, kuskohas nad minus täpselt asuvad ... ja KUIDAS on mul võimalik nendeni jõuda? "

1988. aasta kevadel kogesin ma lõpuks veelkord toda rõõmuküllast "alguse ja lõputa" olekut. Seekord oli kohal hiilgav ja helendav naisenergia vorm. Tema nimi on Ahnya. Krayon kõneleb meile, et Vaimu kuningriigis puudub sugu. Mina kogesin Ahnyat naisenergiana, niisiis mugavusest kirjeldan ma teda kui naissoost Olendit, kuigi tegelikult on tegu sootu tervikolendi aspektiga. Ta on üks Krayoni õpetajaid, üks osa saatjaskonnast, kes täiendab Krayoni planetaarseid muudatusi meie poolt toodava tööga. Iga kord, kui ma õpetan, on Ahnya kohal. Ma leian end vahelduvalt kanaldamas, sest selline töötamine on minu jaoks sel ajal kõige mugavam. Ahnya on kohal alati ja kõikjal, kui ja kus EMF-i õpetaja seda tööd esitleb või EMF-i praktik seanssi läbi viib.

Ahnya ja mina, me segunesime üheks olendiks ning minusse sai sisestatud energiamudel, mida me hakkasime nimetama UCL-iks. See oli mu esimene kanaldamise kogemus ja ma võtsin selle ühe otsustava sündmuse jooksul vastu tohutult suure hulga informatsiooni. Kui ma Ahnyalt esmakordselt UCL-i energiamudeli sain, teadsin ma, et tegu on kingiga, ent ei teadnud milleks ma selle sain. Energia jäi aastaks passiivsesse olekusse. Seejärel aga, koos Krayoni tulekuga 1989. aastal, sai võre aktiveeritud. Minu töö (või tööleping, nagu ma seda nüüd mõistan) sai ilmutatud: ma pidin võret interpreteerima, õppima seda kasutama ning õpetama seda ka teistele. Tükk tüki haaval avanesid selle võre annid. Mul kulus selle illustratsioonil näha oleva võre interpreteerimiseks ja kaardistamiseks ning EMF-i nelja esimese faasi väljatöötamiseks kuus aastat.

1989. aastal alustasin ma tööd väljaspool oma kodu ning hakkasin tegema Ahnya poolt mulle näidatud mudeleid järgides energiaseansse (hiljem hakkasin ma seda võrdlema viljaringide mustrite joonistamisega inimese energiavälja "põllule") . Ma järgisin neid mudeleid sellistena, nagu need mulle anti, kuid tulemused erinesid sõltuvalt erinevate inimeste vajadustest või taotlustest. Mõnikord leidis aset füüsilisi tervenemisi, kuid ma suhtusin neisse kui kõrvalnähtudesse, kuna minu tähelepanukeskmes oli tolle minu poolt puudutatava energiavälja uue süsteemi tasakaalustamine ja aktiveerimine. Samal ajal hakkas mu elu dramaatiliselt muutuma. Aktiveerides teiste võret hakkas minu enda energiasüsteem tugevnema ning kasvama selle "laengukandmise" võime. Nüüd oli mul olemas koht, kus kogu see universaalne energia sai ringelda. Ma mõistsin, et ma olen võimeline hoidma iseenese väge - ma nimetan seda "keskseks energiaks" - ning mu partnerlus Vaimuga ärkas ellu. Esmakordselt hakkasin ma tundma end koduselt siinsamas planeedil Maa.

Minu klientide elus toimunud positiivseid muudatusi puudutav info levis ja minu erapraksis oligi alanud. Inimesed andsid teada oma "teistsugusest" ja "kergemast" enesetundest ning nad märkasid, et nende elud muutusid suuremat rahuldust pakkuvateks. See ei tulnud alati kergelt, sest sellega kaasnes töö tegemise vajadus, ent kliendid arvasid endal olevat enam energiat ja selgemat suunamist järgnevate sammude astumiseks oma Hinge teel. Järjekindlaks jäämine ning korraga ühe inimesega töötamine võimaldas töö kuulsusel kasvada. Järgnevail aastail õpetasin ma mitmete riigikoolide täiskasvanukoolituse programmides ja pidasin loenguid ülikoolides, new-age'i poodides, tervisliku toitumise messidel ja ettevõtetes. Ma esinesin ka mõnedes väiksemates raadio- ja telesaadetes ning minust kirjutasid positiivses toonis kohalikud ajalehed.

Muuhulgas leidis aset ka järgmine huvitav seik: 1995. aasta suvel võttis minu ja Stepheniga ühendust üks Connecticutis paiknev lugupeetud uurimis- ja arendusfirma. Firma spetsialiseerus riiklikele ja sõjalistele tellimustele (ning oli J. Everett Koop'i video terviseseriaali tootjaks). Nad otsisid meiega koostööd, et taotleda NASA stipendiumit, uurimaks EMF-i rakendamise mõju individuaal- ja meeskonnatöö tulemuslikkusele ning kindlustamaks inimtervise säilitamise protsessi kosmonautidel. Meie osa selles katses seisnes koolituse ja harjutuste eest hoolitsemises, et panna proovile elektromagnetvälja energia tasakaalustamise mõju. Teisisõnu, meie ülesandeks oli Vaimu ja bioloogilist keha integreerides stimuleerida kollektiivset teadvust! Meile selgus, et tookord polnud ajastatus õige ning me tundsime pettumust, kui firma NASA stipendiumit ei saanud. Ometi saime me julgust juurde ning teadsime kindlalt, et oleme õigel teel. Aasta pärast, 1996. aasta suvel, lugesime me Stepheniga lõpuks Krayoni sõnumeid. Sarnaselt paljudega oli meiegi poolt kogetud äratundmine sügav. 1996. aasta sügiseks olime me saanud kokku Krayoni, Lee Carrolli ja Jan Toberiga. 1997. aasta veebruaril said meist vormiliselt kaastöötajad.

