The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


Spiralrening

Spiralreningsövningen, är en liten men viktig del av EMF's Balancing Technique® (EMF BalanseringsTeknik's) kompletta informationssystem. Användandet av övningen hjälper till att förbereda energikroppen för den högre laddning vi nu är kapabla att hålla och använda oss av i det dagliga livet. Som många av oss redan börjat inse, är den andliga tilldragelse vi länge sökt efter, en redan existerande verklighet i våra liv. Du kan välja att läsa övningen långsamt, men när du känner att du behärskar den, kan du göra den så snabbt du vill. Du kan helt enkelt visualisera energiflödet medan du rabblar siffrorna ett till tolv.

1 - Det Gyllene Skelettet

Känn, upplev, föreställ dig eller tänk på gyllene energi som spinner runt dina fötter i en medsols rörelse. Tillåt energin att strömma genom dina fotsulor. Mineralsammansättningen i dina ben gör ditt skelett till en lämplig kanal för denna förfinade energi.

Rikta nu den gyllene energin, ben för ben genom hela ditt skelett. Rikta energin genom benen i dina tår, alla benen in dina fötter, dina anklar, upp till dina knän, dina knäskålar och genom benen i dina lår. Rikta energin genom dina höftben, ner till din svanskota, upp genom korsbenet och genom din ryggrad. Bada varje ryggkota med den gyllene energin. Rikta energin genom benen i dina skuldror och skulderblad, ner genom bröstbenet och runt dina revben. Rikta den gyllene energin ner genom benen i dina armar och handleder och till alla de små benen i dina händer och fingrar. Rikta nu din uppmärksamhet och energin upp till benen i din nacke, runt dina käkar, genom dina tänder och hela huvudskålen.

Du har just badat hela ditt skelett med gyllene energi. Tillåt dig känna, uppleva eller göra dig en inre föreställning av en gyllene glöd som strålar ut genom benen i din kropp.

Andas djupt och slappna av.

2 - Den Gyllene Hjärnan

Lägg din uppmärksamhet inne i din heliga hjärna, och ge intentionen för din hjärna att absorbera denna energi. Börja med hjärnbarken, den grå massa som täcker övre delen av hjärnan. Under den grå massan finns den vita massan, den största delen av hjärnan. Låt den vita massan absorbera den gyllene energin som en svamp. Ditt medvetande kommer att balansera ”förnimmelsen” av den gyllene energin genom båda delarna av din hjärna. En av den vita massans funktioner är att hantera all utomsinnlig varseblivning.

Fokusera din uppmärksamhet mellan dina ögonbryn, lite högre, och ungefär 2,5 cm in i hjärnan. Här kommer du att hitta hypofysen, en liten päronformad körtel. Rikta den gyllene energin för att totalt omsluta denna lilla körtel, med intentionen att energin blir helt absorberad. När du riktar energin genom denna körtel, ge intentionen att aktivera de hormonförändringar i din kropp, som är lämpliga för dig när du nu tar ditt nästa utvecklingssteg. Hypofysen är den första kontaktpunkt som energimässigt är ansluten till tallkottkörteln.

Lägg nu din uppmärksamhet i centrum av din hjärna. Detta område benämns ibland för den heliga kammaren. Här hittar du tallkottkörteln. Det är en liten körtel med formen av en kidneyböna. Rikta energin och låt den omsluta din tallkottkörtel, och ge sedan intentionen för denna körtel att absorbera så mycket gyllene energi den kan.

I denna del av hjärnan hittar du även hypotalamus och thalamus. Din thalamus är ett solfjäderformat organ bestående av grå- och vitmarmorerad materia. De två delarna av din thalamus är belägna i hjärnans båda hemisfärer.

Thalamus är ansvarig för förmågan att visualisera som du använder dig av just nu. Visualisera eller föreställ dig en gyllene fjäril medan din thalamus utstrålar ett gyllene ljus! Ge intentionen att intensifiera uttrycket av din andliga natur.

För nu din uppmärksamhet till den bakre delen av ditt huvud. Fokusera på basen av din hjärna. Här hittar du ett äggformat organ som kallas bryggan. Föreställ dig detta äggformade organ, din brygga, som fullkomligt glödande av guld. Slutligen, och med stark intention, rikta den gyllene energin hela vägen ner genom din ryggmärg. Du har just stimulerat din hjärna.

Andas djupt och slappna av.

