EMF Worldwide | Kryon Book 7 EMF Chapter - Swedish
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


EMF Kapitlet ur Kryons bok nr. 7

The Universal Calibration Lattice® (UCL) (Den Universella Kalibreringsväven) av Peggy Phoenix Dubro

Denna artikel publicerades första gången i en redigerad version som ett kapitel i - Letters From Home - Kryons bok nr.7 av Lee Carroll.

Introduktion av Lee Carroll…

Peggy Phoenix Dubro kanaliserade informationen om den Universal Calibration Lattice® (i fortsättningen förkortat som UCL), ett system i vår mänskliga energianatomi som förbinder oss alla med den Kosmiska Väven. Peggy är upphovet till och har utvecklat EMF Balancing Technique®. Det är en ny energiteknik, som accelererar integreringen av Ande och biologi, så att du kan öka ditt välmående och vara medskapare till det mirakel du är. EMF Balancing Technique är även utvecklat för att arbeta med UCL, för att öka och accelerera den personliga utvecklingsprocessen. Tekniken tillvaratar den inverkan människa-till-människa har på det elektromagnetiska fältet, och är en enkel, systematisk procedur som alla kan lära sig. Metoden är ett värdefullt redskap som vi nu kan använda, kanaliserad från Anden. Det är det första av de nya energisystem, som Kryon refererar till, när han inviterar oss att hålla vår varelses optimala laddning. Det är ett positivt och praktiskt sätt att återerövra sin fulla kraft.

Peggy har arbetat med informationen om energiväven i ett decennium, och har etablerat sig själv som en ledande auktoritet på beskaffenheten och fördelarna med denna gåva från Anden. Kryon säger att den Kosmiska Väven är det mest kraftfulla redskap som mänskligheten nu har tillgång till (New Hampshire kanalisering, November 1997). Tag kontakt med den Kosmiska Vävens energi genom din egen väv (UCL), och träd in i ett tillstånd av cellulär medvetenhet som erbjuder nya förmågor. Dessa latenta förmågor inbegriper klarhet, djupgående frid, ökad hälsa och föryngring. Människor över hela världen vaknar nu upp till sin Gudomliga Natur, och vill hjälpa andra att minnas.

EMF Balancing Technique öppnar dörren till UCL på ett mjukt, kraftfullt och närande sätt. Som medlemmar av Kryons Internationella Seminarieteam, presenterar Peggy och Steve kraftgivande workshops om denna teknik över hela världen. Tekniken är en modern initiering till en ny medvetenhet om vår elektromagnetiska natur. Den ger oss information om vår energianatomi, som etablerar en varaktig och kraftfull förbindelse till den Kosmiska Väven, och tillåter oss att omgående använda den nya energin. I själva verket, förbereder EMF oss för den nya energin, så att vi kan acceptera en högre energifrekvens av vår varelse. Peggy har utvecklat en unik förståelse för det mänskliga energifältet som fibrer av ljus och energi. Jag inviterar nu Peggy att berätta för er om sitt pionjärarbete med UCL och EMF Balancing Technique. Kryon kallar UCL "dörren till den kosmiska väven". Detta är energiarbetet som Kryon förutsagt.

EMF Balancing Technique® - Ett Framväxande Energisystem av Kärlek

Det är en vacker och solig dag i Kalifornien. Rummet är skimrande och fullt av ljus. Jag betraktar tolv personer i rummet som arbetar med varandra energimässigt. De gyllene trådarna inom var och ens energifält blir kalibrerade[I] genom att använda en procedur som kallas EMF Balancing Technique. Idag är det den fjärde av de sex utbildningsdagarna för blivande utövare av denna teknik, och deras rörelser reflekterar redan skönhet och skicklighet. Ansikten skiner av glädje och igenkännande av Skaparen inombords, medan de arbetar med den gyllene energin. Plötsligt, börjar den familjära värmen jag känner igen som Kryon intensifieras i mitt hjärta. "Titta på dessa människor, dessa kära människor" säger han. "För bara några dagar sedan, var de vad du skulle kalla främlingar, nu alla en familj". Mina ögon fylls av glädjetårar när jag känner vågen av kärlek strömma genom rummet. När jag berättar för deltagarna vad som just hände, svarar de att de känt energin av kärlek. Jag berättar för dem, att i den senaste klassen hade någon nynnat på låten "Getting to Know You", och alla skrattade. Det är så Kryons energi arbetar.

Att Bära Vår Fulla Laddning - Integrera Gammal och Ny Energi

Kryon manar oss att vara självförmögna människor, och uppmuntrar oss att bära den fulla laddningen av vår varelse. Han säger att vi redan bär mer av vår energi än någonsin tidigare. Den underbara utmaningen alla vi människor nu står inför, är att skapa och bibehålla en stark ande, kapabel att hålla och använda all denna energi! Det kan tidvis kännas som en överväldigande uppgift, men som kapabla mänskliga varelser har vi förvärvat många gåvor till vår hjälp. UCL är en av dessa gåvor. Den tillåter oss att använda den obegränsade energin från den Kosmiska Energiväven. Tills nu, har den vanligaste vägen som andlig sökare varit vertikal, det vill säga, att vi sträckt oss upp mot våra Högre Själv, eller vänt oss ned för att ta kontakt med Jorden. Denna rörelse var lämplig i den gamla, traditionella energin. Nu, förutom denna vertikala rörelse, kan vi använda oss av en ny horisontell energirörelse för att föra in energin till ’här och nu’ i det dagliga livet. Den förstärker samskaparprocessen med Anden som partner.

