The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Sembol, UCL Tai Ji, Kafes için Yoga, Reflections, The Waves


Kryon 5 Yuvadan Mektuplar - EMF Bölümü

The Universal Calibration Lattice® (Evrensel Uyum Kafesi) by Peggy Phoenix Dubro

Bu yazının orijinali, Lee Carroll'ın Kryon #7 kitabı olan Letters From Home'dan alınmıştır. Türkçesi; Yuvadan Mektuplar (Akaşa Yayınları)

Lee Carroll'ın Önsözü

Peggy Phoenix Dubro, insan enerji anatomisinde bulunan ve herbirimizi Kozmik Kafes'e bağlayan bir sistem olan Evrensel Uyum Kafesi ( UCL ) ile ilgili bilgiye kanallık etmiştir. Peggy ayrıca The EMF Balancing Technique® 'i yaratmış ve geliştirmiştir. Bu, Ruh ve biyolojinin bütünleşmesini hızlandıran yeni bir enerji sistemidir, ki bu sayede siz sağlığınızı güçlendirebilir ve siz olan mucizeyi birlikte yaratabilirsiniz. The EMF Balancing Technique , ayrıca gelişim sürecini desteklemek ve hızlandırmak için Evrensel Uyum Kafesi ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu teknik, bir insanın bir başka insanın elektromanyetik alanında yaptığı çalışmayı ve etkiyi içerir ve herkesin kolayca öğrenebileceği bir sistematik işlemle uygulanır. Ruhun sunmuş olduğu bu işlem, şimdi kullanabileceğimiz değerli bir alettir. The EMF Balancing Technique, Kryon'un bizi varlığımızın tüm enerjisini barındırmaya davet ederken sözünü ettiği yeni enerji sistemlerinin birincisidir. Bu olumlu, uygulanabilir bir güçlendirmedir.

Peggy on yıldır kafes bilgisiyle çalışıyor ve artık kendisinin Ruhun bu armağanının doğası ve yararları konusunda öncü bir otorite olarak kabulettirmiş bulunuyor. Kryon Kozmik Kafes'in, şimdi insanlara sunulan en mükemmel alet olduğunu bildiriyor.( Bk.New Hampshire celsesi, Kasım 1997). Kendi kafesiniz vasıtasıyla Kozmik Kafes'in enerjisine bağlanıp, yeni yetenekler kazandıran bir hücresel farkındalığa ulaşabilirsiniz. Böylece berraklık, derin bir huzur, daha iyi bir sağlık, gençleşme gibi gizli yetenekleriniz ortaya çıkar. Tüm dünyada birçok insan Tanrısal Doğa'sına uyanmakta ve diğerlerinin de bunu hatırlamalarına yardımcı olmak istemektedir.

The EMF Balancing Technique, Evrensel Uyum Kafesi'ne ( UCL ) yumuşak, güçlü ve besleyici bir biçimde bir kapı açar. Kryon Uluslararası Seminer Grubunun üyeleri olan Peggy ve Steve tüm dünyada bu teknikle yaşam güçlendirici kurslar vermektedir. The EMF Balancing Technique bizi elektromanyetik doğamızın farkındalığına - yeni bir farkındalığa - ulaştıran çağdaş bir inisiyasyondur. O, Kozmik Kafes'le sürekli bir bağlantı oluşturan enerji anatomimizle ilgili bilgi sunar ve yeni enerjiyi hemen kullanabilmemizi sağlar. The EMF Balancing Technique bizi -varlığımızın daha büyük enerjisini kabul edebilmemiz için - yeni enerjiye bağlar. Peggy insan enerji alanını ışık ve enerji iplikleri olarak gören benzersiz bir anlayış geliştirmiştir. Şimdi sözü UCL ve The EMF Balancing Technique ile ilgili öncü çalışmasını anlatması için Peggy'ye bırakıyorum. Kryon, Evrensel Uyum Kafesi'ini " Kozmik Kafes'in giriş kapısı " olarak adlandırıyor. The EMF Balancing Technique onun daha önce sözünü ettiği enerji çalışmasıdır.

The EMF Balancing Technique® - Sevginin Gelişimsel Bir Enerji Sistemi

California'da güzel, güneşli bir gün. Salon aydınlık ve ışıkla dolu. Salonda on-iki kişinin birbirleri üzerinde enerji çalışması yaptığını görüyorum. Herbirinizin enerji alanında bulunan altın iplikler (hatlar) The EMF Balancing Technique denen bir yöntemle ayarlanıyorlar. Bugün altı günlük seminerin dördüncü günü ve onların hareketleri şimdiden zarafet ve beceriyi yansıtıyor. Onlar, altın enerjiyle çalışırken, yüzleri içlerindeki Yaradan'ı tanımanın sevinciyle ışıldıyor. Birden, Kryon olarak tanıdığım o bildik sıcaklık kalbimi doldurmaya başlıyor. " Bu insanlara, bu sevgili varlıklara bir bak," diyor o. " daha birkaç gün önce onlar birbirlerine yabancıydılar, şimdi ise bir aile oldular. " Salonu bir sevgi dalgasının kapladığını hissederken, gözlerim sevinç gözyaşlarıyla doluyor. Olan biteni katılımcılara söylediğimde, onlar da bu sevgi enerjisini hissettiklerini bildiriyorlar. Onlara bir önceki kursta birisinin " Getting to Know You " ( Seni tanımaya başlıyorum ) şarkısını mırıldandığını söylüyorum ve hepimiz gülüyoruz. Bu Kryon' un eylem halindeki enerji çalışmasıdır.

Tüm Enerjimizi Taşımak - Eski ve Yeni Enerji Dinamiklerini Bütünleştirmek

Kryon bizim kendini muktedir kılmış insanlar olmamızda ısrar eder ve bizi varlığımızın tüm enerjisini taşımaya teşvik eder. O bizim şimdi eskisine kıyasla enerjimizin daha çoğunu zaten taşımakta olduğumuzu söyler. Biz insanların, her birimizi şimdi bekleyen olağanüstü görevi, bu enerjinin tümünü tutmaya ve kullanmaya muktedir güçlü bir ruh yaratmak ve bunu sürdürmektir. Bu zaman zaman baş edilemez bir görev gibi görünebilir, ama Kendini - muktedir - kılmış insanlar olarak biz, bize yardımcı olacak birçok armağan kazanmış durumdayız. Evrensel Uyum Kafesi ( UCL ) bu armağanlardan biridir. O bizim Kozmik Kafesin sınırsız enerjisini kullanmamızı sağlar. Şimdiye dek, spiritüel arayış içerisinde olan insanın genel yolu dikey olagelmiştir; yani, biz Yüksek Benliğimize ulaşmak için yukarıya, Yerküre'ye bağlanmak için de aşağıya yönelirdik. Bu hareket eski, geleneksel enerjide uygundu. Şimdi, bu dikey harekete uygun olarak, enerjiyi günlük yaşama, şimdi ve buraya getirmek için yeni bir yatay enerji hareketini kullanabiliriz. Bu , Ruhla partner olarak birlikte yaratma sürecini güçlendirir.