3 - Det Endokrina Systemet

Byt nu fokus för din uppmärksamhet och börja med att rikta den gyllene energin nedåt, genom ditt endokrina körtelsystem.

Koncentrera först den gyllene energin inom din bisköldkörtel och sköldkörtel i nedre delen av din hals. Ge intentionen att den gyllene energin blir totalt absorberad och ingjuten i dessa körtlar.

Ovanför ditt hjärtcenter, under bröstbenet, ligger thymuskörteln. Energicentret som associeras med din thymuskörtel kallas det övre hjärtcentret. Denna körtel, samt energin som omger den, är en viktig del till upphovet av den gyllene energi som strålar inom våra fysiska kroppar. En av nycklarna till ett kraftfullt uttryck av vår elektriska andliga natur, är intensifieringen av den energi som strålar ut från det övre hjärtcentret. När vi ökar vår förmåga att uttrycka denna elektriska energi, kommer vi att kunna accelerera healingprocessen när kroppen har förlorat sin balans. Det ligger i vårt eget intresse att vi stimulerar detta område. Rikta den gyllene energin för att omsluta din thymus och bli helt absorberad. Intensifiera din intention medan thymus fylls med gyllene energi. Den kommer att fyllas till brädden och sedan stråla ut den gyllene energin genom cellerna i hela området av ditt hjärta. Föreställ dig hur hela ditt hjärtområde utstrålar en gyllene glöd!

Lägg din uppmärksamhet på hjärtmuskeln. Hjärtat tillhör inte det endokrina systemet. Likväl, kan hjärtsäcken, den säck som omger hjärtat, fyllas med några värdefulla droppar av hormonvätska. Denna vätska kommer att medverka till en ökad utstrålning av hjärtenergin. Ge intentionen att fylla hjärtat med den gyllene energin av utveckling och kärlek.

Till vänster om naveln ligger bukspottkörteln och medan vi stimulerar detta organ med gyllene energi, ge intentionen att stärka din förmåga att fortsätta smälta och tillgodogöra dig de energiförändringar som pågår i hela din varelse.

Lägg nu din uppmärksamhet mitt i ryggen på dina binjurar. Binjurarna sitter ovanför dina njurar. Använd det gyllene ljuset och ge intentionen för dina binjurar att bli totalt pånyttfödda.

Rikta uppmärksamheten lite längre ner, till dina könskörtlar, äggstockarna eller testiklarna och håll den gyllene energi inom dessa delar av din kropp. Upplysning är till för varje cell i din kropp, inkluderat cellerna under midjan.

Rikta den gyllene energin ner genom dina höfter, lår, vader och ut genom fotsulorna. Den fysiska kroppen har blivit stimulerad.

Andas djupt och slappna av.

4 - Energi runt fötterna

Energin cirkulerar nu runt dina fötter och har en starkt grundande effekt. Stärk grundningseffekten med förståelsen av hur viktigt det är att ha en djup kontakt med jordens energier. Denna heliga grundning bidrar till vår förmåga att hålla de högre energier som nu är tillgängliga för oss.

Vibrationsfrekvensen på energin förändras och den börjar långsamt röra sig upp genom energifältet som en koncentrerad gyllene stråle av ljus och energi. Vi kommer att rikta denna gyllene stråle genom varje energivirvel som står i förbindelse med körtelsystemet.

Förändringen i energin kan ibland noteras som en temperaturförändring eller en stickande känsla när du börjar rikta energin upp genom energivirvlarna i dina fötter, genom energin i dina ben, och till ditt ryggslut.

5 - Vitalitetscentret

Lägg din uppmärksamhet vid ditt ryggslut och känn, upplev, föreställ dig eller tänk på ett glödande klot av röd, vital energi. När den gyllene strålen varsamt tar sig in i detta klot, börjar ett underbart mönster likt ett gyllene fyrverkeri ta form och stråla ut i alla riktningar. Ge intentionen att välsigna, stärka och balansera energicentret vid ditt ryggslut. När du gör det, skapar du den heliga grund inom din varelse som behövs när du fortsätter att integrera energin av din gudomliga natur.

Strålen av gyllene ljus fortsätter till nästa energicenter, det kreativa/sexuella centret.