När du tittar på illustrationen av UCL, kan du se de horisontella fibrerna som förbinder våra chakran med de långa fibrerna i Energiväven. När du lär dig stärka dessa horisontella fibrer, ökar du din förmåga att samskapa med Gud, Skaparen. Det är den nya andliga vägen i den nya energin, och resultatet av allt arbete som uppnåtts med förändringen av Jordens energinät. Vi kan nu använda väven (UCL), till att fullt ut stärka vår samskaparprocess. Denna väv är, när den aktiveras genom medvetenhet, energiövningar och våra känslors visdom, som ett osynligt pansar som stärker varelsen. När vi kommer till insikt om att hemma är precis där vi är, har vi fått en möjlighet att bygga ramverket med glädje.

En Liten Personlig historia och ett Stort Möte med Ahnya

För tjugosju år sedan, i början av tjugoårsåldern, kände jag en djup längtan att minnas Gud, Skaparen. Jag uppfostrades i ett religöst hem; gick i kyrkan, sjöng i kören, och var Julängel varje år. Jag var passionerat troende och drog slutsatsen att om Gud var min Fader (jag visste inget om någon Moder Gud då), måste det ha funnits en tid då jag var en del av honom. Med hela mitt hjärta, ville jag minnas Gud - inte den gamla fördömande, bibliska Guden, utan Nuets Gud.

Jag visste inte då att min längtan att lära känna Gud under denna livstid, också var en längtan att minnas vem jag var. Jag visste inget om varken meditation eller mantra.

Likväl, började jag leva och andas mantrat: "Jag minns, Jag minns." Och jag mindes verkligen. I en överväldigande explosion av energi, blev jag "ingen början och inget slut". Det var ljus överallt. Det var en flod av energi som genomströmmade varje cell av min varelse, en känsla av att jag hade klivit utanför tiden, och en Kärlek så genomgripande och ickedömande, att jag visste att Gud var en verklighet. Sådan kärlek, sådant ljus och … sådan förvirring! Jag kände det som om alla celler i min kropp hade skruvats upp till full styrka, och den kraften hade kärleksfullt överbelastat mitt system. Jag förstod senare att alla mina chakran hade blivit helt vidöppna.

Det fanns inga new-age tidningar eller andra medel som kunde hjälpa mig förstå vad som hade hänt med mig. De följande sexton åren, studerade jag allt som kunde hjälpa mig förklara den intensiva kärleksenergin jag hade upplevt. Den delen i mitt liv refererar jag nu till som "Förvirrad av Ljuset." Under den perioden fördjupade jag mig i många olika discipliner - Zen Buddismen, Shamanismen (Afrikansk, Brasiliansk, Indiansk), Nykristna rörelsen, Siddha Yoga, så väl som kampsporter (Tae Kwon Do, Tai Chi, och Kung Fu). Jag prövade vad som helst för att få den underbara energin aktiv i mitt liv igen. Mina studier skänkte mig många fina andliga sanningar: "sanningen finns inom dig, och där finns också alla svaren;" "vi är magnifika varelser kapabla till Mästerskap." Det ingav hopp, men jag hade svårt att införliva dessa sanningar i mitt dagliga liv, och de skapade inte den intensiva kärleksenergin jag så gärna ville njuta av igen. Trots åren av ansträngning, var mitt liv, mitt arbete och mitt hem en enda röra! Jag hade vidrört det Obegränsade och fortsatte att ha insiktsfulla visioner, trots det reflekterade mitt dagliga liv kraftlöshet. Min frustration djupnade, men min kärlek till Gud bestod. Jag visste jag hade en "kraftkälla" inom mig, men hur kunde jag få tillgång till den? Det var en konstant tanke under mitt sökande. Mitt hjärta fylldes om och om igen, medan jag samlade kunskap från uråldriga sanningar och fick insikten att vi alla är ett. Jag längtade också passionerat efter att hålla den elektriska intensiteten av min sanning. Efter år av sökande, frågade jag i uppriktighet och förtvivlan, "Om svaren finns inom mig, då vill jag veta exakt var de finns …och HUR jag hittar dem?"

Till slut, våren 1988, hade jag än en gång den glädjefulla upplevelsen av "ingen början och inget slut." Denna gång, var en magnifik, strålande feminin energi närvarande. Hennes namn är Ahnya. Kryon säger att det inte finns något genus i Andens rike. Jag upplevde Ahnya som en feminin energi, så, för lämplighetens skull beskriver jag denna varelse som en hon, även om hon faktiskt är en aspekt av ett väsen som i sin helhet är könsneutral. Hon är en av Kryonlärarna, en del av den grupp som omger honom, och kompletterar Kryons planetära förändringar med det arbete vi åstadkommit. Varje gång jag undervisar, är Ahnya närvarande. Jag befinner mig in och ut ur min kanal, eftersom den sammansmältningen är mest bekväm för mig just nu. Ahnya är närvarande närhelst och varhelst en EMF Balancing Technique lärare lär ut metoden, och är alltid närvarande när en EMF terapeut utför en session.

Anhya och jag flöt ihop till en varelse och jag blev genomsyrad av energimönstret vi skulle komma att kalla UCL. Det var min första erfarenhet av kanalisering, och jag fick en oerhörd mängd information under detta enda betydelsefulla ögonblick. Så fort jag tagit emot energimönstret med UCL från Ahnya, visste jag att det var en gåva, men jag visste inte varför. Energin låg slumrande i ett år. Sedan, år 1989, med Kryons ankomst blev Väven aktiverad. Mitt jobb (eller kontrakt, som jag nu förstår det) blev uppenbarat: jag skulle förklara Väven, lära mig hur den skulle användas, och lära andra att använda den. Bit för bit blev gåvorna av Väven avslöjad. Jag spenderade sex år att uttolka och kartlägga Väven som du ser på illustrationen, och utvecklade de fyra första faserna av EMF Balancing Technique.