UCL' in resmine baktığınızda, çakraları Kafes' in uzun ipliklerine bağlayan yatay iplikleri görebilirsiniz. Bu yatay hatları güçlendirmeyi öğrendiğinizde, Tanrı / Yaradan ile birlikte-yaratma yeteneğinizi artırırsınız. Bu yeni enerji dinamiklerindeki yeni spritüel yoldur; o Yerküre'nin enerji-ağını değiştirme konusunda başarılan tüm çalışmanın sonucudur.Şimdi biz birlikte yaratma sürecini tam anlamıyla güçlendirmek için UCL 'ye ulaşabiliriz. Bu kafes farkındalıkla, enerji alıştırmalarıyla ve duygularımızın bilgeliği aktive edildiğinde, varlığı güçlendiren görünmez bir zırh gibi olur. Yuvanın tam bizim bulunduğumuz yerde olduğunu idrak ettiğimizde, bize bu çerçeveyi sevinçle oluşturma fırsatı verilir.

Kısa bir Öz-Geçmiş ve Ahnya ile Buluşma

Yirmiyedi yıl önce, yirmili yaşlarımın başında, Tanrı'yı/ Yaradan'ı hatırlamak için derin bir arzu duydum. Ben dindar bir çevrede büyümüştüm; Kilise'ye devam etmiş, koroda ilahiler söylemiş, ve her yıl Noel meleği rolünü oynamıştım. Tanrı'ya ulaşmak için tutku duyuyordum ve eğer Tanrı benim Babam ise ( o zaman Ana Tanrıça - Tanrı' nın dişi veçhesi - hakkında bir şey bilmiyordum ) bir zamanlar Tanrı'nın bir parçası olmuş olmam gerektiği sonucuna varmıştım. Tüm kalbimle, Tanrı'yı - eskinin yargılayıcı, Kutsal Kitap Tanrı'sını değil şimdi'nin Tanrı'sını - hatırlamak istiyordum.

O zamanlar Tanrı,yı bilme arzumun aynı zamanda kendimi, kim olduğumu hatırlama arzusu olduğunu bilmiyordum. Meditasyon ve mantralar hakkında da birşey bilmiyordum.

Yine de, yaşamaya "Hatırlıyorum, hatırlıyorum" mantrasını solumaya başladım. Ve gerçekten de hatırladım. Karşı konulmaz bir enerji patlaması içinde "başlangıçsız ve son'suz "hale geldim. Her yerde ışık vardı. Varlığımın her hücresine yoğun bir enerji akıyordu, zamanın dışına çıkmış olduğumu hissediyordum, ve çok derin ve yargısız bir sevgi duyuyordum. İşte o zaman, Tanrı'nın gerçek olduğunu anladım. Muazzam bir Sevgi, muazzam bir Işık ve ....muazzam bir karmaşa! Bedenimdeki tüm hücrelerin tam güçlerine kavuştuklarını hissediyordum ve bu güç sevgiyle devrelerimi aşırı yüklemişti. Daha sonra anladım ki, o anda tüm çakralarım açılmıştı.

O zamanlar bana ne olduğunu anlamama yardımcı olacak yeni çağ kitapları yoktu. Daha sonraki onaltı yıl boyunca deneyimlemiş olduğum yoğun sevgi ve enerjiyi açıklayabilecek herşeyi inceledim. Yaşamımın bu bölümünden şimdi "Işık tarafından karmaşaya düşürüldüğüm" bir dönem olarak söz ediyorum. O dönemde bir çok farklı öğretiyi - Zen Budizm, Şamanizm ( Afrika, Brezilya, Kızılderili ), Hristiyanlık, Siddha Yoga, hatta dövüş sanatları ( Tae Kwon Do, Tai Chi ve Kung Fu ) - yoğun bir biçimde inceledim. Bu olağanüstü enerjiyi yaşamımda aktif hale getirmek için herşeyi denedim. Çalışmalarım bana bir çok spiritüel gerçeği sunmuştu: "Gerçek senin içindedir, tüm yanıtlar da; " "Bizler muhteşem varlıklarız ve Üstatlar haline gelebiliriz." Bu bana umut vermişti, ancak bu gerçekleri günlük yaşamımda kullanmakta zorlandım ve onlar tekrar deneyimlemeyi çok istediğim o yoğun sevgi enerjisini üretmediler. Yıllardır çaba göstermeme rağmen yaşamım, işim ve evim karmakarışık bir haldeydi ! Sınırsız - Olana dokunmuştum ve hâlâ çok derin vizyonlar görüyordum, ama günlük yaşamım güçsüzlüğü yansıtıyordu. Düş kırıklığım derinleşti, ama Tanrı'ya duyduğum sevgiyi yitirmedim. Bir "Güç paketine" sahip olduğumu biliyordum ama onu nasıl aktive edecektim? Bu, benim arayışım boyunca varlığını sürdüren bir düşünceydi. Kadim gerçekleri anladıkça ve hepimizin bir olduğunu idrak ettikçe kalbim daha da fazla sevgiyle doluyordu. Ayrıca gerçeğimin tüm enerjisini barındırabilmeyi tutkuyla istiyordum. Yıllar süren arayıştan sonra, içtenlikle ve birazda küskünlükle şunu sordum: " Eğer yanıtlar benim içimdeyse, onların tam olarak nerede olduklarını ve onlara NASIL ulaşacağımı bilmek istiyorum. "

Sonunda, 1988 ilk baharında, bir kez daha "başlangıçsız ve son'suz " oluşu deneyimledim. Bu kez muhteşem ışık saçan dişi bir enerji formuyla karşılaştım. Onun ismi Ahnya idi. Kryon, Ruh aleminde hiç bir cinsiyetin bulunmadığını söyler. Ancak, ben Ahnya'yı dişi enerji olarak deneyimledim. Gerçekten de o cinsiyetsiz bir bütün olan bir varlığın bir veçhesiydi, ancak benim karşıma dişi bir ifade ile çıkmıştı. Ahnya da Kryon öğretmenlerinden biri, onun grubunun bir parçası ve yaptığımız iş vasıtasıyla Kryon' un gezegensel değişimlerini tamamlıyor. Öğretilerimi sunduğum her seferinde Ahnya da oradadır. Kendimi bu sırada zaman zaman ona kanallık yaparken bulurum. Her ne zaman bir The EMF Balancing Technique öğretmeni işini sunsa, her ne zaman bir EMF Uygulayıcısı bir seans yapsa, Ahnya da oradadır.

Ahnya ve ben birleşip tek bir varlık haline geldik ve UCL olarak adlandırdığımız enerji modeli bana ilham edildi. Bu benim ilk kanallık ( medyumluk ) deneyimimdi ve o çok önemli anda muazzam miktarda bir bilgi aldım. Ahnya'dan UCL enerji modelini aldığım anda onun bir armağan olduğunu anladım, ancak onun ne için olduğunu anlamamıştım. Bu enerji bir yıl boyunca uykuda kaldı. Sonra 1989 da, Kryon'un gelmesiyle Kafes aktive edildi. İşim ( yada şimdi anladığım şekliyle kontratım ) ortaya çıkmıştı: Kafesi yorumlayacak, onu kullanmayı öğrenecek ve diğerlerine de kullanmayı öğretecektim. Bu Kafes'in armağanı parça parça ortaya çıktı. Resimde gördüğünüz Kafes'i yorumlamak, onun haritasını çıkarmak ve The EMF Balancing Technique ' nin ilk dört aşamasını geliştirmek için altı yıl harcadım.

