EMF Worldwide | Sessions | Phases I-IV
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Võre jooga, Peegeldused, The Waves


Faaside I-IV seansid

Mida kujutab endast EMF-i seanss?

EMF Balancing Technique®'i seanss kujutab endast inimese enda elektromagnetilise energiavälja (EMF on lühend ingliskeelsest elektromagnetväljast) ja selles olevate mustrite kogemist.

Iga seanss kestab umbes tund aega. Seansisaaja lamab massaažilaual, samal ajal kui praktik sooritab tervet rida graatisilisi Tai Chi sarnaseid liigutusi. Enamikuga neist kaasneb praktiku käte liikumine läbi kliendi Universal Calibration Lattice'i (universaalse kalibreerimisvõre), mis ümbritseb 60 cm kauguselt täielikult ja kõikides suundades tema keha. Seansi teatud osade ajal asetab praktik oma käed õrnalt kliendi kehale, et aidata kaasa energia voolamisele.

Iga seansi tulemuseks on UCL-i tugevnemine, võimaldades sel pidevalt hoida endas suuremat elektrilist laengut. Kuigi protseduur toimub iga seansi puhul ühtemoodi, leiab kalibreerimine (tugevnemine) iga seanssi saava inimese puhul aset talle ainukordsel moel. Kalibreerimise määrab ära inimese sisemine tarkus, tema isikliku elektromagnetilise konfiguratsiooni väljendus.

Energiavälja tasakaalustamine algab sellest, et sa heidad mugavasse asendisse lauale.

Kõgepealt toimub välja "ettevalmistamine" nii, et universaalsel energial lastakse voolata praktiku kätest läbi sinu energeetilise anatoomia. See võib tekitada sooja pakitsevat ja lõdvestavat tunnet. (pane tähele: see on universaalne energia ja mitte praktiku isiklik energia)

Seejärel algab energiakiudude väljavenitamisega "vabastamise" protsess. Pole haruldane, kui tuntakse, justkui tõmmataks õrnalt energiakeeli. See moodustab ühe osa kalibreerimisprotsessist Universal Calibration Lattice'i energiasüsteemis.

Järgnevalt asetab praktik "tasakaalustamise" protsessis oma käed mitmetele energiakeskustele (tšakratele). Sellised puudutused tekitavad kehas sageli märgatavaid temperatuurimuudatusi, millele järgnevad lõpukohandused ehk konkreetse energiaseansi "lõpetamine". Selle mittesissetungiva iseloomuga protseduuri kordumatuks tunnusjooneks on jaheda või külma energia vool, mis kaasneb tihti tavalisemat laadi sooja või kuuma "tervendava" energia vooluga.

Miks tulla EMF-i seansile?

Põhjuseid, miks inimesed tulevad EMF Balancing Technique'i seansile on mitmeid, alates lõdvestumis- ja tervenemissoovist kuni püüdeni mõista Iseennast…

Iga seanss toob inimese energeetilises anatoomias kaasa võimsa joondamise, mis tugevdab tema Universal Calibration Lattice'it. Tegu on olulise teguriga, olemaks partnerlussuhtes energia ühendvälja ehk kosmilise võrega.

Seansid

Pärast seda, kui oled kogenud järjestikku kõiki nelja seanssi, on sul võimalik korrata ükskõik millist neist neljast või jätkata faasidega V-VIII ja IX-XII, mida tuleb samuti sooritada kindlas järjekorras.

I faas - tarkus ja tunded

See seanss vabastab pingeid ja seab paika uue vabaduse ja heaolu mustri. Koge mõistuse ja südame vahelist energeetilist tasakaalu.

II faas - iseenda juhtimine ja iseenda toetamine

See seanss vabastab õrnal moel meie poolt minevikuks nimetatu energeetilisi piiranguid ning soodustab teadvelolekut iseenda juhtimisest ja iseenda toetamisest.

III faas - keskse energia kiirgamine

Keskse energia kiirgamine soodustab vaimse arukuse suurenevat voolu sinu igapäevaellu. Koge uusi mõistmisi ja pilguheite oma hinge ainukordsesse väljendusse.

IV faas - energeetiline lõpuleviimine

Selle tasakaalustamise puhul tekitatakse isikliku potentsiaali prisma kaudu side ja suhtluskanal tuleviku Minaga, suunates tulevikuvõimaluste energiat praeguse tegelikkuse kaasloomisesse.