År 1989, började jag arbeta hemifrån, och ge energisessioner som följde de mönster Ahnya hade visat mig. (Senare liknade jag det vid att rita sädescirkelsmönster i det mänskliga energifältet). Jag följde mönstren som jag hade fått dem, men resultaten varierade utifrån varje individs behov eller intention. Ibland inträffade fysiska helanden, men de såg jag som sidoeffekter, eftersom mitt fokus var att balansera och aktivera det nya system i energifältet som jag rörde vid. Samtidigt började mitt liv att förändras dramatiskt. Medan jag aktiverade Väven hos andra, blev mitt eget energisystem starkare, mer kapabelt att "hålla laddningen." Jag hade nu en plats för all den universella energin att cirkulera i. Jag insåg att jag kunde hålla min egen kraft - jag kallar den för "Energikärnan"- och mitt partnerskap med Anden levandegjordes. För första gången, började jag känna mig hemma här på planeten Jorden.

Ryktet spred sig om de positiva resultat mina klienter hade i sina liv, och min privatpraktik tog sin början. Människor berättade att de kände sig "annorlunda" och "lättare," och de lade märke till att deras liv var mer meningsfulla. Det kom inte alltid lättvindigt, för det fanns arbete att göra, men klienterna upptäckte att de hade mer energi och starkare vägledning att fullfölja sin Själs nästa steg. Genom att vara konsekvent och arbeta med en person i taget, ökade anseendet om arbetet. Under de påföljande åren, undervisade jag i många vuxenskolor, föreläste på universitet, i new-age affärer, på holistiska hälsomässor och i vanliga företag. Jag framträdde i några mindre radio- och TV-program och presenterades i positiva ordalag av de lokala tidningarna.

En spännande händelse ägde rum längs vägen: sommaren 1995 närmade sig ett respekterat forsknings- och utvecklingsföretag från Connecticut, Stephen och mig. Företaget var specialiserat på uppdrag från regeringsmakten och militären, (de har producerat J. Everett Koops hälsoserier på video). De ville samarbeta med oss och ansöka om ett anslag från NASA, för att studera effekterna vid användandet av EMF Balancing Technique och dess förmåga att stärka prestationsförmågan på individ- och gruppnivå, samt att stärka och upprätthålla den mänskliga hälsoprocessen för astronauterna. Vår del i experimentet var att tillhandahålla träningen och övningarna för att testa effekterna av energibalanseringen på det elektromagnetiska fältet. Med andra ord, skulle vi stimulera det kollektiva medvetandet genom att integrera Ande och Biologi! Vi förstod, att tiden inte var mogen, och var besvikna när företaget inte fick anslaget från NASA. Likväl, var vi mycket uppmuntrade och visste att vi trots allt var på rätt spår. Ett år senare på sommaren 1996, läste äntligen Stephen och jag Kryons ord. Liksom många andra, upplevde vi ett enormt igenkännandet. Före hösten 1996, hade vi mött Kryon, Lee Carroll och Jan Tober. I Februari 1997, blev vi formellt medarbetare.

Den Universal Calibration Lattice är Energisystemet för Självförverkligande

"Vad ser energimönstret av Självförverkligande ut som?" Jag ställde denna fråga till Lee/Kryon när vi var i Atlanta på en Kryon kanalisering. Medan jag kände den familjära värmen i mitt hjärta, som jag vet är Kryon, sa Lee, "Jag vet inte vad detta svar betyder, men det är "virkat". Ja, vilket underbart sätt att beskriva Väven som jag har arbetat med de senaste tio åren! Medvetenhet om och förståelse av energimönstret av Självförverkligande, är en avgörande aspekt för vår utveckling. Fibrer av ljus och energi strålar ut horisontellt från våra chakran. Dessa fibrer bildar åttaformade slingor som matas ut till de långa vertikala fibrerna av energi som omger och genomsyrar vår energianatomi. Det är så strukturen ser ut som formar UCL. Jag tänker på det så här. Den fysiska anatomin har många system inom sig; det muskulära, skelettet osv. Energianatomin innehåller också system. Grundmönstret för detta specifika system - Väven - är universellt, vilket betyder att det i grunden är detsamma hos varje människa. När ljusfibrer sträcks ut i en del av Väven, kan fibrer i en annan del reagera. Liksom den Kosmiska Väven, är UCL elastisk och sammanlänkad. Vår personliga energiväv är ett mikrokosmos av makrokosmos! UCL fungerar som en elektrisk transformator, som överför energi från en kretsgång till en annan. Det är därför vi hänvisar till denna process som att; "dra nya ledningar för den nya energin." Den tillåter oss att ta emot och använda energin som vi avsiktligt lär oss att frigöra från den Kosmiska Väven.

Intentionens Betydelse

Även om grundmönstret i den Universal Calibration Lattice är lika för alla, är själva kalibreringen unik för varje person. Den bestäms av det matematiska förhållandet mellan varje individs vibrationsfrekvens och den Kosmiska Väven. Kalibreringen av fibrerna i energianatomin är mycket komplex, och det är här INTENTIONENS roll är så viktig. Den grundläggande intentionen eller avsikten med en EMF Balancing Technique session, är att balansera det mänskliga elektromagnetiska fältet, för att tillåta individens energi att öppna så många kanaler som möjligt till den Kosmiska Väven.

Rörelserna är graciösa och lätta att utföra. Personen som tar emot sessionen kan nästan ha vilken avsikt som helst - från healing till Självinsikt, från enkel stressreducering till en återkoppling av sitt DNA. Under sessionens gång, sker en uppladdning av individens energifält, och en ny ordning skapas i fältet, som resulterar i en starkare struktur för att ta emot energi från den Obegränsade Källan. Efter att förbindelserna har utförts, ser vi ofta en dramatisk ökning i samskapandet med livsprocessen. Den avgörande faktorn är själens utveckling. Processen av att balansera det elektromagnetiska fältet kan leda till spontan frigörelse, även utan insikt, på ett enda ögonblick. Med denna starka grundstruktur, höjer vi vår egen vibrationsnivå, vilket i sin tur ökar Jordens vibrationsnivå. Det är så vi personligen kan uppnå det många tänker på som Uppstigning.