Universal Calibration Lattice ongi Iseenda jõustamise energeetiline mudel

"Kuidas see Iseenda jõusse astumise energeetiline mudel välja näeb?" kõlas minu poolt Lee'le/Krayonile Atlantas toimunud Krayoni kanaldamisel esitatud küsimus. Samal ajal, kui ma tundsin oma südames tuttavat soojatunnet, mille ma tean Krayoni olevat, lausus Lee: "Ma ei tea, mida see vastus tähendab, ent see olevat "heegelsilmuseline". Tõepoolest, milline tore viis kirjeldada seda võret, millega ma viimased kümme aastat töötanud olen! Teadlikkus Iseenda jõusse astumise energeetilisest mudelist ja selle mudeli mõistmine kujutavad endast otsustavat sammu meie edasiarengu teel. Valguse ja energia kiud kiirgavad tšakratest horisontaalselt. Need kiud moodustavad number kaheksa kujulisi silmuseid, mis suubuvad pikkadesse energia vertikaalkiududesse, mis ümbritsevad ja läbistavad meie energeetilist anatoomiat. Selline raamistik moodustabki UCL-i. Mina mõtlen sellest niiviisi. Meie füüsilises anatoomias on mitmeid süsteeme, näiteks lihastik, luustik, jne. Süsteeme on ka meie energeetilises anatoomias. Viimase peamine mudel - võre - on universaalne, s.t. see on iga inimese puhul põhimõtteliselt sarnane. Kui valguskiudusid UCL-i ühes osas venitatakse, siis võivad reageerida võre mingis muus osas paiknevad kiud. Justnagu Kosmiline Võregi, on ka UCL paindlik ja vastastikku ühendatud. Meie isiklik energiavõre kujutab endast makrokosmose mikrokosmost! UCL-i töö sarnaneb elektrilise transformaatori omaga, kandes energiat üle ühest vooluringist teise. Just seepärast osundame me sellele protsessile, kui "uue energia saamisele suunatud ümberjuhtmestamisele". See võimaldab meil vastu võtta ning kasutada seda energiat, mida me õpime Kosmilisest Võrest oma taotluse abil vabastama.

Taotluse roll

Kuigi UCL-i põhiline muster on meie kõigi jaoks sarnane, on kalibreerumine (mis tähendab ühtlustumist või tugevnemist) kordumatult isikupärane. Selle määrab kindlaks inimese võnkesageduse ja kosmilise võre vaheline matemaatiline suhe. Energeetilise anatoomia kiudude kalibreerumine on üpris keeruline protsess ning just siin muutub nii oluliseks TAOTLUSE roll. EMF Balancing Technique'i energeetilise seansi peamiseks taotluseks on inimese elektromagnetvälja tasakaalustamine, võimaldades inimese energial avada võimalikult palju vooluringe Kosmilise Võrega.

Liigutused on kaunid ja lihtsad sooritada. Seanssi vastu võttev isik võib seada peaaegu ükskõik millise taotluse - alates tervenemisest kuni Iseenda tundmasaamiseni, lihtsalt stressi vähenemiseni või tema DNA taasühendumiseni. Seansi edenedes toimub inimese energiavälja ümberjuhtmestamine, millega luuakse väljas uus kord, mille tulemuseks on tugevam struktuur Piiramatu Allika (Kosmilise Võre) energia vastvõtmiseks. Pärast ühenduste loomist märkame me sageli elu ühisloome protsessi dramaatilist edenemist. Otsustavaks faktoriks on hinge kasvamine. Elektromagnetvälja tasakaalustamise protsess võib viia spontaansele ainsa südamelöögi kestel aset leidvale vabanemisele, seda isegi ilma toimuvast arusaamiseta. Sellise tugeva baasi abil kergitame me iseenda võnketasandit, mis omakorda tõstab Maa võnketasandit. Nõnda on meil isiklikult võimalik saavutada seda, mida paljud nimetavad Ülestõusmiseks.

Krayon meenutab meile, et armastus, mida me oleme andnud Loojale, Meistritele (nagu Jeesus ja Buddha), meie vaimsetele juhtidele, peredele ning teistele suhtekaaslastele, on peegeldus sellest armastusest, mida me iseenda vastu tunneme. Tolle armastuse enda omaks väitmisel kasvab Enesehinnang. Too meie "kõrgema Mina" armastus on tohutu ja meie bioloogiline keha peab selle kandmiseks olema piisavalt tugev. Just seepärast ongi vajalik ettevalmistus! Hoides toda armastust kõigepealt iseendis, saame me terviklikuks, ehk puhtsüdamlikeks (ingl. k. wholehearted tähendus on sõna-sõnalt "tervikliku südamega"). Siis avaneb meil teistega oma armastuse jagamisel hoopis teistsugune perspektiiv, millist me ehk kunagi varem kogenud pole. UCL-i aktiveerimine ja kasutamine moodustab lahutamatu osa Enesearmastuse ja Eneseväärikuse energia vastuvõtmise ettevalmistusest kui see kerkib meie sees fööniksina. Tegu on Vaimult meile armu suunas liikumisel tulnud kingitusega. Ma polnud oma isiklikus õpetuses juba mõnda aega kõnelnud armastusest. Mul oli tunne, et seda sõna on läbi aastate kuritarvitatud. Siis aga puutusin ma kokku Krayoniga ja oh, kuidas mu süda täitus! Maaema energia on lõpuks valmis Armastuse katkematuks vooluks ja meil saab olema võime sellega hakkama saada. UCL-i abil võime me seda teha kaunilt, armastavalt ning rõõmuga.