1989 da Ahnya'nın bana göstermiş olduğu kalıpları kullanarak evimin dışında çalışmaya, enerji seansları düzenlemeye başladım. ( Daha sonra bu işi insanın enerji alanında " ekin tarlalarında belirlenen şekilleri " çizmeye benzettim.) Kalıpları bana verildiği şekilde uyguluyordum, ancak sonuçlar her insanın ihtiyacına ya da niyetine göre farklılık gösteriyordu. Ara sıra fiziksel şifalar da gerçekleşiyordu, ancak amacım üzerinde çalıştığım enerji alanını bu yeni sisteme göre dengelemek ve aktive etmek olduğundan, ben bunları yan etki olarak görüyordum. Aynı zamanda, yaşamım da çarpıcı bir biçimde değişmeye başlamıştı. Diğerlerinde Kafes'i aktive ederken, kendi enerji sistemim de güçlenmeye ve daha fazla "enerji tutabilmeye" başladı. Kendi gücümü - ki ben ona "Çekirdek Enerji" diyorum - tutabileceğimi fark etmiştim ve böylece Ruhla partnerliğim başlamıştı. İlk kez, bu dünyada kendimi yuvada hissetmeye başlamıştım.

Müşterilerimin yaşamlarında ortaya çıkan olumlu sonuçlar kulaktan kulağa yayıldı ve böylece özel uygulamam başladı. İnsanlar kendilerini " farklı " ve " daha hafif " hissettiklerini ve yaşamlarının daha doyum verici hale geldiğini bildiriyorlardı. Bu sonuca her zaman kolayca ulaşılmıyordu, çünkü yapılması gereken bir iş vardı, ancak müşterilerim ruhlarının sonraki adımlarını izleyebilmek için daha fazla enerjiye ve daha güçlü bir rehberliğe sahip olduklarını görüyorlardı. Tutarlı çalışmayı sürdürerek ve her seferinde bir kişiyle çalışarak işin ünü büyüdü. Daha sonraki yıllarda, bu tekniği okullardaki yetişkin eğitimi programlarında öğrettim ve üniversitelerde, yeni çağ dükkanlarında, sağlık fuarlarında ve iş yerlerinde bu konuda konferanslar verdim. Bazı küçük radyo ve televizyon programlarına katıldım ve yerel gazetelerde olumlu bir biçimde tanıtıldım.

Bu süreçte heyecan verici bir olay yaşadık: 1995 yazında merkezi Connecticut' ta bulunan saygın bir araştırma - geliştirme şirketi Stephen ve benimle bağlantı kurdu. Bu şirket özellikle devlet ve orduyla iş yapıyor ( ve J.Everett Koop' un video sağlık dizilerini üretiyordu). Şirket yetkilileri, bireysel performansı ve grup performansını artırma ve astronotların sağlıklarını güçlendirme konusunda The EMF Balancing Technique Dengeleme Tekniğinin etkilerini incelemek amacıyla Nasa ödeneğine başvurmak için bizimle işbirliği yapmak istediler. Bu deneyde bize düşen şey elektromanyetik alan enerji dengelemesinin etkilerini sınamak için gerekli eğitim ve uygulamayı sağlamaktı. Başka bir değişle, Ruh ile Biyolojiyi bütünleştirerek ortak bilinci geliştirmemiz gerekiyordu! Şirket Nasa ödeneğini alamayınca zamanlamanın doğru olmadığını anlamış olduk. Ancak cesaretimizi yitirmemiştik, hala doğru yolda olduğumuzu biliyorduk. Bir yıl sonra, 1996 yazında, Stephen ve ben Kryon'un sözlerini okuduk. Birçokları gibi, bu sözleri çok derin bir biçimde tanımıştık. 1996 sonbaharında, Kryon, Lee Caroll ve Jan Tober ile tanıştık. 1997 Şubat'ında ise resmen birlikte çalışmaya başladık.

Evrensel Uyum Kafesi Kendini - Muktedir - Kılmanın Enerji Modelidir.

Kendini - muktedir - kılmanın enerji modeli neye benziyor? Bunu Atlanta'daki bir Kryon celsesinde Lee/Kryon' a sordum. Ben Kryon'un o bildik sıcaklığını kalbimde hissederken, Lee şöyle söyledi: " Bu yanıtın ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bence o ' dantel örgüsüne ' benziyor. Evet, bu sözler on yıldır üzerinde çalıştığım Kafes'i harika bir şekilde tarif ediyordu! Kendini - muktedir - kılmanın enerji modelinin farkındalığına ve anlayışına ulaşmak tekamülümüzün çok önemli bir veçhesidir. Çakralarımızdan yatay olarak ışık iplikleri ve enerji yayılır. Bu iplikler sekiz rakamına benzer döngüler oluşturur. Bu döngüler enerji anatomimizi çevreleyen ve ona nüfuz eden uzun dikey enerji ipliklerini beslerler. İşte bu ağ UCL' yi oluşturur. Ben onu bu şekilde düşünüyorum. Fiziksel anatomimiz kas ve iskelet sistemi gibi birçok sisteme sahiptir. Enerji anatomimiz de sistemler içerir. Bu sistemin - Kafesin - temel modeli ise evrenseldir, yani her insanda aynıdır. UCL'nin bir bölümünde ışık iplikleri genişlediğinde, diğer iplikler farklı bir bölümde karşılık verebilirler. Tıpkı Kozmik Kafes gibi, UCL de esnek ve birbirine bağlı bir yapıya sahiptir. Kişisel enerji kafesimiz makro kozmozun mikro kozmik bir modelidir. UCL bir elektrik transformatörüne benzer biçimde işlev yaparak, bir devreden bir devreye enerji aktarır. İşte bu yüzden biz bu işlemi "yeni enerjiye uyumlanma" olarak adlandırıyoruz. O, bizim niyetimiz yoluyla Kozmik Kafesten çektiğimiz enerjiyi alıp kullanmamızı sağlar.

Niyetin Rolü

UCL'nin temel modeli her birimizde aynı olmasına karşın, uyumlama ( ölçüsünü bulma yada güçlendirme ) herkes için farklı ve kişiseldir. O, kişinin titreşim frekansıyla Kozmik Kafes arasındaki matematiksel ilişkiye bağlıdır. Enerji anatomisinin ipliklerinin uyumlanması çok karmaşık bir işlemdir ve NİYETİN rolü işte bu noktada çok önemlidir. Bir EMF seansının temel niyeti insanın elektromanyetik alanını dengelemek, böylece kişinin enerjisinin Kozmik Kafese mümkün olduğunca çok devre açmasını sağlamaktır.

