EMF Worldwide | <span dir="rtl">תכניות הכשרה</span> | תכנית לצמיחה אישית
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


תכנית לצמיחה אישית

הכשרה לצמיחה אישית

דרישות מוקדמות: אין - פתוח לכל

ההכשרה לצמיחה אישית פתוחה עבור כל התלמידים המבקשים לחזק את הקשר שלהם עם מקור האנרגיה האוניברסלית, ולדעת יותר על טבעם האלקטרומגנטי הייחודי.

כל התלמידים מקבלים חומרי לימוד המאפשרים להם לבצע את המפגשים הטיפוליים על חברים ובני משפחה. ההכשרה לצמיחה אישית אינה הכשרה ללימודי תעודה. בוגרי ההכשרה אינם מוכרים כמטפלים ב-EMF, ואינם מורשים לבצע את המפגשים הטיפוליים באופן מקצועי.

קורס זה מהווה דרישה מוקדמת על מנת להפוך למטפל/ת מומחה. רק מורה מדריך ב- EMF Balancing Technique (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי) רשאי ללמד את התכנית לצמיחה אישית.

ההכשרה לצמיחה אישית מורכבת מ:

למציאת מורה מדריך ברשימת המורים שלנותכניות הכשרה

Everyday Energetics Institute

תכנית לצמיחה אישית

Incremental Phases I-IV Program

תוכנית לדרך מקצועית

להפוך למטפל
להפוך למורה
להפוך למורה למורים

The Symbol Program

LatticeLogic® Programs

Yoga for The Lattice™ Program

The Waves Program

Reflections Program

The Honeymoon Effect!

UCL® Tai Ji Program