Universal Calibration Lattice'i keelte sõrmitsemine - elektriline evolutsioon

Kui sa soovid, et sul tuleks universumiga suhtlemine tõeliselt hästi välja, siis võid sa arendada seda oskust praktiseerides. See sarnaneb suuresti keelpilli sõrmitsemisega. Teist paljud juba sirutuvadki välja ning sõrmitsevad otse Kosmilise Võre keeli, luues võnkeid meditatsiooni, energiatöö ja taotluse teel. Alustades aga UCL-i keelte sõrmitsemisest, lisad sa kontaktile oma isikliku allkirja ning annad nii universumile vastuse tagasisaatmiseks saatja aadressi! UCL-i välimised kiud moodustavad sinu energeetilise anatoomia osa. Neid illustratsioonil vaadeldes võid sa tunda, et nad on elusad ja võnkuvad. Kui sa õpid ära, kuidas neid energiakeeli kasutada, siis klaarid ja võimendad sa oma suhtlemist Kosmilise Võrega. Selle tulemusena saab Võres tekkiv võnkumine sulle nüüd otse ja ainukordsel viisil vastata. Võrega kokkupuutumine oma isikliku ühenduse kaudu soodustab palju võimsamat Iseenda jõusse astumist. Sind kutsutakse osalema kosmilises tegevusplaanis viisil, mil vaid Meistrid varem osalenud on. Sina oled meister, sina oled hing. Me kutsume sind üles oma isiklikku meisterlikkust avama ja lahti lukustama.

Me oleme toonud kõigi oma "valgusetöö" ponnistustega meie planeedile suuri muutusi ja teinud suuri muudatusi iseendas. Meie energeetiline anatoomia peegeldab neid muudatusi, kui me liigume selle poole, et hoida endas nii palju valgust ja energiat, kui me vähegi suudame. Meie raske töö on andnud oma panuse selle kaasaegse energiasüsteemi ning sealhulgas UCL-i sündimisse. Sinu luude mineraalne koostis teeb sinu luustikust elektromagnetilise energia täiusliku juhi. Kõik me oleme seestpoolt elektrisinised, seda sõltumata meie nahavärvist. See "aine", millest UCL koosneb, on üks osa sinu energiaväljast, mis on hakanud võtma kindlat kuju. Töötades aina uuesti energia mudelitega, mõistan ma, et mul on aukartust tekitav esireas istumise eesõigus näha valguskeha evolutsiooni. Siinesitatud UCL-i puudutav informatsioon on tuhandete inimestega nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt töötamise tulemus. (Vaata illustratsiooni)

Number 8 kujulised lõpmatussilmused

Ahnya hakkas mulle näitama number kaheksa kujulisi kiudusid, mis kiirgavad tšakratest ja ühendavad meid keskse energiaga. Need on UCL-i isetasakaalustuvad silmused. Nad moodustavad lõpmatuse sümboli, esindades lõpmatut ühendust sinu ja Looja vahel. Ma jälgisin neid valguskiude kandmas universumist tagasipöörduvat informatsiooni inimese bioloogilisse kehasse. Kui ma nägin bioloogilise keha poolt vastuseks välja saadetud infot läbimas kaheksakujulisi silmuseid, siis mõistsin, et me oleme teinud energeetilise anatoomia selle osa aktiviseerimisega üsna suure evolutsioonilise hüppe. Siin ongi vahend ühisloome toomiseks siia ja praegusse. Universumist tagasipöörduv energialaine toob endaga kaasa kogemused, mis kujundavad su tulevase tegelikkuse.

Mõni aeg pärast seda, kui ma märkasin esmakordselt kaheksakujulisi lõpmatussilmuseid, formeerusid pikad kiud, mis moodustavad UCL-i välise raamistiku. Kaksteist neist pikkadest keeltest kujutavad endast võre välimist kihti. Hiljuti said aktiveeritud veel kaksteist keelt, mis kulgevad läbi kaheksakujuliste silmuste keskkoha. Töö taotluse ja energeetiliste harjutustega ühendatult mudelite joonistamisega väljas aitab võrel võtta oma täielikku kuju. Kui kaunis taoline edasiarenemine on! Oma UCL-i kasutades suurendad sa oma bioloogilise keha uue energia hoidmise võimet. See omakorda aitab UCL-il jõuda oma täieliku formeerumiseni. Isegi nendesamade sõnade lugemisel ja illustratsiooni tundmaõppimisel ergutad sa oma olemuses võre energiat. Kui me saavutame põhimõttelise arusaamise sellest, kuidas see "teatesüsteem" toimib, siis me mõistame, et oleme tõepoolest oma tegelikkuse loojad. Kui me saadame välja kindlamaid ja selgemaid teateid armulikul ja armastaval viisil, siis loome me kindlamat ja selgemat tegelikkust.