The EMF Balancing Technique 'nde hareketler son derece zariftir ve kolay bir biçimde uygulanabilir. Seansı alan kişi şifa bulmaktan, Benliğini- tanımaya, gerilimden kurtulmaktan DNA' sının yeniden bağlantı kurabilmesine kadar birçok şey için niyet edebilir. Seans sırasında, kişinin enerji alanı Kozmik Kafese uyumlanır, bu enerji alanında yeni bir düzen oluşturulur ve bu da Sınırsız Kaynaktan (Kozmik Kafes) enerji çekmeyi sağlayacak daha güçlü bir yapı yaratır. Bu bağlantılar kurulduktan sonra, Çoğunlukla birlikte-yaratma gücünde çarpıcı bir artış görülür. Burada belirleyici etken ruhun gelişkenlik düzeyidir. Elektromanyetik alanı dengeleme işlemi bir anda, beklenmedik bir biçimde bir boşalıma neden olabilir. Bu güçlü temelle, titreşim düzeyimizi yükseltiriz, ki bu durumda Dünya'nın titreşim düzeyi de yükselir. İşte Yükseliş denen şeyi kişisel olarak böyle başarabiliriz.

Kryon bize Yaradana, Yükselmiş Üstatlara, ruhani liderlerimize, ailemize ve arkadaşlarımıza duyduğumuz sevginin aslında kendimize duyduğumuz sevginin bir yansıması olduğunu hatırlatır. Biz bu sevgiye sahip çıktıkça, kendimize saygımız ve kendimize verdiğimiz değer de büyür. Bu, Yüksek Benliğimizin sevgisi çok engindir ve biyolojimiz onu tutabilecek kadar güçlü olmalıdır. İşte bu yüzden hazırlık gereklidir! Bu sevgiyi önce kendi içimizde tutarak, bir bütün haline geliriz. Sonra sevgimizi başkalarıyla farklı- daha önce hiç bilmediğimiz- bir perspektiften paylaşırız. UCL' nin aktive edilmesi ve kullanılması kendini sevme ve kendi değerini bilme enerjisini almaya hazırlanmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, Ruhun biz inayete girerken sunduğu bir armağandır. Uzun bir süredir öğretilerimde sevgi temasını işliyorum.Yıllar boyunca bu sözcüğün yanlış kullanıldığını hissettim. Sonra Kryon ile karşılaştım ve kalbim sevgiyle doldu! Dünya'nın enerjisi nihayet sevginin sürekli akışı için hazırdır, biz onu gerçekten idare edebileceğiz. Şimdi bunu UCL' yi kullanarak şefkat,sevgi ve sevinçle yapabiliriz.

Evrensel Uyum Kafesinin İpliklerinin Tıngırtılması - Elektriksel Bir Gelişim

Evrenle gerçekten iyi bir iletişim kurmak istiyorsanız, bu beceriyi uygulamayla geliştirebilirsiniz. O telli bir çalgıyı tıngırdatmaya benzer. Bir çoğunuz zaten Kozmik Kafese ulaşıp onun ipliklerini direkt olarak tıngırdatabiliyorsunuz, sizler meditasyon, enerji çalışması ya da niyet yoluyla titreşim yaratıyorsunuz. İlk önce UCL'nin ipliklerini tıngırtadarak, siz bağlantıya kişisel imzanızı atmış ve evrene karşılık vereceği adresi bildirmiş olursunuz. UCL' in dış iplikleri enerji anatomimizin bir parçasıdır. Resme baktığınızda, onların canlı ve titreşiyor olduklarını hissedebilirsiniz. Bu enerji ipliklerini nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde, Kozmik Kafesle olan iletişiminizi berraklaştırır ve arttırırsınız. Artık Kafesin sonuçta meydana gelen titreşimi size direkt olarak karşılık verebilir. Kişisel bağlantınızla UCL' ye dokunmanız sonucunda Kendinizi fazlasıyla güçlendirebilirsiniz. Sizler kozmik plana - daha önce sadece Üstatların yapmış olduğu bir biçimde - katılmaya davet ediliyorsunuz. Siz bir üstatsınız, siz ruhsunuz. Sizi kendi üstatlığınızı ortaya çıkarmaya davet ediyoruz.

Tüm ışık işçilerinin çabalarıyla, bu gezegende - ve kendi içimizde - büyük değişiklikler yarattık. Enerji anatomimiz de - biz mümkün olduğunca çok ışık ve enerji tutabilme yönünde ilerlerken - bu çabaları yansıtıyor. Çalışmalarımız, UCL de dahil olmak üzere, bu çağdaş enerji sisteminin doğumuna katkıda bulundu. Kemiklerinizin mineral bileşimi, iskeletinizi elektromanyetik enerjinin ideal bir iletkeni haline getiriyor. Derimizin rengi ne olursa olsun, içimizde elektrik mavisini barındırıyoruz. UCL'yi oluşturan "şey " enerji alanınızın bir parçasıdır ve o bir şekil almaya başlamıştır. Ben enerji modelleriyle çalıştıkça, ışık bedenin gelişimini en ön sırada görebilme ayrıcalığına sahip olduğumu fark ettim. Burada UCL hakkında sunulan bilgi - bireysel olarak ve gruplar halinde - binlerce insanla yapılmış çalışmanın ürünüdür.

'8' Rakamı Şeklindeki Sonsuzluk Döngüleri

Ahnya bana çakralardan yayılan ve bizi Çekirdek enerjiye bağlayan sekiz rakamı şeklindeki döngüleri göstermeye başladı. Bunlar UCL' nin kendini dengeleyen döngüleridir. Onlar, Yaradan' la aramızdaki sonsuz bağlantıyı temsil eden sonsuzluk sembolünü oluştururlar. Bu ışık döngülerinin evrenden insan biyolojisine bilgi aktardıklarını gördüm. Biyolojinin de sekiz şeklindeki döngülerle evrene bilgi gönderdiğini gördüğümde, enerji anatomisinin bu bölümünün aktive edilmesiyle oldukça büyük bir tekamül sıçramasını gerçekleştirdiğimizi fark ettim. İşte bu, birlikte- yaratmayı buraya ve şimdiye getiren vasıtadır. Evrenden geri gelen enerji dalgası gelecek realitenizi şekillendiren deneyimleri de beraberinde getirir.

Sekiz rakamı şeklindeki sonsuzluk döngülerini ilk kez gözlemledikten sonra, UCL'nin dış çerçevesini yaratan uzun iplikler oluştu. Bu uzun ipliklerin onikisi Kafesin dış katmanını oluşturuyordu. Son zamanlarda, sekiz rakamı şeklindeki döngülerin ortasından geçen oniki iplik daha aktive edildi. Enerji alanında kalıpların oluşmasının yanı sıra,niyet ve enerji çalışmaları Kafesin tam formunun oluşmasına yardımcı olur. Bu ne kadar güzel bir gelişimdir! UCL üzerinde çalıştıkça, biyolojimizde yeni enerjiyi tutma kapasitenizi de artırırsınız. Bu UCL' nin tam oluşumunun gerçekleşmesini de sağlar. Siz bu sözleri okurken ve resmi incelerken dahi varlığınızda Kafes enerjisini harekete geçiriyorsunuz. Bu mesaj sisteminin "nasıl işlediğine " dair temel bir anlayış kazandığımızda, gerçekten kendi realitemizin yaratıcıları olduğumuzu da idrak ederiz. Evrene sevecen bir biçimde daha güçlü ve berrak mesajlar göndererek, daha güçlü ve berrak bir realite yaratırız.