Kryon påminner oss om, att den kärlek vi har gett till Skaparen, Mästarna (som Jesus och Buddha), till våra andliga ledare, familjerna, och till andra relationer, är en återspegling av den kärlek vi har till oss själva. När vi gör anspråk på den kärleken, växer vårt Självförtroende. Denna kärlek från vårt "högre Jag" är ofantlig, och vår biologi måste vara tillräckligt stark för att hålla den. Det är därför det är nödvändigt med förberedelse! Genom att hålla denna kärlek inom oss själva först, blir vi hela eller helhjärtade. Då delar vi vår kärlek med andra utifrån ett annorlunda perspektiv, på ett sätt vi kanske inte visste fanns. Aktivering och träning av UCL är en nödvändig del av förberedelsen för att ta emot energin av Självkärlek och Egenvärde när den reser sig likt fågeln Fenix inom oss. Det är en gåva från Anden på vår väg mot välbehag. Det var ett tag sedan jag talat om ordet ’kärlek’ i min egen undervisning. Jag kände genom åren att ordet missbrukades. Men så mötte jag Kryon, åh…så mitt hjärta fylldes! Jordens energi är äntligen redo för konstant kärleksflöde, och vi kommer att kunna hantera det. Vi kan göra det graciöst, kärleksfullt och glädjefyllt genom att använda vår UCL.

Att Knäppa Strängarna på den Universal Calibration Lattice - Är En Elektrisk Evolution

Om du vill bli riktigt bra på att kommunicera med Universum, kan du utveckla den förmågan genom att träna. Det är liknar mycket knäppandet på ett stränginstrument. Många av er når redan ut och knäpper direkt på strängarna till den Kosmiska Väven, skapar vibrationer genom meditation, energiarbete eller intention. Genom att knäppa på strängarna i din UCL först, bifogar du din personliga signatur till förbindelsen, och talar om för Universum vem som är avsändaren! De yttre trådarna av UCL är del av din energianatomi. När du betraktar dem på illustrationen, kan du få en känsla av att de är levande och vibrerande. När du lär dig att använda dessa energitrådar, förtydligar du och förstärker din kommunikation med den Kosmiska Väven. Vibrationen som skapas inom Väven, kan nu svara an direkt och intimt till dig. Att röra vid Väven genom din personliga förbindelse, åstadkommer en mycket högre potens av din Personliga Kapacitet. Ni inviteras att delta i det kosmiska skeendet på ett sätt som endast Mästarna har gjort tidigare. Du är en Mästare, du är en själ. Vi bjuder in dig att öppna upp till ditt eget Mästerskap.

Vi har gjort stora förändringar på planeten med allt vårt mödosamma "ljusarbete", och vi har gjort stora förändringar inom oss själva. Vår energianatomi speglar dessa ansträngningar, medan vi rör oss i riktning mot att hålla så mycket ljus och energi vi kan. Vårt hårda arbete har bidragit till födelsen av detta nya energisystem, som inkluderar UCL. Mineralsammansättningen i dina ben, gör ditt skelett till en idealisk ledare av elektromagnetisk energi. Vi är alla elektriskt-blå inuti, oavsett färgen på vår hud. Det "stoff" som UCL är sammanställt av, är en del av ditt energifält och har börjat ta form. När jag gång på gång arbetar med energimönstren, inser jag att jag har det oerhörda privilegiet att sitta på första parkett och betrakta utvecklingen av ljuskroppen. Informationen presenterad här om UCL, är frukten av arbetet med tusentals människor, både individuellt och i grupp. (Se illustrationen)

De ’8’-formade Evighetsslingorna

Ahnya började med att avslöja de åttaformade fibrerna för mig, de strålar ut från våra chakran och förbinder oss med Energikärnan. Det är de självbalanserande slingorna i UCL. De formar evighetssymbolen, som representerar den oändliga förbindelsen mellan dig och Skaparen. Jag observerade hur dessa ljusfibrer matar information från universum in till den mänskliga biologin. När jag såg biologin sända tillbaka information ut genom de åttaformade evighetsslingorna, insåg jag att vi med aktiveringen av denna del av energianatomin hade tagit ett stort utvecklingssteg. Detta är sättet att föra samskapandet in i "nuet". Returvågen av energi från universum för med sig upplevelser som formar din framtida verklighet.

En kort tid efter att jag först observerat de åttaformade evighetsslingorna, formades de långa fibrerna som skapar den yttre ramen av energiväven. Tolv av dessa långa trådar utgör det yttre lagret av Energiväven. Nyligen, har ytterligare tolv trådar som går genom mitten av de åttaformade evighetsslingorna blivit aktiverade. Att arbeta med intentioner och energiövningar, tillsammans med att följa ljusformationerna i fältet, hjälper Väven att anta sin kompletta form. Vilken underbar utveckling detta är! När du tränar UCL, stärker du din förmåga att hålla den nya energin i din Biologi. Detta i sin tur hjälper UCL att anta sin fulländade form. Till och med när du läser dessa ord, och studerar illustrationen; stimulerar du energin i din personliga Väv. När vi når en grundförståelse av hur detta "informationssystem" fungerar, inser vi att vi verkligen är skapare av vår egen verklighet. Genom att sända ut starkare, tydligare meddelanden på ett kärleksfullt och graciöst sätt, skapar vi en starkare och klarare verklighet.

