The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Võre jooga, Peegeldused, The Waves


Faaside I-IV superviisor-õpetaja koolitus

Kestab: 6 päeva

Eeltingimus: faaside I-IV akrediteeritud praktik

See on 6-päevane sertifikaadikursus, mis annab lõpetajale tegevusloa EMF-i isikliku arengu programmi koolituse läbi viimiseks ja akrediteeritud praktiku internatuuri juhendamiseks.

Kursuselt saab õpilane kaasa vajalikud vahendid ja materjalid, mis hõlbustavad tema õpetajatööd. Neis käsitletakse detailselt kõiki nelja faasi ja nende energeetilist seost inimanatoomia ja tśakrasüsteemiga. Kursuse käigus saab iga osaleja õpetajarolli praktiliselt kogeda.

Läbivõetava materjali hulka kuulub Universal Calibration Lattice (UCL) ja tema seos elektromagnetvälja teooriaga. See aitab EMF Balancing Technique-i ülesehitust sügavamalt mõista ja annab talle teaduslikult põhjendatud kinnituse.

Kursus sisaldab erinevaid osi, nagu õpetamine, meisterlikkus ja meetoodika, grupitöö, esitlusoskus, äriõpe, edasiandmisoskus ja professionaalsus.

Kursust, mis kujutab endast nii loengu- kui praktikavormi ühendformaati, viib aastaringselt läbi Peggy Phoenix Dubro ja faaside I-IV õpetajaks õpetajad.

Õpetamismeetod

Iga loeng on kavandatud multisensoorseks õpikeskkonnaks läbi loengu, grupitreeningu, grupiarutelu, videodemonstratsiooni ja õpetamise metoodika praktika.

Kursuselt saadavad materjalid

- Õpetaja töövihikud, DVD/Video, CD-d (PowerPoint), pabertahvlid (PDF ja PPT vormingus), asjakohane jaotusmaterjal.

Certificate Tunnistus koolituse lõpetamisel.

Leia õpetajaks õpetaja meie õpetajanimistust

Vaata superviisor-õpetaja koolituse hinnakirja


Koolitusprogrammid

Everyday Energetics Institute

Isikliku arengu programm

Faaside I-IV kasvuprogramm

Professionaalse suuna programm

Õpi praktikuks
Õpi õpetajaks
Õpi õpetajate õpetajaks

The Symbol Program

LatticeLogic® programmid

Yoga for The Lattice™ Program

The Waves Program

Peegelduste programm

The Honeymoon Effect!

UCL® Tai Ji programm