Biz 11:11 zamanında,kendimiz için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeyi kabul ettik. Solara'nın çalışması kendi enerjimizi daha büyük ölçüde kabul etmemizi de içeriyordu ve sonuç olarak kişisel kayıtlarımız enerji alanlarımıza salındı. Tarihiniz- kalıtsal kalıplarınız, geçmiş yaşam kayıtlarınız ve bu yaşamda deneyimlediğiniz tüm olaylar- arkanızda bulunan uzun bilgi ipliklerinde kayıtlıdır. Bu kayıtlar minik ışık disklerine benzerler; onlar bilgiyi elektromanyetik olarak tutarlar. Aşırı miktarda enerji bu disklerden birini sardığında, o şimdiki zamanda sürekli tekrarlanan bir realite olarak tezahür eder. Eğer bu realite bizim arzuladığımız şeyse, bu iyidir. Ancak genelde " enerji tarihimiz " gelişimimizi engelleyen bir olumsuzlluk çapası haline gelen tekrarlamalı bir kalıp yaratır. Arkamızdaki uzun ipliklerdeki enerjiyi dengelerken niyetimiz, enerji tarihini yada geçmişi altın bir bilgelik ve destek sütununa dönüştürmektir. Aşırı miktarda bulunan "olumsuz" enerjiyi yumuşak bir biçimde salarak, onu realitemizi ŞİMDİ'de birlikte-yaratırken daha yararlı biçimlerde kullanılmak üzere serbest bırakırız. Biz karmik temizliği zerafet ve inayetle yapma fırsatına sahip olduğumuz bir zamanda yaşıyoruz. Bu iplikler de bu kişisel zerafet ve inayet haline sahip çıkabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yüksek miktarda enerjinin kanallarıdır.

Resimde bedenin merkezinden direkt şekilde geçen saf ışık sütununa bir göz atın. Burada, merkezinizde, gelişme halindeki çakra sisteminin birleşimi bulunur. Bu çekirdek enerjidir, o UCL'nin bizi Sınırsız Kaynağa bağlayan açık devresidir. Burada enerji akışı ne kadar büyük olursa, içimizdeki spiritüel bilgi salınımı da o kadar büyük olur. Kryon'un söylediği gibi, çağların bilgeliği içimizde bulunmaktadır. Spiritüel zeka her birimizin doğasında vardır; ancak bu zekayı kullanmaya niyet etmek bize bağlıdır. Ruh ile Biyolojinin evliliği bir realitedir ve bizi bekleyen görev bu realitenin kolaylaştırılmasıdır. Bu sürecin tipik bir özelliği de dış dünyada ne olup biterse bitsin, çok derin bir huzur hissetmenizdir. Kryon'un " Katran Yatağı " meselini hatırlıyor musunuz? Geçmişin aşırı enerji yüklerini (şarjını) salıverdiğinizde ve çekirdek enerjinizi güçledirdiğinizde, ilerlemenizi engellemiş olan yoğun "Katran" da temizlenir. Böylece Yüksek Benliğinizle partnerliğe doğru ilerlersiniz ve en sonunda Yükseliş Statüsüne geçersiniz. Burada, özünüzde, sonsuz şimdiyi deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

Şimdi'de ne kadar çok bulunursanız, taşıdığınız enerji de o kadar büyük olur. Geçmişinizin ve gelecek potansiyelinizin enerjisi tümüyle Şimdi'yi besler. Yükseliş için ihtiyaç duyulan güç şimdide bulunur. İnsanın enerji alanının ön tarafındaki ışık iplikleri potansiyel olasılıklar alanını içerir. Lineer zamanda, biz buna gelecek diyoruz. Buraya umutlarımızı, hayallerimizi ve dileklerimizi yerleştiririz. UCL'nin bu bölümüne biz ayrıca korku ve endişe dolu olaylarımızı da yerleştiririz. Bu uzun bilgi ipliklerinde yer alan ışık diskleri verici-alıcı işlevi görüp " benzer " enerjiyi çekerler. Evren bizi asla yargılamaz, biz özgür iradeye sahibiz. Bizler sonsuz olasılıklara sahip varlıklarız. Aktarımın gücüne bağlı olarak bir realite tezahür ettirebiliriz. Elbette, olumlu bir düşünce ile umutlarımıza ve dileklerimize odaklandığımızda, korku ve endişemizden kurtulma yolunda çalışıyor oluruz. Böylece " Katran'ı " temizlerken birlikte-yaratma yeteneğimizi güçlendirir ve birlikte-yaratma niyetimizi olası gelecekler alanına "ekeriz". Şimdi siz UCL hakkındaki yöntemsel bilgiyi, siz birlikte-yaratırken ne olduğunu, neden dikkatimizi verdiğimiz şey haline geldiğimizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Dairesel Zaman

Bir kez daha UCL'nin resmini incelerken, arkadaki enerjinin (geçmişin) nasıl merkezdeki enerjiye (şimdiye) bağlandığını ve ona bilgi aktardığına dikkat edin. Bu çekirdek enerji de ön taraftaki enerjiye (geleceğe) bağlanır ve ona bilgi aktarır. Kanallar her iki tarafa da açıktır, böylece gelecek şimdi'ye, hatta geçmişe bilgi aktarabilir. Burada, dairesel bir zamanda yaşamanın ne anlama geldiğini anlamaya başlarız. Bu geçmiş, şimdi ve gelecek bağlantısı, ebedi ŞİMDİ'yi yaratır. Gerçekte geçmiş, şimdiki zaman ya da gelecek yoktur; sadece ŞİMDİ vardır. Bu bilgi yeni değildir. Ram Dass'ın " Şimdi Burada Ol " adlı kitabını yirmi-beş yıl önce okudum (ve sevdim). Yıllar süren bir çaılşmadan sonra " şimdi burada ol " a geri döndüm.

Ancak, şimdi bir fark var: bunu daha önce bizim için mümkün olmayan bir biçimde yapabiliriz. Bu Kryon'un gezegen üzerinde yaptığı manyetik ayarlamaların bir sonucudur. Kryon celselerde, "Bu bilgi onu şimdi duyanlar ve okuyanlar içindir " derken, bizİ ŞİMDİ'de olmayı deneyimlemeye teşvik eder. O bizlere " zamanın, zaman çerçevesinin aynı olduğunu " hatırlatır. Biz dairesel zaman denilen alanda nasıl yaşadığımızı öğrenirken, gerçekten " varlığımızın daha büyük enerjisini taşıyor " oluruz. The EMF Balancing Technique bize bu bilgiyle ŞİMDİ'de çalışmanın pratik yolunu öğretir.