Vid tiden för 11:11, accepterade vi ett större ansvar för oss själva. Solaras arbete medförde att vi accepterade mer av vår egen energi och till följd av det frisläpptes våra personliga arkiv i våra energifält. Din historia - din arvsmassa, dina tidigare liv, och alla de händelser du har erfarit i ditt nuvarande liv - finns lagrat i de långa informationsfibrerna bakom dig. Dessa upptäckningar ser ut som små skivor av ljus; som håller informationen på plats elektromagnetiskt. När ett överskott av energiladdning omger någon av dessa skivor, visar det sig ofta i en verklighet som upprepas om och om igen i det vi kallar nutid. Om den verkligheten är vad vi önskar, är det bra. Men allför ofta skapar vår "energihistoria" ett återkommande mönster av negativitet, och blir ett ankare som håller oss tillbaka från fortsatt utveckling. När vi balanserar energiladdningarna i de långa fibrerna bakom oss, är vår avsikt att omvandla "energihistorien" eller det "förflutna", till en pelare av gyllene visdom och stöd. Vi förlöser varsamt den överflödiga "negativa" energin, nu tillgänglig att användas på ett mer fördelaktigt sätt när vi samskapar vår verklighet i NUET. Vi lever i en tid av möjlighet att släppa Karma med värdighet. De här fibrerna är kanaler för den högre energiladdning vi behöver för att återerövra vårt personliga tillstånd av välbehag.

Lägg i illustrationen märke till pelaren av rent ljus som löper rakt genom mittpunkten av kroppen. Här, i ditt centrum, pågår utvecklingen av chakrasystemets enande. Det här är energikärnan, den öppna kretsgång i UCL som förbinder oss med den Obegränsade Källan. Ju kraftigare energiflödet är här, desto mer inre andlig kunskap frigörs. Precis som Kryon sa till oss i Lake Geneva, finns all samlad visdom inom oss. Andlig intelligens är medfödd hos oss alla; det är upp till oss att ha intentionen att använda den. Äktenskapet mellan Ande och Biologi är en realitet, och uppgiften vi har är att underlätta den verkligheten. Det utmärkande i denna process är en känsla av genomgripande frid, oavsett vad som händer omkring dig. Minns du Kryons "Parable of the Tar Pit"? (The Parables of Kryon, Lee Carroll, Hay House, Inc., 1996). När du förlöser överflödiga energiladdningar från det förflutna och stärker din energikärna, blir den "tjära" som har hållit dig tillbaka i din process borttvättad. Du rör dig nu mot ett partnerskap med ditt Högre Själv och slutligen mot Uppstigning. Här, i din energikärna, kan du börja uppleva det eviga nuet.

Ju mer närvarande du är i nuet, desto högre elektrisk laddning bär du. Den elektriska kraften från ditt förflutna och laddningen i din framtida potential, matas allt in i nuet. Kraften eller "juicen" som behövs för Uppstigning, finns i det förenade nuet. Ljustrådarna på framsidan av det mänskliga energifältet, innefattar fältet av potentiella möjligheter. I linjär tid kallar vi det för framtid. Här, lägger vi våra hopp, drömmar och önskningar. Vi lägger även våra upplevelser fyllda med rädsla och oro i denna del av UCL. Ljusskivorna som ryms i de långa informationsfibrerna fungerar som sändare, och attraherar "likartad" energi. Universum sätter sig inte till doms över någon - vi har fri vilja här. Vi är varelser med oändliga möjligheter. Beroende på hur stark överföringen är, kan en potentiell verklighet manifesteras. Följaktligen, när vi fokuserar på våra hopp och önskningar med positivt tänkande, arbetar vi samtidigt med att eliminera våra rädslor och oro. Därför stärker vi vår samskapande förmåga, när vi tvättar bort "tjäran", och "planterar" våra avsikter i fältet av framtida möjligheter. Nu kanske du bättre förstår den tekniska informationen om UCL, vad som händer när du samskapar, och varför vi får höra, att det vi lägger vår uppmärksamhet på, så blir det.

Cirkulär tid

När du studerar illustrationen av UCL igen, lägg då märke till hur energin bakifrån (det förflutna) förbinder och matar information till energin i centrum (nuet). Energikärnan förbinder och matar information till energin fram (framtiden). Kanalerna är öppna i båda riktningarna, så att framtiden kan mata information både in till nuet och bakåt till det förflutna. Nu, börjar vi förstå vad som menas med att leva i cirkulär tid. Denna förbindelse av det förflutna, nuet och framtiden skapar det eviga NUET. Det finns egentligen inget förflutet, nutid eller framtid, det finns bara NUET. Den informationen är inte ny. Jag läste (och älskade) Ram Dass bok "Be Here Now" för nästan tjugefem år sedan. Efter alla dessa år av studier, har jag återvänt till "var här och nu."

Jo, det finns en skillnad: vi kan göra det på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt för oss. Det beror på de magnetiska justeringarna som Kryon utför på vår planet. Kryon uppmuntrar oss att uppleva närvaron i NUET när han under en kanalisering säger, att "denna information är till för de av er som hör detta i nuet, och för de av er som kommer att lyssna till det på kassett i nuet, eller läsa dessa ord i nuet." I Portland, påminde han oss om att "tiden är densamma; tidsramen är identisk." Medan vi lär oss att leva på arenan av det som kallas cirkulär tid, är vi i sanning "bärare av den högre laddningen av vår varelse." EMF Balancing Technique lär oss på ett praktiskt sätt att arbeta i NUET med denna kunskap.