11:11 (1987.a. harmoonilise konvergentsi e. lähenemise sündmus) ajal võtsime me endale suurema vastutuse iseendi eest. Solarasi töö tähendas suurema hulga meie oma energia omaks tunnistamist , mille tulemusena vabanes meie energiaväljadesse meie isiklik andmeregister. Sinu ajalugu - su pärilikkusmustrid, eelmiste elude andmed ja kõik sündmused, mida sa selles elus kogenud oled - on salvestatud sinu taga paiknevatele pikkadele infokiududele. Need salvestised näevad välja kui tillukesed valguse kettad; nad hoiavad informatsiooni elektromagnetiliselt paigal. Kui liigne energialaeng ümbritseb ühte neist ketastest, siis ilmneb see sageli tegelikkusena, mis kordub meie poolt olevikuks nimetatud ajas. Kui tegu on meie poolt ihaldatud tegelikkusega, on kõik hästi. Kuid liigtihti tekitab meie "energeetiline ajalugu" korduva mustri, mis, muutudes negatiivsuse ankruks, ei lase meil edasi kasvada. Tasakaalustades energeetilisi laenguid meie tagumistel pikkadel kiududel, on meie taotluseks muundada see "energeetiline ajalugu" või siis "minevik" kuldseks tarkuse ja toetuse sambaks. Me vabastame õrnalt liigset "negatiivset" energiat, mis vabaneb nüüd kasutoovamatel viisidel kasutamiseks, kaasluues oma tegelikkust PRAEGUS. Me elame karma armulikult vabastamise võimaluse ajal. Need kiud on kanaleiks kõrgemale energialaengule, mida meil on tarvis sellele isiklikule armuseisundile nõudlemisel.

Pööra illustratsioonil tähelepanu eheda valguse sambale, mis kulgeb otse läbi keha keskosa alla. Siin sinu keskmes toimub tšakrate süsteemi ühtlustumise protsess. See on keskne energia, UCL-i avatud vooluring, mis ühendab meid Piiramatu Allikaga. Mida suurem on siinne energiavool, seda suurem on sisemise vaimse teadmise vabanemine. Nagu Krayon meile Genfi järve ääres teatas, peitub aegade tarkus meie endi sees. Vaimne intelligentsus on meile kõigile omane; meie teha on seada taotluseks selle kasutamine. Vaimu ja bioloogilise keha ühendamine on reaalsus ning käesolevaks ülesandeks on kergendada selle reaalsuse saavutamist. Seda protsessi iseloomustab sügav rahutunne, ükskõik mis sinust väljaspool ka ei toimuks. Tuleta meelde Krayoni "Mõistujuttu tõrvaaugust" [The Parables of Kryon, Lee Carroll, Hay House, Inc., 1996]. Kui sa vabastad mineviku liigseid energeetilisi laenguid ja tugevdad oma keskset energiat, saab minema uhutud too paks "tõrv", mis aeglustas sinu edasiarenemist. Nüüd liigud sa partnerluse poole oma Kõrgema Minaga ning lõpuks Ülestõusmise seisundisse. Siinsamas, oma keskmes, võid sa hakata kogema igavest PRAEGUT.

Mida enam oled sa kohal praegus, seda suurem on sinu poolt kantav elektriline laeng. Sinu ajaloo elektriline laeng ja sinu tuleviku potentsiaali laeng, nad mõlemad toidavad praegut. Too vägi või "mahl", mis on vajalik Ülestõusmiseks asub unifitseeritud praegus. Valguse keeled inimese energiavälja ees moodustavad potentsiaalsete võimaluste välja. Lineaarses ajas nimetame me seda tulevikuks. Sinna paigutame me oma lootused, unistused ja soovid. Samuti paigutame me sellesse UCL-i ossa oma hirmu ja murega täidetud sündmused. Neil pikkadel infokiududel paiknevad valguse kettad töötavad raadiosaatjatena, tõmmates ligi "sarnast" energiat. Universum ei ole kohtumõistja - meil on siin vaba tahe. Me oleme piiramatute võimalustega olendid. Sõltuvalt edastuse kindlusest, võib saada ilmutatud potentsiaalne tegelikkus. Loomulikult, kui me keskendume positiivse mõtlemisega oma lootustele ja soovidele, töötame me oma hirmu ja mure elimineerimise suunas. Niiviisi tugevdame me "tõrva" minema uhtudes ja tuleviku võimaluste välja ühisloovat taotlust "istutades" oma ühisloomise võimet. Nüüd võid sa paremini mõista UCL-i puudutavat tehnilist informatsiooni, sinu ühisloomisel toimuvat ning seda, miks meile räägitakse, et me saame selleks, millele me oma tähelepanu suuname.

Sõõrjas aeg

Kui sa uurid veelkord tähelepanelikult UCL-i illustratsiooni, siis pane tähele, kuidas tagumine energia (minevik) ühendub ja toidab informatsiooniga keskel olevat energiat (olevikku). See keskne energia ühendub ja toidab energiaga eesolevat energiat (tulevikku). Kanalid on mõlemas suunas avatud, seega on tulevikul võimalik toita olevikku ning isegi tagasisuunas minevikku. Niiviisi hakkame me mõistma, mida õieti tähendab sõõrjas ajas elamine. See mineviku, oleviku ja tuleviku ühendamine loob igavese PRAEGU. Tegelikult pole ei minevikku, olevikku ega tulevikku olemas; on ainult PRAEGU. See informatsioon pole uus. Ma lugesin Ram Dass'i raamatut "Be Here Now (Ole siin ja praegu)" ligi kakskümmend viis aastat tagasi (ja see meeldis mulle väga). Pärast neid kõiki õpinguaastaid olen ma pöördunud tagasi, et "olla praegu siin."