Evrensel Uyuma Bir Çağrı

Kryon Kozmik Kafesin Ruhun bize sunduğu en güçlü aletlerden biri olduğunu söyler. O, fizikçileri Kozmik Kafesin enerjisini incelemeye teşvik eder ve orada insanlığa çok yararlı olacak büyük keşiflerin bulunduğunu bildirir. Kryon ayrıca bizi Kozmik Kafesin enerjisini kişisel olarak kullanabileceğimiz bir titreşim frekansına geçmeye davet eder. Günlük yaşamımızda bu enerjiden daha fazla yararlanabilmek için kendi enerji anatomimizi güçlendirmeli ve dengelemeliyiz. UCL bizim Kozmik Kafesle olan kişisel arayüzümüzdür. Bu gelişim süreci fiziksel bedenimizde aslında olduğumuz altın enerji varlığının tam ifadesini meydana getirecektir. Bu enerjisel uyumlanma sahneyi Yaradan ile benzersiz ve birbirini etkileyen bir birleşmeye hazırlar. Uyumlanma, bizim Kryon'un çalışmasının bize sunduğu artan enerjiyi tutup ifade etmemizi mümkün kılar. Biz bunu yeni enerjiye uyumlanma, bağlanma olarak adlandırıyoruz.Bu enerji aslında hepimizin içinde bulunan spiritüel kıvılcım ya da güçtür. Evrensel Uyumu çağırmanın hedefi kişisel arayüzümüz UCL' yi kullanarak bilinçli bir biçimde Sonsuzlukla daha güçlü bir birlik kurabilmektir. Eşzamanlılıklar sadece başlangıçtır! Birçoğunuz şimdi bulunduğunuz yerin aslında yuva olduğu realitesini yaşıyorsunuz. Bizi Ruhtan ayıran perde şeffaflaştıkça yalnızlık hissi de kaybolur. Bu süreç 90' lı yılların başında başladı ve 2012 yılına kadar devam edecek. Enerji çalışması süreçte çok büyük bir önem taşıyor!

Sevginin Elektromanyetik Yasalarını Yeniden Uygulamak

Sevginin spritüel yasaları ve Elektromanyetizm, Ruh ile yeniden bağlantı kurma,birlikte- yaratma ve bütünleşme sürecinde kullanılmak üzere keşfedilmeyi ve yeniden uygulanmayı bekliyorlar. UCL canlıdır, sevgiyle titreşir ve buna saygı gösterilmesi gerekir. Bana Ahnya tarafından aktarılan enerji dengeleme bilgisini yorumlarken, genelde enerji modellerini doğru biçimde takip edebiliyordum. Ancak belli bir hareketi doğru bir biçimde yapmadığımda, Ahnya beni yumuşak, sevecen ve sabırlı bir biçimde düzeltiyordu. Tercih edilen sırada hareketleri yumuşak bir biçimde yaparken ellerimin ve kollarımın bana ait olmadığı hissine kapılıyordum. O zamandan beri birkaç kez Rehberlerim değişti, ancak başlangıçta üç uzun boylu ışık varlık benimle birlikte bulunuyordu. Onlar daima yanımdaydılar ve sol tarafımda duruyorlardı. Onları sevgiyle Üç Bilge Dost olarak adlandırmıştım. Bir gün yaptığım işe bir isim vermemin zamanının geldiğini hissettim. Aldığım güçlü rehberliği izleyerek, bu işlemi "EMF Balancing Technique" ki burada EMF Elektromanyetik Alan demektir- olarak isimlendirdim. Ancak hemen sonra " Ne! " dedim "Bu akılda kolay kalan ya da gösterişli bir isim değil! Ona 'Yıldız Kapısı' gibi bir isim veremez miyiz?" Yumuşak bir biçimde "Hayır " dediler ve yakın bir gelecekte insanların EMF' nin farkına varacaklarını bu ismin onlar için anlamlı olacağını söylediler. Bu bilgi 1989 yılında alınmıştı. Şimdi ise insan bedeninin elektromanyetik alanının gelişimimiz için birçok anahtarı barındırdığını biliyoruz.

Altın Enerji Modelleri - Işık Kalıpları

Ahnya'nın bana aktardığı bilgiyle birlikte, her birimizden- içimizden ve çevremizden- yayılan altın ışığı fark etmeye başladım. Ayrıca birçok kristalimsi ışık modeli gördüm. Bu modellere kanallık etme deneyimim, "enerjisel olarak bu modeller haline gelmemdi." Burası bu işlemi tarif etmenin yeri değil, ancak bugüne dek bu modellerin beş tanesi "haline geldim." Onlar elmas şeklindeki ışık ve enerji kalıplarına benziyorlar. Ben bu kalıpları The EMF Balancing Technique 'in kalbini oluşturan aletler olarak görüyorum. Kalıplar her bireyin UCL' sinde uyandırılırken ya da berraklaştırılırken katalizör görevi görüyorlar. Kalıplar, enerji dengeleme tekniğini hızla öğretmemi ve UCL' ye hemen ulaşabilmeleri öğrencilerin enerji alanlarında ayarlamalar yapabilmemi mümkün kılıyorlar.

Kurslar teori, uygulama ve sözsüz iletişimle sunuluyor: Teori sözcüklerle açıklanıyor; yöntem ellerle uygulanıyor ve sözsüz eğitimde ışık kalıplarıyla aktarılıyor. Eğitim görsel ve öğrenilmesi de kolay. Kurslarda büyük bir sevinç hissediliyor ve öğrenciler daima enerjinin kutsal ve sevecen bir his verdiğini söylüyorlar. Bu altın enerji modelleri enerji alanında tekrar edilen bir dizi hareketle çiziliyor. Bu, ilk olumsuzluğun acısını tekrar yaşamak zorunda kalmadan, UCL' nin yumuşak bir biçimde aktive edilmesi ve güçlendirilmesi için enerjinin belli niyetlerle yeniden modellendirilmesi ya da uyumlanmasıyla sonuçlanıyor. Ders öğrenilmiş, Bilgelik kazanılmıştır. Çalışma ayrıca insandan insana elektromanyetik bağlantının dinamiklerinin anlaşılmasını da kolaylaştırır. İnsanın enerji alanında bu kalıpları çizerken kullanılan hareketler zariftir ve Tai Chi'ye benzerler. İşlemler kesin ve tamdır. Ayaklardan başa, önden arkaya, baştan yine ayaklara doğru çalışırız. Bu evrensel uyumlamayı daima Yerküre'ye güçlü bir biçimde bağlanarak tamamlarız. Yerküre ile partnerliğimizi onurlandırmanın ne kadar kutsal ve gerekli olduğunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum!

The EMF Balancing Technique®'inin Dört Aşaması- Kısa Bir Özet

The EMF Balancing Technique seansı sırasında, insan bunun bilincinde olsun ya da olmasın, uyumlama işlemi herkes için gerçekleşir. Çoğu insan enerjinin bedeninde hareket ettiğini hisseder, ancak bu başarılı bir seans için gerekli değildir. Her seans şöyle başlar: "İçimdeki Yaradan'dan, içindeki Yaradan'a ve birlikteliğimiz adına, başlayalım". Bu, içsel bilgeliğin karşılıklı olarak kabul ve tasdik edilmesi ve onurlandırılması anlamına gelir. The EMF Balancing Technique insanın enerji alanında çizilen dört farklı enerji modeli ya da dört aşama içerir. Bu hareketler uyumlamayı gerçekleştirirler, bu da Kozmik Kafesle kişisel bağlantıyı (ya da Yükseliş bağlantısını) güçlendirir.