En maning att Kalibrera Väven

Kryon avslöjar för oss att den Kosmiska Väven, är ett av de mest kraftfulla andliga redskap som existerar idag. Han manar fysikerna att studera energin i den Kosmiska Väven, och lovar att stora upptäckter till mänsklighetens förmån kommer att hittas där. Kryon inviterar oss även att röra oss mot en vibrationsfrekvens, inom vilken vi personligen kan använda energin från den Kosmiska Väven. För att kunna använda mer av den här energin i våra dagliga liv, måste vi stärka och balansera vår egen energianatomi. UCL är vårt personliga samspel med den Kosmiska Väven. Denna utvecklingsprocess kommer att föra med sig det fullkomliga uttrycket av de inre guldglänsande energivarelser vi är, inom våra fysiska kroppar. Denna energimässiga förbindelse skapar förutsättningar för en unik, växelverkande förbindelse med Skaparen. Kalibrering ger oss tillfälle att hålla och uttrycka den tilltagande elektriska laddning som gjorts tillgänglig för oss genom Kryons arbete. Det är det vi menar med att dra nya ledningar för den nya energin. Den elektriska laddningen, är den andliga låga eller kraft som finns inom oss alla. Målet med uppmaningen att Kalibrera Energiväven, är att medvetet skapa en starkare förening med det Oändliga, genom att använda vår personliga beröringsyta, UCL. Sammanträffanden, (eller synkroniseringar) är bara början! En del av er lever nu i verkligheten, att ’hemma’ är precis där ni är. Känslorna av ensamhet kommer att förbleknas, medan slöjan av separation från Anden blir mer och mer transparent. Denna process intensifierades i början av 1990-talet och kommer att fortsätta till år 2012. Energiarbete är av yttersta vikt under denna period.

Återupprättandet av Kärlekens Elektromagnetiska Lagar

Andliga Kärlekslagar och Elektromagnetism väntar på att bli upptäckta och återupprättade till gagn för oss när vi i samskapande och integritet återförenas med Anden. UCL är levande och vibrerar av Kärlek, och det måste respekteras. När jag tolkade informationen med energibalanseringen som Ahnya överfört till mig, kunde jag oftast följa energimönstren korrekt. När jag inte fullföljde en rörelse på rätt sätt, rättade Ahnya mig varsamt på ett kärleksfullt och tålmodigt sätt. Det kändes som om mina armar och händer inte var mina egna när de långsamt rörde sig i önskad ordningsföljd. Jag har efter det haft flera Guidebyten, men i början var det tre långa varelser av guldglänsande ljus. De var alltid närvarande och stod till vänster om mig. Jag kallade de kärleksfullt de Tre Visa Snubbarna. En dag, stod det klart för mig att det var dags att ge arbetet ett namn. Ledd av stark inre vägledning, gav jag proceduren namnet, "EMF Balancing Technique" (EMF betyder; det elektromagnetiska fältet). "Vad!" sa jag, "Det låter inte lockande och glassigt! Vad tråkigt. Kan jag inte kalla det "Stargate", eller något liknande?" "Nej," svarade de empatiskt, och förklarade vänligt att inom en snar framtid, kommer människor bli mycket medvetna om EMF, och att det namnet kommer att ha en mening för dem. Kom ihåg, att denna information togs emot 1989. Vi vet nu att det elektromagnetiska fältet i den mänskliga kroppen håller många nycklar till vår utveckling.

Gyllene Energi Mönster - Ljusformationer

I samband med informationen Ahnya kanaliserade till mig, blev jag medveten om ett gyllene ljus som strålar inuti och runt om oss. Jag såg också flera mönster av kristalliserat ljus. Min erfarenhet av att kanalisera dessa mönster, var att "energimässigt bli" dem. Detta är inte rätt plats att beskriva den processen, men till dags dato har jag "blivit" fem av dessa mönster. De ser ut som diamantformade mönster av ljus och energi. Jag anser att dessa formationer är de redskap som är hjärtat i EMF Balancing Technique. Ljusformationerna verkar katalytiskt när informationen är väckt eller förtydligad inom varje individs UCL. Formationerna gör det möjligt för mig att lära ut energibalanseringstekniken mycket snabbt, och att utföra justeringar i studenternas energifält, för att ge dem omedelbar tillgång till UCL.

Lektionerna består av föreläsningar, praktik och ordlös kommunikation: ord för att förklara teorin: tillämpning av tekniken för erfarenhet av handpåläggning; och kanalisering av ljusformationerna med ordlös instruktion. Instruktionerna är mycket visuella och lätta att lära. Det är mycket glädje, och deltagarna kommenterar alltid den andliga och kärleksfulla känslan av energin. De gyllene energimönstren följs genom energifältet i en återkommande sekvens av rörelser. Det resulterar i en energimässig omstrukturering, eller stämning av energin, med hjälp av specifika intentioner för aktivering och förstärkning av UCL till ett tillstånd av nåd, utan att behöva återuppleva smärtan av den ursprungliga kränkningen. Lärd läxa = Uppnådd visdom. Arbetet bidrar även till förståelsen av dynamiken i den mellanmänskliga elektromagnetiska förbindelsen. Rörelserna är graciösa och Tai Chi liknande medan vi arbetar oss igenom mönstren i det mänskliga energifältet. Proceduren är exakt och mycket grundlig. Vi arbetar från fötterna till huvudet, från framsidan till baksidan, och från huvudet tillbaka ner till fötterna igen. Vi kompletterar alltid den universella förbindelsen med en stark förbindelse till Jorden. Du vet säkert redan hur heligt och viktigt det är att vi ärar vårt partnerskap med Jorden!

De fyra Faserna av EMF Balancing Technique® - En Kort Överblick

Under en EMF Balancing Technique session, sker alltid en kalibreringsprocess, antingen man är medveten om det eller inte. De flesta människor känner energin röra sig genom kroppen, men det är inte nödvändigt för en lyckad session. Varje session börjar med orden: "Från Skaparen inom mig till Skaparen inom dig, och den gemenskap vi delar, låt oss börja." Detta fungerar som ett ömsesidigt erkännande och hedersbetygelse till den inre visdomen. EMF´s Balanseringsprocedur innehåller fyra olika energimönster, eller Faser, som följs genom det mänskliga energifältet. Dessa rörelser bidrar till kalibreringen, som i sin tur stärker den personliga förbindelsen (eller, som jag ibland kallar det "Uppstigningsförbindelsen") till den Kosmiska Energiväven.

