EMF Worldwide | Sessions | Phases I-IV
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


מפגשים טיפוליים שלבים I-IV

מהו מפגש טיפולי ב EMF ?

מפגש טיפולי ב EMF Balancing Technique הוא התנסותו של האדם בשדה האנרגיה האלקטרומגנטי שלו (EMF משמעותו שדה אלקטרומגנטי) ובדפוסים שבתוכו.

כל מפגש טיפולי נמשך כשעה. המטופל שוכב על מיטת טיפולים, בעוד המטפל מבצע סדרה של תנועות חינניות המזכירות תנועות של טאי צ\'י. מרבית התנועות מערבות העברת ידי המטפל בחלקים השונים של Universal Calibration Lattice (רשת הכיול האוניברסלית) של המטופל - המקיפה את הגוף כולו במרחק של כ- 60 ס"מ. במשך חלקים מסוימים של המפגש הטיפולי יניח המטפל את ידיו בעדינות על גוף המטופל, כדי להקל על זרימת האנרגיה.

כל פגישה טיפולית מחזקת את ה- UCL, מאפשרת לה לשאת ולהכיל מטען אנרגטי גדול יותר, באופן קבוע ותמידי. תהליך הטיפול מבוצע בכל פעם באופן זהה ואחיד, אך הכוונון (או החיזוק) מתרחשים באופן ייחודי לכל אדם המקבל את הטיפול. הכיול נקבע בהתאם לחכמתו הפנימית, שהיא ביטוי לתצורה האלקטרומגנטית האישית שלו.

תהליך האיזון של שדה האנרגיה מתחיל כאשר המטופל שוכב בנינוחות על מיטת הטיפולים.

בתחילה, "מכינים" את השדה בשעה שאנרגיה אוניברסלית זורמת מידיו של המטפל דרך אנטומית האנרגיה של המטופל. זה עשוי ליצור תחושה של חמימות, עקצוצים ורוגע (הערה: זוהי אנרגיה אוניברסלית, לא האנרגיה האישית של המטפל).

לאחר מתחיל תהליך ה"ניקוי" בעת שנמתחים סיבי אנרגיה. דבר זה יוצר הרגשה שכיחה של מיתרים אנרגטיים הנמשכים בעדינות. זהו חלק מתהליך הכיוונון המתרחש בתוך המערכת האנרגטית של ה Universal Calibration Lattice.

לאחר, במהלך תהליך ה"איזון", המטפל מניח את ידיו על מספר מרכזי אנרגיה (צ\'קרות). מגע זה יוצר לעיתים קרובות שינויי טמפרטורה המורגשים בגוף ומוביל להתאמות סופיות או "סיום" המפגש הטיפולי. סממן אופייני לתהליך לא פולשני זה הוא זרימת אנרגיה קרירה או קרה שמלווה לעיתים קרובות את אנרגית ה"הילינג" המסורתית החמימה או החמה.

מדוע לעבור מפגש טיפולי ב EMF ?

אנשים באים למפגש טיפולי ב EMF Balancing Technique מסיבות רבות, מרצון להירגע, רצון לריפוי, רצון להבין את העצמי...

כל מפגש טיפולי מספק היערכות עוצמתית מחודשת באנטומיה האנרגטית, על מנת לחזק אצל האדם את ה Universal Calibration Lattice. זהו גורם חשוב התורם ליכולתו להיות בשותפות עם שדה האנרגיה המאוחד או הרשת הקוסמית.

המפגשים הטיפוליים

לאחר שהשלים את ארבעת השלבים הראשונים ברצף, האדם יכול לחזור על כל אחד מארבעת השלבים הראשונים, או להמשיך הלאה לשלבים V-VIII, שאף אותם יש לעבור ברצף.

שלב I - חוכמה ורגשות

שלב זה מפחית מתחים ובונה תבנית חדשה של חופש ורווחה. התנסו באיזון האנרגטי שבין הראש ללב.

שלב II - הכוונה עצמית ותמיכה עצמית

שלב זה משחרר באופן עדין מעצורים אנרגטיים של מה שאנו מכנים ה'עבר', ומספק מודעות של הכוונה עצמית ותמיכה עצמית.

שלב III - הקרנת אנרגית הליבה

הקרנת אנרגית הליבה מעודדת את הזרימה המוגברת של אינטליגנציה רוחנית בחיי היומיום של האדם. התנסו בהבנות ותובנות חדשות אל תוך הביטוי הייחודי של נשמתכם.

שלב IV - הישגים אנרגטיים

באיזון זה, מתבססים חיבור וקשר עם העצמי העתידי דרך המנסרה של הפוטנציאל האישי, ותיעול אנרגיה פוטנציאלית עתידית ליצירה-במשותף את המציאות העכשווית.מפגשים טיפוליים

מציאת מטפל