EMF Worldwide | תכנית לצמיחה אישית | תכנית לצמיחה אישית | הכשרה שלבים I-IV
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


הכשרה שלבים I-IV
התפתחות של מודעות

משך: 5 ימים

דרישה מוקדמת: השלמה של סדנת UCL

התפתחות המודעות הזו מושגת באמצעות חוויה ממקור ראשון של ארבעת השלבים הראשונים של EMF Balancing Technique® (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי). במהלך ההכשרה, כל התלמידים יקבלו את כל אחד מארבעת השלבים ואף יבצעו את כל אחד מארבעת השלבים.

שלב I - חוכמה ורגשות

מאזן את הראש והלב, מביא לתוצאה של הפחתת מתח ומספק דפוס אנרגטי של חופש ורווחה. הרגישו את האיזון האנרגטי, והזינו וטפחו את הקשר בין הראש והלב. המקבל מביע הסכמה מילולית לקחת חלק ולאפשר את תהליך האיזון.

שלב II - הכוונה עצמית ותמיכה עצמית

מפגש טיפולי זה משחרר בחן חסימות אנרגטיות של סוגיות רגשיות ישנות ומקדם מודעות של מנסרת ההתעצמות האישית שלך. מפגש טיפולי זה מעודד אותך לראות את ההסטוריה האישית שלך כדבר התומך בצמיחתך, ולא עוד עוגן המעכב בעדך.

משחרר בחינניות סוגיות רגשיות. נקודת המבט החדשה מקדמת מודעות של הכונה ותמיכה מתוך העצמי, ויוצרת אנרגיה רבה יותר הזמינה עבורך עכשיו.

שלב III - הקרנת אנרגית הליבה

הקרנת אנרגית ליבה מאפשרת לחוכמתך הפנימית להתגשם לעיתים קרובות יותר בחיי היומיום שלך. המודעות לאנרגית הליבה שלך מעודדת אותך להיות באמת שלך.

מאפשר לעיתים קרובות יותר את הידיעה מבפנים. מסייע להיערכות מרכזי האנרגיה, ומאפשר ביטוי גדול יותר דרך מרכז הלב. אוחז את ליבת עוצמתך בחיי היומיום.

שלב IV - הישגים אנרגטיים

איזון "סופי" זה, מבסס קשר ותקשורת עם עצמך העתידי באמצעות מנסרת הפוטנציאל האישי, ומאפשר לאנרגית פוטנציאל עתידי להיות גלויה במציאות עכשווית. איזון באמצעות מנסרת הפוטנציאל האישי, קשר ותקשורת דינמיים ויצירתיים עם העצמי העתידי.

לראות את יעדי הקורס להכשרה שלבים I-IV

כיצד זה מועיל לכם!

הכשרת ה- EMF מגבירה את "הרגישות האנרגטית" שלכם ומאיצה את תהליך הצמיחה האישית. למידה ופרשנות של שפה אנרגטית זו מספקים שרות חדש ומעמיק משום שהם פותחים את הדלת אל חוכמת גוף האנרגיה האנושית, הבלתי מנוצלת עדיין, בדרך עדינה, רבת עוצמה ומזינה.

במהלך ההכשרה, תקבלו הערכות ישירה עם תבניות האנרגיה הקשורות לכל שלב של העבודה. הערכות רבת עוצמה זו מאפשרת לסיים את ההכשרה בזמן קצר.

תלמדו כיצד להניח לזרם העדין של אנרגיה אלקטרומגנטית לזרום, וכיצד להדריכו כך שיעזור לאזן את תבניות האנרגיה של המקבל וגם את תבניות האנרגיה שלכם.

המידע המועבר בהדרכה זו והטיפולים הנלמדים משלימים ומגבירים שיטות טיפול אחרות שיתכן ואתם עוסקים בהן.

למציאת מורה מדריך ברשימת המורים שלנו


Workshop Locations


תכניות הכשרה

Everyday Energetics Institute

תכנית לצמיחה אישית

Incremental Phases I-IV Program

תוכנית לדרך מקצועית

להפוך למטפל
להפוך למורה
להפוך למורה למורים

The Symbol Program

LatticeLogic® Programs

Yoga for The Lattice™ Program

The Waves Program

Reflections Program

The Honeymoon Effect!

UCL® Tai Ji Program