6 - Det Kreativa/Sexuella Centret

Medan strålen av gyllene energi rör sig uppåt mot det kreativa/sexuella centret, fokusera din uppmärksamhet inom ditt orangefärgade klot av kreativitet. Det gyllene ljuset strålar genom det orangefärgade klotet, än en gång med mönstret av ett fyrverkeri. Ha intentionen att vara medveten om hur du uttrycker din sexuella energi. Din sexualenergi, är en del av din vitala kraft och kan riktas för att underlätta din utveckling. Detta område är också ditt kreativa säte. Uppmuntra flödet av energi härifrån att öka dina ansatser att samskapa i livet. Ge intentionen att välsigna, stärka och balansera detta center.

Andas.

7 - Solar Plexus Centret

Nu, rör sig den gyllene strålen av energi uppåt. Rikta den gyllene energin in i det gula solar plexus klotet. När den gyllene energin ger resonans inom detta område, kan du känna, uppleva, föreställa dig eller tänka på ett mönster som liknar en solros.

Kom ihåg att solar plexus även är känt som sätet för det undermedvetna och att alla delarna av metaforen av den strålande solrosen är en påminnelse om alla aspekterna av dig.

Andas djupt och ge dig själv tillåtelse att vara!

8 - Hjärtcentret och Övre Hjärtcentret

Rikta nu din uppmärksamhet och den gyllene energin högre upp, in till den underbara emeraldgröna färgen i hjärtcentret.

Upplev hur energin bryter fram i ett underbart kalejdoskop av gyllene och grön energi, vibrerande av komplexa mönster. Var och en av oss håller en ursprungsdel av vår Skapare i våra hjärtan, och tillsammans skapar vi Helheten.

Lägg din uppmärksamhet ovanför hjärtat i området av thymus, detta område omnämns som det övre hjärtområdet. Här kommer du att hitta en koncentration av det gyllene ljuset. Ge intentionen för detta gyllene ljus att intensifieras. Du kan erfara en värme och ett överflöd i ditt hjärta medan det unika ljusmönstret av din hjärtenergi vecklar ut sig. När du känner eller upplever balansen inom ditt hjärta, fyll dig själv först med denna kärlek och stråla därefter kärleken utåt.

9 - Halscentret

Medan kärleksenergin fortsätter att stråla utåt, rikta den gyllene strålen uppåt och in i ditt blåfärgade halscenter. Detta center är en speciell öppning; det är platsen där “såsom där uppe så och där nere” energin smälter samman och omvandlas till användbar kraft. Det är centret som uttrycker din del av sanningen. Kom ihåg det uttalade ordets kraft. Sträva efter att endast tala sanning, även i de mest triviala situationer. Tillåt energin att förädla ditt sätt att uttrycka dig i världen.

Du kan sakta röra ditt huvud fram och tillbaka medan du arbetar energin genom ditt halscenter. Du är nästan klar med denna övning.

Ta ett djupt andetag och byt fokus för din uppmärksamhet.

10 - Tredje Ögat

Koncentrera dig nu, och rikta den gyllene strålen av energi upp till centrum av din hjärna. Från tallkottkörteln i centrum av hjärnan, till hypofysen nära centrum av pannan, ligger området vi kallar det tredje ögat. Här är energin indigo i färgen. När den gyllene strålen stilla stålar ut genom detta magnifika indigocenter, påminner ljusmönstret om en mångfasetterad juvel. Ge intentionen att fördjupa din visdom och öka din förståelse. Du kan begrunda vad som menas med att “tänka med ditt hjärta och känna med ditt huvud”. Detta område är även associerat med telepati, det sjätte sinnet som vi nu utvecklar i en allt snabbare takt.

11 - Kroncentret

Byt fokus och öka din uppmärksamhet när du riktar det gyllene ljuset upp genom ditt kroncenter. Medan den gyllene energin sakta virvlar runt toppen av ditt huvud, formas en halo, ditt unika mönster av ljus. Det är ett energimönster av förbund. Den gyllene energin av din mänskliga form smälter samman med renheten av din gudomliga natur.

12 - Håll andan och förlös

Andas nu in djupt genom näsan och håll ditt andetag en stund, låt energin byggas upp. Med hela din uppmärksamhet, andas ut genom din mun och medan du andas ut, föreställ dig en fontän av färgrik energi som kommer upp genom ditt huvud och rör sig ner som en spiral, omkring och genom hela din varelse. Denna rörelse stärker din energiväv och fördjupar din kontakt med jordens energier. Ta en stund och njut. Du kan till och med få en upplevelse av att vara hemma.

Namaste, kära vän.

Med detta avslutas övningen.