Ometi on üks erinevus: me saame seda teha viisil, mis pole meile enne kunagi kättesaadav olnud. Selle põhjuseks on Krayoni poolt planeedi kallal tehtavad magnetilised kohandused. Krayon innustab meid kogema PRAEGUS olemist, kui ta kanaldamisel räägib, et "see informatsioon on nende jaoks teie seas, kes kuulevad seda praegus, ning nende jaoks teie seas, kes hakkavad kuulama seda linti praegus või lugema neid sõnu praegus." Portlandis meenutas ta meile, et "aeg on seesama; aja raamistik on identne." Kui me õpime elama sõõrja aja nime kandval laval, siis me tõepoolest "kanname oma olemise suuremat laengut". EMF Balancing Technique õpetab meile praktilise viisi PRAEGUS selle teadmisega töötamiseks.

Üleskutse universaalsele kalibreerimisele

Krayon teavitab meid, et Kosmiline Võre on üks kõige vägevamaid Vaimu tööriistu, mis täna olemas on. Ta soovitab füüsikutel tungivalt õppida tundma Kosmilise Võre energiat ning lubab sealt leitavaid suuri avastusi, millest inimkonnale tulu tõuseb. Samuti kutsub Krayon meid üles asuma sellisele võnkesagedusele, kus me suudame isiklikult kasutada Kosmilise Võre energiat. Selleks, et kasutada seda energiat enam oma igapäevases elus, tuleb meil tugevdada ja tasakaalustada oma isiklikku energeetilist anatoomiat. UCL on meie isiklik kasutajaliides Kosmilise Võrega. See evolutsiooniprotsess toob meie füüsilistes kehades kaasa täieliku peegelduse sellest, milliseid kuldse energia olendeid me endist kujutame. See energeetiline joondamine loob eeltingimused ainukordseks ja vastastikuseks ühenduseks Loojaga. Kalibreerimine võimaldab meil hoida ja väljendada kasvavat elektrilist laengut, mis on meie jaoks kättesaadavaks saanud Krayoni töö tõttu. Me nimetame seda uue energia jaoks toimuvaks ümberjuhtmestamiseks. See elektriline laeng kujutab endast vaimset sädet või väge, mis on meie kõikide sees. Universaalsele kalibreerimisele kutsuva üleskutse eesmärgiks on luua teadlikult tugevam liit Piirituga, rakendades UCL-i, meie isiklikku kasutajaliidest. Kokkulangevused (või sünkroonsused) on alles algus! Teist mõned elavad praegu tegelikkuses, et kodu on just täpselt seal, kus nad on. Üksindusetunne kaob, Vaimust eraldav loor muutub veelgi läbipaistvamaks. See protsess intensiivistus 1990-ndate alguses ning see saab jätkuma kuni 2012. aastani. Energiatöö on sellal äärmiselt oluline!

Armastuse elektromagnetiliste seaduste taastamine

Armastuse ja elektromagnetismi vaimsed seadused ootavad avastamist ja meie kasutusse ennistamist vaimuga ühisloomes ja terviklikkuses taasühendumiseks. UCL on elus ja võngub Armastusest ning seda tuleb austada. Kui ma interpreteerisin mulle Ahnya poolt edastatud energeetilist tasakaalustamist puudutavat informatsiooni, siis olin ma tavaliselt võimeline järgima energiamustreid õigesti. Kui ma ei sooritanud mingit liigutust õigel moel, joondas Ahnya mind leebelt oma armastaval ja kannatlikul viisil. Ma tundsin, et minu käsivarred ja käed ei kuulunud justkui mulle, kui neid liigutati pehmelt eelistatud järjekorras. Tollest ajast on mu Juhendajate hulgas toimunud mitmeid muutusi, kuid algselt olid nendeks kolm pikka kuldset valgusolendit. Nad olid alati kohal ning seisid minust vasakul. Ma nimetasin neid armastavalt Kolmeks Targaks. Ühel päeval sai mulle selgeks, et on saabunud aeg panna oma tööle nimi. Kindlat juhendamist järgides nimetasin ma protseduuri EMF Balancing Technique'ks (kus EMF tähendas elektromagnetvälja). "Misasja!" hüüdsin ma, "see pole ei ligitõmbav ega särav! Nii igav. Kas ma ei võiks nimetada seda "Tähevärav (Stargate)" või mingit muud moodi?" "Ei", kõlas nende tunderõhuline vastus ning järgnes armulik selgitus, et lähemas tulevikus saavad inimesed vägagi teadlikuks elektromagnetväljast ja sel nimel saab olema nende jaoks tähendus. Tuletan meelde, et sain selle info 1989. aastal. Nüüd me teame, et inimkeha elektromagnetväljas peitub palju vastuseid meie evolutsiooni puudutavatele küsimustele.

Kuldse energia mustrid - valguse mudelid

Ahnya poolt mulle kanaldatud informatsiooni kõrval sain ma teadlikuks kuldsest valgusest, mis kiirgab välja meie seest ja kõikjalt meie ümber. Ma nägin samuti paljusid kristallilise valguse mudeleid. Minu nende mudelite kanaldamise kogemus seisnes "energeetiliselt nendeks muutumises". Siinne koht pole sobiv tolle protsessi kirjeldamiseks, ent siiamaani olen ma "muutunud" neist mudeleist viieks. Nad näevad välja kui teemandikujulised valguse ja energia mudelid. Ma suhtun neisse mudeleisse kui tööriistadesse, mis moodustavad elektromagnetvälja tasakaalustamise EMF-i tuuma. Need mudelid on katalüütilise iseloomuga informatsiooni ärkamisel ja selginemisel iga inimese UCL-is. Need mudelid võimaldavad mul õpetada seda energia tasakaalustamise tehnikat väga kiiresti ning teha kohandusi õppijate väljades, mis annavad neile kohese ligipääsu UCL-ile.

