EMF Worldwide | <span dir="rtl">תכניות הכשרה</span> | תוכנית לדרך מקצועית
The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


תוכנית לדרך מקצועית

(טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי) EMF Balancing Technique® התמחות למטפל/ת מומחה

משך: מ- 3 חודשים ועד לשנה אחת - למד/י בקצב האישי שלך

דרישה מוקדמת: השלמה של ההכשרה לצמיחה אישית

לאלה המחפשים אחר רמה גבוהה יותר של מקצועיות בעבודה אנרגטית, יצרנו את ההתמחות למטפל/ת מומחה של EMF Balancing Technique® (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי).

במהלך ההתמחות, מודגמים מפגשים טיפוליים בהדרכתו של מורה מדריך של EMF, מודגמת המקצועיות של התנועות, והמתמחה מלווה באופן אישי באמצעות סדרה של פגישות ייעוץ עם המורה המדריך. מרבית הדרישות של ההתמחות יכולות להתבצע באזור המגורים שלך.

לאחר השלמה משביעת רצון של ההתמחות, המטפל/ת המומחה רשאי/ת להציע מפגשים טיפוליים מקצועיים.

Certificate Certificate given upon completion of Internship.

לקריאת פרטים מלאים אודות ההתמחות למטפל/ת מומחה

למציאת מורה מדריך ברשימת המורים שלנותכניות הכשרה

Everyday Energetics Institute

תכנית לצמיחה אישית

Incremental Phases I-IV Program

תוכנית לדרך מקצועית

להפוך למטפל
להפוך למורה
להפוך למורה למורים

The Symbol Program

LatticeLogic® Programs

Yoga for The Lattice™ Program

The Waves Program

Reflections Program

The Honeymoon Effect!

UCL® Tai Ji Program