Her model belirli bir niyete sahiptir:

I.Aşama: Bilgelik ile duyguları( zihni ve kalbi) dengelemek içindir. Bu ilk model stresten kurtulma, ve bir özgürlük ve esenlik hissiyle sonuçlanır. Yeni enerjide kalple düşünmenin ve zihinle hissetmenin ne anlama gelebileceğini düşünmek yararlı olur. Burada enerji anatomisinde çakra sistemiyle karşılıklı etkileşen bir katman oluşturan ışık ve enerji iplikleriyle çalışmayı öğrenirsiniz. Bilgelik ve duyguların dengelenmesi önemlidir. Bilgelik derken bununla muhakeme, düzenleme ve anlama yeteneğini kastediyorum.

II.Aşama: Kendini yönetme ve destekleme üzerinde odaklanmak içindir. Bu aşamada, geçmişimizde birikmiş duygusal enerjileri, onlara neden olan acı verici olayları tekrar yaşamak zorunda kalmadan yumuşak bir biçimde salabiliriz. Niyetimiz geçmişimizi altından bir bilgelik ve destek sütununa, bizi şimdi' de merkezleyen bir çekirdek enerji sütununa dönüştürmektir. Bu altın sütun Kendini-muktedir kılma enerjisel duruşunu da destekler. Artık geçmişimizden kaynaklanan olumsuz enerji çapaları bizi engelleyemez! Burada sorulması gereken soru şudur: "Bütüne daha verimli şekilde nasıl bağlanabilirim?" Bu yüzden iplikleri- ki ben onları kalıtım, genetik, geçmiş- yaşam ve şimdiki yaşam ile ilgili bilgi taşıyan, geometrik şekilli ışık diskleri olarak görürüm- anlamak önemlidir. Her bir dakikanın ayrıntısı kaydedilmiştir. Kryon (8 Mayıs 1999'da) DNA'mızın manyetik kılıfından söz etti ve bilim adamlarının "bir şeyin eksik olduğunu" anlamadan onu bulamayacaklarını söyledi. Bunlar Yaradan'ın manyetik kodlarıdır.

III.Aşama: Çekirdek enerjiyi yoğunlaştırmak içindir. Bu tuttuğumuz enerjiyi yaymamıza izin verir. Bu aşamada platin enerjisi takdim edilir ve çakralar çekirdek enerjiye uyumlanırken, enerji anatomisi içinde bir birleşme meydana gelir. Bu uyumlama, biz Evrensel işleyişte daha büyük bür sorumluluk üstlenirken gereklidir. Burada spiritüel zekamızı ifade eder, huzuru deneyimler, ve BEN BEN'İM kavramını hatırlarız.

IV.Aşama: Enerjisel başarı üzerinde odaklanmak içindir. Genelde, gelecek olarak adlandırdığımız bir potansiyele sahip bulunuruz. Bu Aşamada, yaşamımızı Ruhla birlikte-yaratma amacıyla,UCL içindeki belirli enerji alıcıları ve aktarıcılarını uyumlamayı öğreniriz. Kafesin bir bölümünü ayarlarız ki, böylece potansiyelimizi sevinçle birlikte- yaratabilelim. Yaradan ile partner olmak ne büyük bir ayrıcalıktır!

Tüm Aşamalarda model Ruhtan ilk başta alındığı şekliyle uygulanır, ancak uyumlama her insanın sahip olduğu bilgeliğe göre değişir. Herkes farkıldır, bu nedenle sonuçlar da her zaman ilginç ve bireyseldir. Hala Evrenin her birimizle böyle kişisel oluşuna şaşırıyorum! Kozmik Kafes hepimizin karmaşık bir parçası ve hepimiz birbirimize bağlıyız. Böylece, Kryon' da hepimizi Aile olarak adlandırır.

Üstatlık: Dengenin Duruşu

The EMF Balancing Technique çalışmasının asıl odağı günlük yaşamda dengenin sağlanmasıdır. Dengenin bu altın duruşuna- biz, Dünya ve Evren gelişim halindeki enerjisel realitenin yeni yapılarına uyumlanırken- tekrar tekrar meydan okunur. Bu duruşu sürdürürken ve ona bağlı yüksek titreşimleri kazanırken, dengesiz koşulların kolayca ortadan kalkabileceğini göreceksiniz. Daha sonra birçok kişinin şifa olarak adlandırdığı şeye sahip olursunuz. Bireysel kutsal dengenizi sürdürürken,ortak bütünün huzur,barış ve istikrarına büyük bir katkıda bulunuyor olursunuz. Bu denge o zaman zerafetin ifadesinin bir anahtarı olur.

Bizden üstatlığa erişmemizin istendiğini hatırlayın. Üstatlığa erişmek, varlığımızın tüm enerjisini,bütününü tutabilmek,barındırabilmek anlamına gelir. Kryon bizden bunu yapmamızı ister ve bunu zerafetle yapabileceğimizi söyler. Kimimiz onu gülünç bir biçimde yapabiliriz,ancak yine de yapabiliriz. Üstatlık düzeyinde yaşamanın sizin işin ne anlama gelebileceğini bir an düşünün: Her zaman huzurlu bir görünüm, sevinç dolu bir yürek, hiç kimseyi yargılamama, sabır, mizah duygusu, şefkat, alçak gönüllülük, sessizlik, zarafet.....Üstatlık düzeyi ne zaman vermek ve ne zaman almak gerektiğini bilecek bilgeliği kazanmayı da içerir.

Üstatlık düzeyine eriştiğimizde, diğerlerinin de bu düzeye erişmelerine yardımcı olabilir, böylece hepimiz Yükselişe erişmek için gerekli enerjiyi tutabiliriz. Bu sevgi dolu bir süreçtir: Bu süreçte yaşamımızı daha mutlu bir hale getirir, titreşimimizi yükseltir ve diğerlerinin de yükseltmelerine yardımcı oluruz. The EMF Balancing Technique öğretmenlerinden biri bu çalışma için şöyle diyor: " Bu sistemden ne beklenebileceğini açıklamak olanaksız, çünkü Ruh ile Biyolojiyi bütünleştirmeye başladığınızda sonucun insandan insana farklılıklar gösterdiğini görüyorsunuz.Ancak, bu sonuç daima her birimiz, Dünyamız ve Evrenimiz için en yüksek hayrı içerir. "

Bir savaş sanatını andıran hareketleri öğrendikçe ve duruşları uyguladıkça enerjiyi yönlendirme yeteneğini artırarak bir üstat haline gelir. Konser kemancısı yaşamı boyunca çalgısı üzerinde çalışır. Aydınlanmış İnsan üstatlığı, her anı önemliymiş gibi yaşayarak ve gelişimin sürdürülmesinin sorumluluğunu üstlenerek uygulayabilir. İşte size niyetle dürüstçe birleştirildiğinde, birlikte-yaratma çabalarınızı çok daha güçlü kılabilecek bir spiritüel strateji. Bunu her The EMF Balancing Technique Seminerinde öğretirim. Öncelikle, kazandığınız bilgelik için şükranlarınızı ifade ederek tarihinizi onurlandırın (geçmiş). İkinci olarak, sınırsız güce bağlantınızı uyumlayan çekirdek enerjinizde (şimdiki zaman) merkezlenin. Bu da sizi üçüncü adıma götürür: dengeli bir biçimde potansiyel realitenize (gelecek) uzanın. Bundan sonra, niyetlerinizi tutarlı bir biçimde ve daha büyük bir berraklıkla birlikte- yaratabilirsiniz. Kendini- muktedir- kılmış bir insan gibi yaşamayı daha çok uyguladıkça, daha muktedir hale gelirsiniz. Bu çok mistik bir kavram değildir, ama işe yarar!