Õppetöös kasutatakse loengut, praktikat ja sõnatut kommunikatsiooni: sõnu teooria selgitamiseks, tehnika praktiseerimist käte pealepanemise kogemuse saamiseks ning valgusmudelite kanaldamist sõnatu juhtnöörina. Juhendamine on väga visuaalne ja kergesti järgitav. Selles on palju rõõmu ning osalejad märkavad alati selle energiaga kaasnevat püha ja armastavat tunnet. Kuldse energia mustreid joonistatakse väljas korratavate järjestatud liigutustena. Selle tulemuseks on energiamustrite muutumine ehk energia häälestamine eriliste taotluste abil, mis on suunatud UCL-i aktiveerimisele ja tugevdamisele armu seisundis, omamata vajadust uuesti läbi elada algse haavamise valu. Äraõpitud õppetund võrdub kasvanud tarkusega. See töö aitab samuti mõista inimeselt inimesele toimuva elektromagnetilise sideme dünaamikat. Liigutused on graatsilised ning meenutavad Tai Chi-d, kui me töötame nende mustritega läbi inimese energiavälja. Protseduurid on täpsed ning väga põhjalikud. Me töötame jalalabadest peani, eestpoolt tahapoole ning uuesti peast jalgadeni. Me lõpetame selle universaalse joondamise alati Maa-ühenduse tugevdamisega. Teil pole vaja mulle kõnelda, kui püha ja hädatarvilik on see, et me avaldaksime austust oma partnerlusele Maaga!

EMF Balancing Technique®'i neli faasi - lühike ülevaade

EMF seansi ajal toimuv kalibreerimine toimib kõigile, olgu inimene sellest teadlik või mitte. Enamus inimesi tunneb oma kehas energia liikumist, ent see pole eduka seansi jaoks hädatarvilik. Iga seanss algab sõnadega: "Loojalt minus Loojale sinus ja kaaskond, kes meil on, alustagem". See teenib vastastikust tunnustamist ning austuse avaldamist seesmisele tarkusele. EMF-i tasakaalustamise protseduur sisaldab endas nelja erinevat energiamustrit ehk faasi, mida joonistatakse inimese energiavälja. Need liigutused kergendavad kalibreerimist, mis omakorda tugevdab isiklikku ühendust (või "Ülestõusmise ühendust", nagu ma seda mõnikord nimetan) Kosmilise Võrega.

Igal mustril on eriline taotlus:

I faas: tarkuse ja tunnete (mõistuse ja südame) tasakaalustamine. Esimese mustri resultaadiks on stressi vähenemine ning vabaduse ja heaolu tunne. Uues energias on kasulik mõtiskleda selle üle, mida võiks tähendada südamega mõtlemine ja mõistusega tundmine. Õpi töötama valguse ja energia kiududega, mis moodustavad energeetilise anatoomia kihi, mis on tihedalt seotud tšakrate süsteemiga. Tarkuse ja tunnete tasakaalustamine on oluline. Tarkuse all pean silmas mõtlemise, organiseerimise ja arusaamise ratsionaalseid aspekte.

II faas: keskendumine Iseenda juhtimisele ja toetamisele. Siin võime me õrnalt ja armulikult lasta vabaks meie ajaloos säilitatavaid emotsionaalseid probleeme, ja seda ilma vajaduseta elada uuesti läbi valutekitavaid sündmusi, millest need johtusid. Meie taotluseks on muuta meie ajalugu kuldseks tarkuse ja toetuse sambaks, keskse energia sambaks, mis keskendab meid praegus. See kuldne sammas toetab Iseenda jõusse astumise energeetilist seisundit. Meid ei hoia tagasi enam mingid meie minevikust pärinevad negatiivse energia ankrud! Küsimus on järgmine: "Kuidas saan ma veelgi tõhusamalt ühineda tervikuga?" Seepärast ongi oluline aru saada kiududest, mida mina näen kui geomeetrilise mustrina paiknevaid valguskettaid, mis kannavad pärilikku, geneetilist, eelmiste elude ja käesolevat elu puudutavat informatsiooni. Igal hetkel salvestuvad üksikasjad. Krayon kõneles (8. mail 1999.a.) meie DNA magnetilisest kestast, mida teadlased ei saa tema sõnul leida enne, kui nad mõistavad, et "midagi on puudu". Sellised on Looja magnetilised koodid.

III faas: keskse energia intensiivistamine. See võimaldab meil kiirata väljapoole meis hoitavat valgust. Kasutusele võetakse plaatinaenergia ning tšakrate joondamisel keskse energiaga leiab energeetilise anatoomia sees aset ühinemine. See joondamine on vajalik, kui me võtame universumi asjade kavas endale suurema vastutuse. Siin väljendame me oma vaimset intelligentsust ning kogeme rahu ning meenutust sellest, et MINA OLEN see, mis MINA OLEN.

IV faas: keskendumine energeetilisele teostumisele. Meil on olemas potentsiaal, mida me sageli nimetame oma tulevikuks. Selles faasis õpime, kuidas teha otsus häälestada teatud UCL-i sees paiknevaid energia vastuvõtjaid ja väljasaatjaid koos Vaimuga meie elude kaasloojaks olemise eesmärgile. Ma kalibreerime võre seda osa, et võiksime rõõmsalt koos koosluua oma potentsiaali. Milline eesõigus on olla partnerluses Loojaga!

