The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


Сеанси за фази I-IV

Какво е EMF-сеанс?

Сеанс по EMF- техника за балансиране (EMF Balancing Technique®) е усещане на собственото електромагнитно енергийно поле (EMF е съкращение от електромагнитно поле) и моделите вътре в него.

Всеки сеанс трае около час. Получаващият е на масажна маса, докато практикуващият извършва серия от изящни движения, наподобяващи тай чи. Повечето движения включват прокарването на ръцете на практикуващия по части от Вселенската калибрираща решетка на клиента, която изцяло обкръжава тялото на разстояние две крачки. По някое време от сеанса практикуващият нежно ще постави ръце на тялото, за да улесни протичането на енергия.

Всеки сеанс подсилва Вселенската калибрираща решетка, позволявайки й постоянно да носи по-голям електрически заряд. Процедурата за всеки сеанс е една и съща всеки път, но калибрирането (или подсилването) е уникално за всеки човек, получаващ сеанса. Калибрирането се определя от неговата вътрешна мъдрост, израз на неговата лична електромагнитна конфигурация.

Балансирането на енергийното поле започва, докато вие лежите удобно на масажната маса.

Първо, полето „се подготвя” като вселенската енергия тече от ръцете на практикуващия към вашата енергийна анатомия. Това може да създаде топло, трептящо, успокояващо усещане. (забележка: това е вселенската енергия, не личната енергия на практикуващия)

След това „изчистващия” процес започва като енергийните фибри се разтегнат. Може да почувствате сякаш струни от енергия нежно биват изтеглени. Това е част от процеса на калибриране вътре в енергийната система на Вселенската калибрираща решетка.

Следващо, по време на „балансиращия” процес практикуващият поставя ръцете си на няколко енергийни центъра (чакри). Това докосване често предизвиква осезаеми температурни промени вътре в тялото и води до финални настройки или „затваряне” на енергийния сеанс. Уникална черта на тази ненастъпателна процедура е протичане на хладна или студена енергия, която често съпровожда по-традиционната топла или гореща „лекуваща” енергия.

Защо да предприемете EMF-сеанс?

Има много причини защо хората идват за сеанси по EMF-техника за балансиране, от желание за отпускане, желание за „излекуване”, желание да разбереш себе си...

Всеки сеанс подсигурява мощно преподреждане вътре в енергийната анатомия, което подсилва Вселенската калибрираща решетка. Това е важен фактор, за да бъдете в партньорство с обединеното енергийно поле или космическата решетка.

Сеансите

След като сте преминали през първите четири фази една след друга, тогава можете да повторите всяка от първите четири фази или да продължите с фази V-VIII и фази IX-XII, които също трябва да бъдат предприети последователно.

Фаза I - Мъдрост и Емоции

Този сеанс освобождава стреса и установява нов модел на свобода и благоденствие. Почувствай енергийния баланс между глава и сърце.

Фаза II - Само-насочване и само-подкрепа

Този сеанс изящно освобождава енергийните ограничения на това, което наричаме минало, и повишава съзнанието за само-насочване и само-подкрепа.

Фаза III - Излъчване на енергията от ядрото

Излъчването на енергията от ядрото насърчава увеличаването на притока на духовна интелигентност в твоя всекидневен живот. Усети нови разбирания и прозрения в уникалното изразяване на твоята душа.

Фаза IV - Енергийно умение

В това балансиране се установява връзка и комуникация с бъдещия Аз чрез призмата на личния потенциал, канализирайки бъдещ енергиен потенциал в съ-творяването на сегашната реалност.