The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


I-IV fāzes seansi

Kas ir EMF seanss?

EMF Balancing Technique® (Elektromagnētiskā lauka balansēšanas tehnikas) seanss ļauj cilvēkam sajust un apzināties savu elektromagnētisko lauku un tajā ietilpstošās struktūras.

Katrs seanss ilgst apmēram stundu. Seansa saņēmējs guļ uz masāžas galda, bet praktizētājs viņam apkārt veic plastiskas, Tai chi atgādinošas kustības. Lielāko daļu kustību praktizētāja rokas veic caur klienta UCL (universālo kalibrēšanas režģi), kas pilnībā apņem ķermeni divu pēdu attālumā no tā. Dažbrīd seansa laikā praktizētājs viegli pieskaras klienta ķermenim, lai veicinātu enerģijas plūsmu.

Katrs seanss stiprina UCL, ļaujot klientam pastāvīgi vadīt arvien lielāku elektrisko lādiņu. Lai gan seansa pamatā esošais process vienmēr ir vienāds, kalibrēšana (vai stiprināšana) katram seansa saņēmējam katrreiz ir atšķirīga. To nosaka klienta iekšējā gudrība, viņa personīgais elektromagnētiskā lauka veidols.

Enerģijas lauka balansēšana sākas, kad jūs ērti apguļaties uz masāžas galda.

Vispirms praktizētājs sagatavo lauku, ļaujot visuma enerģijai plūst no savām rokām cauri jūsu enerģētiskajam ķermenim. Tas var radīt siltuma, viegli tirpstošu vai atbrīvojošu sajūtu. (Ievērojiet: tā ir visuma enerģija, ne praktizētāja personīgā enerģija.)

Pēc tam sākas "tīrīšanas" process, kad enerģijas šķiedras tiek pastieptas. Tādēļ nereti klientam rodas sajūta, it kā viņa enerģijas stīgas tiktu viegli pavilktas. Tas ietilpst UCL enerģētiskās sistēmas kalibrēšanas procesā.

Balansēšanas procesam turpinoties, praktizētājs pieskaras vairākiem klienta enerģētiskajiem centriem (čakrām). Šis pieskāriens bieži rada jūtamas temperatūras izmaiņas ķermenī un ietekmē beigu sakārtojumus vai seansa "noslēgumu". Šīs nevardarbīgās procedūras unikāla iezīme ir vēsas vai aukstas enerģijas plūsma, kas nereti jūtama kopā ar daudz pierastāko silto jeb karsto "dziedinošo" enerģijas plūsmu.

Ko dod EMF seansi?

Ir daudz iemeslu, kādēļ cilvēki nāk uz EMF Balancing Technique seansiem: vēlēšanās atbrīvoties, "tapt izdziedinātam", izprast savu iekšējo es...

Katra seansa laikā notiek spēcīga enerģētiskā ķermeņa sakārtošana, kas nostiprina UCL. Tam ir būtiska nozīme jūsu partnerībā ar vienoto enerģijas lauku jeb kosmisko režģi.

Seansi

Kad esat izgājuši pirmās četras fāzes, jūs varat izvēlēties kādu no tām atkārtot vai turpināt ar V-VIII fāzi un IX-XII fāzi, kas arī ir veicamas noteiktā secībā.

I fāze - Gudrība un emocijas

Seansa laikā tiek atbrīvots stress un veidots pamats jaunai brīvības un labklājības sajūtai. Tiek radīts enerģētisks līdzsvars starp galvu un sirdi.

II fāze - Pašvirzība un pašatbalsts

Seansa laikā viegli un nepiespiesti tiek atbrīvota pagātnes notikumiem piesaistītā enerģija, radot pašvirzības un pašatbalsta apziņu.

III fāze - Centrālās enerģijas izstarošana

Centrālās enerģijas izstarošana veicina garīgās gudrības izpausmi jūsu ikdienas dzīvē. Rada jaunu izpratni par savas esības unikālo izpausmi.

IV fāze - Enerģētiskā izpausme

Šajā balansēšanas seansā caur Personīgā Potenciāla Prizmu tiek izveidota saikne saziņai ar nākotnes Es. Tiek radīts kanāls, caur kuru nākotnes potenciāla enerģija ieplūst šeit un palīdz radīt tagadnes realitāti.