Kõikides faasides jälgitakse mustreid just sellisel viisil, nagu see algselt Vaimult vastu sai võetud, kuid kalibreerimine on alati kooskõlas iga inimese kaasasündinud tarkusega. Igaüks on kordumatu, seega on ka tulemused alati huvitavad ja individuaalsed. Mind hämmastab ikka veel, kuivõrd isikupärane on meis kõigis olev universum! Kosmiline Võre on meie kõikide keeruline osa ning me kõik oleme seotud. Seepärast Krayon nimetabki meid Kogupereks.

Meisterlikkus: tasakaaluseisund

EMF tasakaalustamise töö peamine tähelepanu on tasakaaluseisundil igapäevases elus. See kuldne tasakaaluseisund kujutab endast sagedast väljakutset meie endi, meie Maa ja universumi jätkuval kalibreerumisel vastavalt pidevalt arenevatele energeetilise tegelikkuse struktuuridele. Kui sa hoiad seda seisundit ning saavutad sellega kaasneva kõrgema võnketaseme, siis avastad, et tasakaalust väljas olevad olud võivad lihtsalt ära langeda. Siis saavutad sa selle, mida paljud nimetavad tervenemiseks. Kui sa hoiad oma isiklikku püha tasakaalu, siis panustad sa suurt rahu ja stabiilsust ka kollektiivsele tervikule. Niisiis on too tasakaal armu väljendamise võtmeks.

Tuletage meelde, meil on palutud meisterlikkust praktiseerida. Meisterlikkuse saavutamine tähendab oma olemise täieliku laengu kandmist. Krayon palub meil seda teha ning ütleb, et meie võimuses on teha seda kaunilt. Mõned meist teevad seda ehk koomiliselt, ometi suudame me seda. (Ahnya ütleb, et vahetevahel on okei esineda kosmilise jõnglasena, niikaua kui seda tehakse armastuse ja huumoriga). Mõtle korraks, mida meisterlikkuses elamine sinu jaoks tähendada võiks: alati rahulikku näoilmet, rõõmsat südant, teiste hindamise täielikku puudumist, kannatlikkust, naljasoont, lahkust, alandlikkust, rahu, armu ja nii edasi. Meisterlikkuse praktiseerimine hõlmab endas tarkuse omandamist selle kohta, millal anda ning millal saada; see hõlmab toda Krayoni poolt kirjeldatavat äratundmist.

Meisterlikkuse saavutamisega iseendi üle aitame me teistel jõuda nende meisterlikkuseni, et meie kõik võiksime hoida Ülestõusmiseks vajalikku energiat. Tegu on armastava protsessiga - me muudame meie oma elud õnnelikumaks ja tõstame oma võnkesagedust, aidates samas teisi nende oma tõstmisel. Üks meie EMF-i õpetajatest ütles selle töö kohta nii: "Mida oodata sellelt süsteemilt - selle väljaselgitamine on võimatu ülesanne, sest hakates integreerima Vaimu ja bioloogilist keha, ei lange tulemused kahe erineva inimese puhul mitte kunagi kokku. Ometi on see suunatud meist igaühe, meie Maa ja meie universumi kõrgeimale hüvangule."

Võitluskunstnik saab meistriks, kui ta õpib ära energia suunamise võime suurendamise viisid ja harjutab selleks vajalikke asendeid. Kontsertviiuldaja pühendab oma elu tolle instrumendi harjutamisele. Valgustatud Inimene võib praktiseerida meisterlikkust elades oma elu viisil, kus iga hetk on oluline ning võttes endale vastutuse pideva edasiarenemise eest. Siinkirjeldatu puhul on tegu vaimse strateegiaga, mida on võimalik ühendatuna taotluse ja ausameelsusega praktiseerida nii, et sinu kaasloome ponnistused muutuksid tüki maad tõhusamaks. Ma õpetan seda igal EMF Balancing Technique'i seminaril. Kõigepealt avalda austust oma ajaloo (mineviku) vastu, väljendades tänulikkust selle tarkuse eest, mida sa oled juurde saanud. Seejärel keskenda end oma keskses energias (olevikus), mis seab joonde sinu ühenduse piiramatu väega. See viib kolmanda sammuni, milleks on tasakaaluseisundis toimuv väljasirutumine potentsiaalse tegelikkuse (tuleviku) poole. Nüüdsest hakkad sa kaaslooma järjekindlamalt ning suurema selgusega, milline sinu taotlus ka ei oleks. Mida enam sa praktiseerid Iseenese poolt jõustatava Inimolendi seisundis elamist, seda enam muutudki sa Iseenda poolt jõustatavaks. See polegi nii müstiline, ent see toimib!

Tiibadega kool

Ma olen õpetanud EMF Balancing Technique'i kaheksa aastat. Mu kogemuste aastate tulemuseks on minu suur usaldus selle õppekava ja Valgusolendite vastu, kes osalevad koos minuga igal kursusel. Ühepäevane Universal Calibration Lattice'i õpikoda on mõeldud kõikidele; seal pakutakse kasulikku teavet UCL-i kohta, ent samuti energeetilisi harjutusi selle tugevdamiseks, ning antakse sulle praktilisi näpunäiteid, mida sa võid koheselt kasutama hakata. Need, kes otsustavad jätkata, võivad omandada selle tehnika kõigi nelja faasi mudelid, jätkates praktiseerimisega või isegi õpetajaks hakkamisega. Nelja faasi praktiku sertifitseerimise ja isikliku kasvu õppekavas kulub põhiõppele kolm päeva ning täiendavad kolm päeva edasijõudnute õppele. Koolitus kulgeb kiiresti, kuna see tagab igale õppijale vahetu joondamise uue energiaga, ja juhendamine on sisutihe. Liigutused on kaunid ning kergelt õpitavad. Energia on isereguleeruv ja iseend juhtiv; see liigub kehas iga üksiku inimese konkreetsetest vajadustest lähtuvalt.