Varje mönster har en specifik avsikt:

Fas I: att balansera visdomen och känslorna (hjärnan och hjärtat). Det första mönstret resulterar i stressreducering och en känsla av frihet och välmående. I den nya energin, är det till hjälp att reflektera över vad det kan innebära att tänka med hjärtat och känna med hjärnan. Lära sig att arbeta med de fibrer av ljus och energi som utgör det lager i energisystemet som står i förbindelse med chakrasystemet. Det är viktigt att balansera visdomen och känslorna. Med visdom, menar jag mentala kvaliteter som logiskt tänkande, organisering och förståelse.

Fas II: att fokusera på inre vägledning och stöd. Här, kan vi värdigt och mjukt förlösa emotionell problematik lagrad i vår historia, utan att behöva återuppleva de smärtsamma händelser som gav upphov till dem. Vår avsikt är att transformera vårt förflutna till en pelare av gyllene visdom och stöd, en pelare av ursprungsenergi som centrerar oss i nuet. Denna gyllene pelare, stödjer den energimässiga hållningen av Självförverkligande. Inga mer negativa energiankare från vårt förflutna som håller oss tillbaka! Frågan är; "Hur kan jag mer effektivt koppla in mig till helheten?" Det är därför förståelsen av fibrerna är viktig, de ser jag som geometriskt formade skivor av ljus som innehåller information om vår - arvsmassa, genetik, tidigare liv och nuvarande liv. Allt in i minsta detalj finns lagrat där. Kryon (den 8 maj 1999) talade om det magnetiska skiktet i vår DNA, som han sa att vetenskapsmännen inte kommer att kunna upptäcka förrän de inser att "någonting fattas." Det är Skaparens magnetiska koder.

Fas III: att intensifiera energikärnan. Det får oss att utstråla ljuset vi bär. Platinaenergin introduceras, och det sker en förenig inom energianatomin när våra chakran förbinds med energikärnan. Denna förbindelse är nödvändig när vi tar ett ökat ansvar i den Universella världsordningen. Här uttrycker vi vår andliga intelligens och upplever frid, och minns; JAG ÄR den JAG ÄR.

Fas IV: att fokusera på energimässig fullbordan. Vi har en potential, som vi ofta refererar till som vår framtid. I denna Fas, lär vi oss hur vi väljer att ställa in bestämda energireceptorer och sändare inom UCL i syfte att samskapa våra liv med Anden. Vi kalibrerar denna del av Väven, så att vi med glädje kan samskapa vår potential tillsammans. Vilken förmån det är att vara i partnerskap med Skaparen!

I alla Faserna, följs mönstren på samma sätt som de ursprungligen blev mottagna från Anden, men kalibreringen sker alltid i samklang med varje individs medfödda visdom. Alla är unika, så resultaten är alltid intressanta och individuella. Jag fortsätter att förvåna mig över hur personlig Universum är med var och en av oss! Den Kosmiska Väven är en invecklad del av oss alla, och vi är alla sammanlänkade. Det är därför, Kryon kallar oss ’Familj’.

Mästerskap: Att hålla balansen

Ett viktigt fokus i EMFs Balanseringsarbete är att hålla balansen i det dagliga livet. Denna gyllene balansakt utmanas ständigt när vi, vår Jord och Universum fortsätter att kalibrera till den energimässiga verklighetens nya strukturer som är under utveckling. När du intar denna hållning, och uppnår de högre vibrationerna som är associerade med den, kommer du att märka att förhållanden som är ur balans helt enkelt försvinner. Då uppnår du det många kallar ’healing’. När du håller din individuella heliga balans, bidrar du också med stor frid och stabilitet till den kollektiva helheten. Denna balans, är därför en nyckel till uttrycket av grace.

Kom ihåg, att vi blivit ombedda att praktisera mästerskap. Att uppnå mästerskap är att hålla den optimala laddningen av vår varelse. Kryon ber oss att göra detta och säger att vi kan göra det värdigt. Somliga av oss kan göra det komiskt, men vi kan göra det. (Ahnya säger att det är ok att vara en kosmisk barnunge ibland, så länge vi gör det med kärlek och humor). Fundera en stund över, vad det skulle innebära för dig att leva i mästerskap: ett ständigt fridfullt uttryck, ett hänryckt hjärta, helt utan fördömelse av andra, tålamod, humor, vänlighet, ödmjukhet, tystnad, behagfullhet osv. Att praktisera mästerskap inkluderar förvärvandet av visdomen att veta när man ska ge och när man ska ta emot: det inkluderar urskiljningsförmågan Kryon talar om.

Genom att uppnå mästerskap över oss själva hjälper vi andra att nå sitt mästerskap, så att vi alla kan hålla energin för att uppnå Uppstigning. Det är en kärleksfull process - vi gör vårt eget liv lyckligare och höjer vår vibration, och hjälper andra att höja sin. En av våra EMF lärare uttryckte om detta arbete; "Att förklara vad man kan förvänta sig av detta system vore en omöjlig uppgift, för när du börjar integrera Ande och Biologi, är resultatet aldrig detsamma för någon. Men det innebär alltid det högsta bästa för oss alla, vår Jord och vårt Universum."

Kampsportsutövaren blir mästare när hon lär sig formen och övar poserna för att stärka förmågan att rikta energi. Konsertviolinisten ger sitt liv för att bemästra sitt instrument. Den Upplysta Människan kan praktisera mästerskap genom att leva som om varje ögonblick är betydelsefullt, och genom att ansvara för sin fortsatta utveckling. Här är en andlig strategi som, om den kombineras med avsikt och integritet, kan tillämpas för att göra dina ansatser som samskapare mycket mer verksamma. Jag lär ut det på varje EMF Balancing Technique seminarium. För det första, ära ditt liv (det förflutna) genom att uttrycka tacksamhet för den visdom du har uppnått. För det andra, centrera dig i din energikärna (nuet), som förbinder dig med obegränsad kraft. Det leder till det tredje steget, nå ut i balans mot en potentiell verklighet (framtiden). I fortsättningen, kommer du att samskapa konsekvent och med större klarhet, vilken intention du än har. Ju mer du tränar på att leva som en fullt Kapabel människa, ju mer Kapabel kommer du att bli. Det är inte speciellt mystiskt, och det fungerar!