Kanatlı Bir Okul

EMF Dengeleme Tekniği ni sekiz yıldır öğretiyorum. Bu deneyim dolu yıllar benim programa ve benimle birlikte her kursa katılan Işık Varlıklarına büyük bir güven duymama neden oldu. Bir günlük tanıtım seminerine herkes katılabilir; Bu seminerde UCL ile ilgili yardımcı bilgi ve onu güçlendirecek enerji alıştırmaları sunulur. Böylece ilk günden kullanabileceğiniz bir uygulama bilgisi alırsınız. Devam etmeyi seçenler yöntemin dört aşamasınıda öğrenip, uygulayıcı, hatta öğretmen olabilirler. Dört-Aşamalı sertifika ve kişisel gelişim programı için üç günlük temel ve üç günlük ileri eğitim kursuna katılmak gerekir. Her öğrenci yeni enerjiye uyumlandığından eğitim hızla ilerler ve talimatlar da kısa ve özdür. Hareketler zarif ve öğrenilmesi kolaydır. Enerji kişinin belli gereksinimlerine göre bedende kendi kendini düzenler ve yönlendirir.

The EMF Balancing Technique seminerleri enerji çalışmalarıdır. Bazı insanlar bu yöntemi kendi gelişimleri, yakınları ve arkadaşları için öğrenirler. Bazıları EMF'yi uyguladıkları bir yönteme ek olarak, onu tamamlamak için öğrenirler. Bazıları bu yöntemi profesyonel olarak uygulamak, yani onu meslek edinmek için öğrenirler. Bu çalışmayla güçlü bir uyum içinde olduğunu hissedenler, öğretmen eğitim programına da katılabilirler. Bir öğretmen dört aşamayı da uygulamaya ve diğerlerine öğretmeye hak kazanır.

UCL Vasıtasıyla Ruh İle Biyolojiyi Evlendirme

Kryon insan bilincinin Dünya'yı yeni bir titreşime yükselttiğini, bu bilincin realitemizin fiziğini değiştirdiğini söyler. İnsanlık sorumluluk üstlenmek ve Yükselişe ulaşmak için çalışmak üzere bir adım öne çıkmıştır. Gerçekten de, kritik kütleye şimdiden erişmiş bulunuyoruz. Üstat olma yolunda ilerlerken, mümkün olduğunca çok ışık ve enerji tutabilme yönünde ilerleriz. UCL tüm Işık-işçilerinin yaptığı bu çalışmanın sonucunda şekillenmiştir. Birlikte-yaratma işlemini güçlendirmek için yatay enerji modelini kullanabiliriz; bu mekanizma sayesinde birlikte-yaratma enerjisini buraya ve şimdiye getirdik. Bu tekamül sürecinde hepimiz bir role sahibiz. Yeni Çağ armağanları da Ruh ile bizim aramızdaki gerçek bir partnerlikten kaynaklanırlar.

Tam potansiyelimize erişirken, fizyolojik değişiklikler meydana gelecektir. Hormonlarımız farklı bir biçimde salgılanacaktır. Bu beynimizde ve bedenimizde kimyasal bir reaksiyona neden olacak, ki bu da bizi Yükselişe ve Yeni Çağ'da yeni bir realite yaşamaya hazırlıyacaktır. Enerji bir kez tüm alanımızdan- enerji bedenimizden- akmaya başladığında, bu akış hormonal ve kimyasal değişikliklerle fiziksel bedeni etkileyecektir. En sonunda, beden şaşırtıcı bir hızla kendini tekrar tekrar iyileştirme ve gençleştirme yeteneği kazanacaktır; bu da Kryon'un sözünü etmiş olduğu gibi, ömrümüzün uzamasını sağlayacaktır. Dahası, biz bilgi almak için ortak bilince nasıl bağlanacağımızı öğrendiğimizde, öğrenim sürecimizde çarpıcı bir değişim geçirecektir.

UCL ruhunuzun/benliğinizin ta özünde, kalbinizde başlar. O-kendini muktedir kılmış bir insan olarak-sizin biyolojinizi zarif bir biçimde güçlendirir. Bu ortak Bütün ile Kişisel bağlantınızın başladığı yerdir. Herbirimiz ortak gerçeğin bir parçasını içimizde taşırız. Spiritüel başarıya giden yolda, bir başka insanın Tanrısal potansiyelini tam olarak ifade etmesine yardım ettiğimizde, kendimize yardım etmiş oluruz; bizler birbirimize böylesine bağlıyız. Kryon'un dediği gibi "Enerji salıverilmiş ve zaman değiştirilmiştir ve bunların hepsi insanın niyeti sayesinde gerçekleşmiştir. Evrende insanın Niyetinden ve sevgiden daha büyük bir güç yoktur." Kryon ayrıca bize Ruh tarafından ne kadar çok sevildiğimizi hatırlatır. Kozmik Kafese kişisel bağlantınız sevgiyi bir üstat gibi ifade etmenizi, sevgi içinde gelişmenizi ve Ruhun sınırsız sevgisi olmanızı mümkün kılar.

Uyumun kutlanması

Eşim Stephen, The EMF Balancing Technique çalışmasının diğer yarısını oluşturur. Stephen ve ben tüm Dünya'da seminerler veriyoruz. İşimizi ve karşılaştığımız insanları seviyoruz. Şu anda on ülkede EMF öğretmenleri bulunuyor. Bu ülkeler Birleşik Devletler, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Singapur, Meksika, Japonya, Tayland ve Malezya'dır. Öğretmenim/ Partnerim Ahnya, bana tüm bu bilgiyi aktaran Işıklı Varlık şu anda büyük bir sevgi yayıyor ve bizi kutluyor. O size-öğrencilerime söylemekten zevk aldığım- birşeyi söylememi istiyor: Sizi çevreleyen Kafesin uzun iplikleri çoğu zaman bana kanatlar gibi görünüyor!

Namaste, Sevgili Aile.

Peggy Phoenix Dubro

İlişkili Linkler

The Cosmic Lattice - Part I (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1997

The Cosmic Lattice - Part II (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1998