EMF Balancing Technique'i seminarid on energeetilised sündmused! Ühed inimesed õpivad seda tehnikat vaid oma isiklikuks tarbeks ning ehk ka oma sugulaste ja sõprade tarvis. Teised aga õpivad EMF-i kui lisavõtet, millega täiendada juba olemasolevat praksist. Kolmandad ent õpivad seda tehnikat selleks, et alustada uut karjääri EMF Balancing Technique'i praktikuna. Neile, kes tunnevad tugevat seost selle tööga, on olemas ka sertifitseeritud õpetajaks saamise õppekava. Iga õpetaja on teinud edukalt läbi nii praktiku koolituse, kui ka kuuepäevase õpetajaks koolitamise õppekava. Õpetaja kvalifikatsioon hõlmab selle tehnika kõigi nelja faasi praktiseerimist ja samuti nende õpetamist teistele.

Vaimu ja bioloogilise keha "abielu" läbi UCL-i

Krayon kõneleb meile, et inimeste teadvus on kergitanud Maa uuele vibratsioonitasandile ning et see on muutnud meie endi tegelikkuse füüsikat (1997. a. novembri New Hampshire' kanal). Inimkond on astunud sammu edasi vastutuse võtmise ja Ülestõusmise suunas töötamise teel. Tõepoolest, me oleme juba saavutanud kriitilise massi. Iseenese üle meisterlikkust saavutades liigume me sinnapoole, et hoida endas nii palju valgust ja energiat, kui me vähegi suudame. Valgustöö tegijate poolt kõikjal tehtud töö tulemuseks on UCL-i kujunemine. Me oleme võimelised kasutama kaasloome protsessi võimendamiseks horisontaalset energiamustrit; sellise mehhaanika kaudu oleme toonud kaasloome energia siia ja praegusse. Meil kõigil on selles evolutsiooniprotsessis oma osa, samas kui me oleme selle teostamise tööriistadeks. On selge, et uue ajastu annid kujutavad endast Vaimu ja meie endi vahelise tõelise partnerluse tulemust.

Kui me läheneme oma täieliku potentsiaali saavutamisele, leiavad aset füsioloogilised muutused. Meie hormoonid hakkavad teistmoodi erituma. See mõjutab keemilise reaktsioonina meie aju ning keha, mis omakorda valmistab meid ette Ülestõusmiseks ja uues ajastus ning uues tegelikkuses elamiseks. Kui energia hakkab voolama läbi terve meie välja - läbi meie energiakeha - , siis mõjustab see nende hormonaalsete ja keemiliste muudatuste kaudu meie füüsilist keha. Lõpuks saab kehal olema võime hämmastava kiirusega terveneda ja iseend ikka ja jälle taasgenereerida; sellest ka see pikenenud eluiga, millest Krayon meile kõnelenud on. Pealegi hakkab muutuma meie õppimise protsess, kui me saades teada, kuidas ühenduda informatsiooni hankimiseks kollektiivse teadvusega, hakkame õpime dramaatiliselt uutel viisidel.

UCL saab alguse sinu südamest, sinu hinge/mina päris keskmest. See tugevdab armus sinu bioloogilist keha kui Iseenda poolt jõustatavat inimolendit. Just siit saab alguse sinu isiklik ühendus kollektiivse Kõigega. Iga üksik meie seast kannab enda minas tükikest kollektiivsest tõest. Olles teel vaimse edu poole ja aidates teist inimolendit liikumisel tema Jumaliku potentsiaali täieliku väljendamise poole, aitame me iseendid - niivõrd oleme me ühendatud! Nagu ütleb Krayon: "Energiat vabastatakse ja aeg saab muudetud - seda kõike inimese taotluse kaudu. Universumis ei ole suuremat väge kui INIMESE TAOTLUS ja ARMASTUS (New Hamphire' kanal)." Krayon meenutab meile samuti, kui üliväga me Vaimu poolt armastatud oleme. Sinu isiklik ühendus Kosmilise Võrega võimaldab sul meisterlikult väljendada seda Vaimu Armastust, selles kasvada ning OLLA Vaimu piiritu Armastus.

Kalibreerimise pühitsemine

Stephen, minu abikaasa, on EMF-i töö teine pool. Koos Stepheniga korraldame me terves maailmas oma seminare. Me aktiveerime valguse mudeleid, see töö toimub inimeselt inimesele. Praeguseks on EMF Balancing Technique'i õpetajaid kuues riigis: Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal, Suurbritannias ja Singapuris. Ahnya, minu Õpetaja/Partner, see Helendav Olend, kellelt ma terve selle informatsiooni sain, kiirgab just praegu Armastust. Ning ta on pühitsemise poosis. Ta meenutab, et ütleksin sulle midagi, millest ma oma õpilastele kõneldes rõõmu tunnen: need võre pikad kiud, mis sind ümbritsevad, meenutavad mulle sageli tiibu!

Namaste, Kallis Pere.

Peggy Phoenix Dubro

Related Links

The Cosmic Lattice - Part I (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1997

The Cosmic Lattice - Part II (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1998