The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Sembol, UCL Tai Ji, Kafes için Yoga, Reflections, The Waves


Aşama V-VIII Seansları

"İçimdeki Sonsuzdan, içindeki Sonsuza...başlayalım..."
~ Peggy Phoenix Dubro ~

EMF Balancing Technique®'in ilk dört aşaması, "yaratabileceğiniz en aydınlanmış yaşamı birlikte-yaratma" yetinizi destekleyecek enerjisel bir temel yaratır. 5. - 8. Aşamaların odağı, günlük yaşamda gerçekleştirilecek Üstatlık Uygulamalarıdır. Bu aşamalar, üstatlığın enerjisel kalıplarını kuvvetlendirir ve zaten içinizde taşıdığınız üstatlık niteliklerinin daha tam bir ifadesine götürür.

Üstatlık Uygulaması Seansına Genel bir Bakış

Verilen her seans, bir parmak izi kadar eşsiz, benzersizdir…

EMF uygulayıcısı, her bir Aşama V-VIII seansına başlamadan önce, alıcıya Universal Calibration Lattice®, Aşama I-IV'ün enerjisel kalıpları, ve sonra da Aşama V-VIII'in enerjisel kalıplarının çizimlerini göstererek, birkaç dakikalık görsel bir tekrar yapar.

Templates for Phases I-VIII

5. Aşama Sonsuz Sevgi Kalıbı
5.Aşama kalıbı, Kalp Merkezini, Yüksek Kalp Merkezini, boğazı, ağız çevresindeki tüm küçük enerji vortekslerini, ve burnun ucundaki merkezi içeren bir alanı kapsar.

6. Aşama Sonsuz Şefkat Kalıpları
6. Aşamada her el için ayrı ayrı olmak üzere iki kalıp vardır. Her kalıbın kapsadığı alan, elin ortasındaki enerji merkezini ve parmaklardaki tüm küçük enerji vortekslerini içerir.

7. Aşama Sonsuz Varoluş Kalıpları
7.Aşamada her ayak için ayrı ayrı olmak üzere iki kalıp vardır. Her kalıbın kapsadığı alan, ayağın altında ve üstündeki ana enerji merkezini, ve ayak tabanıyla parmaklar çevresindeki tüm küçük enerji vortekslerini içerir.

8. Aşama Sonsuz Bilgelik Kalıbı
8.Aşama kalıbı, beynin içindeki tüm ışık noktalarını ve Taç Çakra ile bağlantılı tüm enerji vortekslerini kapsar. 5.-8.Aşamalara ait kalıpların enerjisi ve rengi platindir ve Taç Çakranın hızlandırılmış rezonansına katkıda bulunan katalizatör bir unsur olduğu anlamına gelir.

Seanslar

"İçimdeki Sonsuzdan, içindeki Sonsuza...başlayalım."

Her Aşama V-VIII seansı, alıcının bir iskemlede oturmasıyla başlar. EMF uygulayıcısı, alıcıdan gözlerini kapatmasını, gevşemesini ve derin bir nefes almasını rica ettikten sonra, alıcıyı yumuşak bir biçimde davet ederek seansı başlatır. Bir açılış konuşmasının ardından EMF uygulayıcısı üç basit soru sorar ve sizi sessizlik içinde birkaç dakika düşünce ve tefekkürle baş başa bırakır. Alıcı daha sonra, "Üstatlık Uygulaması" kart destesindeki 44 üstatlık niteliklerinden 11 tanesini içeren, güzel resmedilmiş "Üstatlık Uygulaması" kartlarına, artı, herhangi bir üstatlık niteliğini temsil edebilecek ek bir karta daha bakar.

Sonra alıcı, yaşantısının o döneminde kendi içinde uygulamak ve güçlendirmek istediği üstatlık niteliklerini seçer (örneğin - sabır, sevinç, ahenk, koşulsuz sevgi...gibi). Niteliklerin seçilmesinin ardından alıcı, seansını geri kalan bölümünü almak üzere masaya uzanır.

Seansın bu bölümünde uygulayıcının sergilediği hareketleri, alıcının seçtiği nitelikler belirler; böylece her seans tamamen kendine has ve benzersiz olur.

Seans bitiminde alıcıya, beraberinde götürmek üzere bir günce sayfası ve seansın tutanağı verilir. Günce, günlük yaşamında üstatlık uygulamalarını güçlendirmeye başlayan alıcılar için üzerinde düşünülecek sorular da içerir.

İzlenimler

Alıcılar yeni seansları anlatıyor:

"Kim olduğumun özgün rezonansının, varlığımın her bir lifinde mevcut olduğunu deneyimledim."

"Enerji düzeyindeki yükselme etkileyiciydi - 44 üstatlık niteliğini (ve daha fazlasını) geliştirmenin sonsuz olasılıkları gerçekten inanılmaz."

"Kalbimde sıcak bir güvenlilik ve güvenme hissi."

"5.-8.Aşamalar, 1.-4.Aşamalarda oluşturulan temeli sürdürüyor ve derinleştiriyor...mükemmel."

"5.-8.Aşamalar, kalıpların içine kalıplar yerleştirerek, üstatlığın uygulanması için çok büyük bir yol açıyor... Sunulan her seans, alıcının seçtiği nitelikleri temel aldığı için benzersiz, muhteşem!"

"5.-8.Aşamalar, sorularla, enerji seansıyla, ve günlük yaşamda uygulanacak üstatlık nitelikleriyle, içimizin derinliklerine götüren bir başka spirali harekete geçiriyor... deneyimlediğim en derin çalışma."