En Skola med Vingar

Jag har lärt ut EMF Balancing Technique i åtta år. Mina år av erfarenhet har gett mig stor tilltro till utbildningsprogrammet och till de Varelser av Ljus som deltar i varje kurs med mig. Den endagars Workshopen om den Universal Calibration Lattice är till för alla: den ger användbar information om UCL samt energiövningar för att stärka den, dessutom ger den dig praktiska verktyg som du kan använda från första dagen. De som väljer att gå vidare, kan lära sig mönstren av teknikens alla fyra Faser, och bli en EMF utövare, och dessutom lärare. Intyget för EMF utövare och det personliga utvecklingsprogrammet kräver en grundutbildning på tre dagar och för den avancerade nivån ytterligare tre dagar. Utbildningen går snabbt, tack vare att den förser varje student med en direktförbindelse till den nya energin, och för att instruktionerna är kortfattade. Rörelserna är graciösa och lätta att lära. Energin är självreglerande och självstyrande; den rör sig genom kroppen utifrån varje individs unika behov.

EMF Balancing Technique seminarierna är energievenemang! En del människor lär sig tekniken för egen personliga användning, och kanske för sina släktingar och vänners skull. Somliga lär sig EMF som ytterligare ett komplement till en redan existerande praktik. Andra lär sig tekniken för att påbörja en ny karriär som utövare av EMF Balancing Technique. För de som känner en stark dragning till den här arbetet, finns även ett certifierat lärarprogram tillgängligt. Varje lärare har framgångsrikt fullgjort grundutbildningen plus en sexdagars lärarutbildning. En lärare är kvalificerad att utföra alla fyra faserna av metoden, så väl som att lära ut de fyra Faserna till andra.

Äktenskapet mellan Ande och Biologi Genom UCL

Kryon säger att det mänskliga medvetandet har höjt Jorden till en ny vibration, och att det har förändrat vår egen fysiska verklighet (New Hampshire kanalisering, November 1997). Mänskligheten har klivit fram för att ta ansvar, och att arbeta mot Uppstigning. Vi har faktiskt redan uppnått den kritiska massan. Samtidigt som vi uppnår mästerskap inom oss själva, rör vi oss mot att hålla så mycket ljus och energi vi kan. UCL har tagit form som ett resultat av detta arbete, skapat av Ljusarbetare överallt. Vi har möjlighet att använda ett horisontellt energimönster för att stärka samskaparprocessen; genom denna mekanism, har vi fört samskaparenergin in i nuet. Vi har alla en del i denna utvecklingsprocess, liksom vi är redskapet för dess fullbordan. Helt klart, gåvorna i den nya tiden är följden av ett sant partnerskap mellan Anden och oss.

När vi når vår fulla potential, kommer fysiologiska förändringar att uppstå. Våra hormoner kommer att förändra sin utsöndring. Det kommer att ge en kemisk reaktion i våra hjärnor och kroppar, vilket i sin tur kommer att förbereda oss för Uppstigning och att leva i en ny tid och en ny verklighet. När energin banar sin väg genom hela vårt energifält - genom energikroppen - kommer den fysiska kroppen att påverkas genom dessa hormonella och kemiska förändringar. Slutligen, kommer kroppen att kunna hela och regenerera sig själv om och om igen med en otrolig hastighet; härav, den förlängda livscykel som Kryon har pratat om. Dessutom, kommer våra inlärningsprocesser att förändras dramatiskt när vi lär oss att koppla in till det kollektiva medvetandet för att skaffa information.

UCL börjar i ditt hjärta, i det allra innersta av din själ, ditt själv. Den stärker din biologi i ett tillstånd av välbehag som en fullt Kapabel mänsklig varelse. Det är här din personliga förbindelse med det kollektiva Alltet börjar. Varenda en av oss håller en del av den kollektiva sanningen inom oss själva. På vägen mot andlig framgång, när vi hjälper en annan människa röra sig mot sitt fullkomliga uttryck av sin Gudomliga potential, hjälper vi samtidigt oss själva - så sammankopplade är vi! Som Kryon säger, "Energi frigörs och tiden förändras - allt genom människans intention. Det finns ingen större kraft i Universum än MÄNSKLIG INTENTION och KÄRLEK (New Hamphire kanalisering)." Kryon påminner oss också om hur högt älskade vi är av Anden. Din personliga förbindelse med den Kosmiska Väven gör det möjligt för dig att mästerligt uttrycka Kärleken, växa i Kärleken, och VARA den obegränsade Kärleken från Anden.

En Hyllning till Kalibrering

Min make, Stephen, är den andra hälften i arbetet med EMF Balancing Technique. Stephen och jag introducerar våra seminarier över hela världen. Vi aktiverar ljusformationerna, människa- till-människa. EMF Balancing Technique har för närvarande lärare i sex länder: Förenta Staterna, Kanada, Australien, Nea Zeeland, Storbritannien och i Singapore. Min Lärare och Partner, Ahnya, Ljusvarelsen som jag mottog all denna information ifrån, utstrålar Kärlek i just detta ögonblick. Och hon utstrålar celebrering. Hon påminner mig om att säga något jag brukar tycka om att säga till mina studenter: de långa fibrerna i Väven som omger dig ser ofta ut som vingar!

Namaste, Kära familj.

Peggy Phoenix Dubro

Related Links

The Cosmic Lattice - Part I (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1997

The Cosmic Lattice - Part II (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1998