The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Sembol, UCL Tai Ji, Kafes için Yoga, Reflections, The Waves


Sarmal Temizlik

Sarmal temizlik, tüm EMF Balancing Technique® (EMF Dengeleme Tekniği' nin) içerdiği bilginin ufak, ama önemli bir parçasıdır. Bu alıştırma, artık günlük hayatımızda tutmayı ve kullanmayı başardığımız daha fazla enerji şarjı için enerji bedenimizi hazırlar. Çoğumuzun fark ettiği gibi, aradığımız o kutsal olay, şimdi tam önümüzde duran kendi yaşantımızdır. Bu alıştırmayı önce yavaş yavaş okumak isteyebilirsiniz, ama alıştıktan sonra istediğiniz hızda uygulayabilirsiniz. Hatta enerjinin akışını imgeleyerek, birden onikiye kadar ezbere uygulayabilirsiniz.

1 - Altın İskelet

Altın enerjinin ayaklarınızın çevresinde saat yönünde döndüğünü hissedin, duyumsayın, düşünün yada hayal edin. Bu enerjinin ayak tabanlarınıza yayılmasına izin verin. Kemiklerinizin mineral yapısı, iskeletin bu saf enerji için iyi bir iletken olmasını sağlar.

Şimdi bu altın enerjiyi iskelet sisteminizde bir kemikten ötekine yönlendirin. Enerjiyi ayak parmaklarınızdan tüm ayak kemiklerinize, bileklerinize, oradan dizlerinize, diz kapaklarınıza ve kalça kemiğinize yönlendirin. Bu enerjiyi kalça kemiklerinizden aşağı kuyruk sokumunuza ve sonra yukarıya, omurganıza yönlendirin. Her omurunuzu bu altın enerji ile yıkayın. Enerjiyi omuzlarınıza ve köprücük kemiğinize, aşağıya göğüs kemiğine ve kaburga kemiklerinin çevresine yönlendirin. Altın enerjiyi kol kemiklerinizden aşağı bileklerinize, ellerinizdeki ve parmaklarınızdaki en küçük kemiklere kadar yönlendirin. Şimdi dikkatinizi ve enerjiyi boyun kemiklerinize, çenenizin etrafından dişlerinize ve tüm kafatasınıza aktarın.

Şu anda tüm iskelet sisteminizi altın enerji ile yıkamış bulunuyorsunuz. Bedeninizdeki tüm kemiklerden altın bir parıltı yaydığınızı hissetmenize, duyumsamanıza ya da imgelemenize izin verin.

Derin nefes alın ve gevşeyin.

2 - Altın Beyin

Dikkatinizi kutsal beyninize verin ve beyninizin bu enerjiyi emmesine niyet edin. Beynin üst kısmını kaplayan gri maddeden, yani vorteksten başlayın. Gri maddenin hemen altında beynin en büyük bölümü olan beyaz madde bulunur. Beyaz bölümün bu altın enerjiyi bir sünger gibi emmesine izin verin. Bilinciniz, bu altın enerjinin dengeli bir şekilde beynin iki tarafında hissedilmesini sağlar. Beyaz maddenin görevlerinden biri de, altıncı his dediğimiz duyu-dışı algılara yardımcı olmaktır.

Dikkatinizi kaşlarınızın arasından biraz yukarıya, oradan da ikibuçuk santimetre beynin içine doğru odaklayın. Burada, armut biçimindeki hipofiz salgı bezi bulunmaktadır. Altın enerjiyi tamamen etrafını saracak şekilde bu salgı bezine yönlendirin ve enerjinin tamamının emilmesine niyet edin. Enerjiyi bu beze kanalize ederken, gelişiminizin bir sonraki adımında sizin için uygun olan hormonal değişikliklerin harekete geçmesine niyet edin. Hipofiz salgı bezi, beyin epifizine enerjisel olarak bağlanan ilk temas noktasıdır.

Şimdi dikkatinizi beyninizin merkezine odaklayın. Bu bölüme bazen "kutsal oda" da denir. Burada beyin epifizini bulacaksınız. Bu küçük ve fasulye tanesi biçiminde bir bezdir. Enerjiyi, epifiz salgı bezini çevreleyecek biçimde yönlendirin, ve altın enerjiyi mümkün olduğu kadar çok emmesine niyet edin.

Ayrıca beynin bu bölgesinde hipotalamus ve talamus ( beyindeki sinir ucu ) bulunur. Talamusunuz, gri ve beyaz maddenin karışımı yelpaze şeklinde bir organdır. İki parçalı talamus beynin iki hemisferinde ( yarımküresinde ) yer alır.

Talamus, şu anda kullandığınız imgeleme gücünden sorumludur. Talamusunuz altın bir parıltı yayarken, altın bir kelebek imgeleyin ya da hayal edin! Kutsal doğanızın ifadesini güçlendirmeye ( belirginleştirmeye ) niyet edin.

Dikkatinizi başınızın arkasına verin ve beynin tabanına odaklayın. Burada, yumurta şeklinde ve PONS denilen organ bulunur. Bu yumurta şekilli organın ( Pons'unuzun ) altın gibi parıldadığını hayal edin. Son olarak, güçlü bir niyetle bu altın enerjiyi omuriliğinizden aşağıya yönlendirin. İşte böylece beyninizi enerjilendirmiş oldunuz.

Derin nefes alın ve rahatlayın.

3 - Endokrin Sistemi

Dikkatinizi tekrar odaklayın ve şimdi altın enerjiyi aşağıya doğru, endokrin sisteminize yönlendireceksiniz.

Önce, altın enerjiyi altboğaz bölgenizde bulunan tiroid ve paratiroid salgı bezine odaklayın. Altın enerjinin bu bezlere tamamen nüfuz etmesine ve emilmesine niyet edin.

Kalp merkezinizin üstünde, göğüs kemiğinizin altında timüs salgı bezi bulunur. Timüs beziyle ilgili enerji merkezine " üst kalp merkezi " denir. Bu bez ve bu bölgedeki enerji, fiziksel bedeninizden altın enerjiyi yaymak için önemli bir çıkış noktasıdır. Üst kalp merkezinden yayılan enerjinin arttırılması, elektriksel - spiritüel doğamızı güçlü bir biçimde ifade etmenin anahtarlarından biridir. Bu elektriksel enerjimizi ifade etme kabiliyetimiz arttıkça, bedenimizin dengesi bozulduğunda ihtiyacımız olan şifa işlemini de hızlandırırız. Dolayısıyla bu bölgenin uyarılması kendi menfaatimizedir. Altın enerjiyi Timüsü tamamen çevrelemesi ve içine nüfuz etmesi için yönlendirin.Timüs altın enerjiyle dolarken niyetinizi güçlendirin. O bir doyum noktasına gelecek ve sonra bu altın enerjiyi kalp bölgesindeki tüm hücrelere yayacaktır. Kalp bölgenizin altın bir parıltı yaydığını imgeleyin!

Dikkatinizi kalp adalesine verin. Kalp, endokrin sistemine dahil değildir. Ancak, perikardiyum adı verilen ve kalbi saran kese, birkaç damla kıymetli hormonal sıvıyla dolabilir. Bu sıvı, kalp enerjisinin yayılmasını arttırmaya katkıda bulunur. Kalbinizin, Sevgi ve Gelişimin altın enerjisiyle dolmasına niyet edin.

Göbeğinizin sol altında ve midenizin arkasında Pankreas bulunur. Bu organı altın enerjiyle uyarırken, tüm varlığınızda meydana gelen enerji değişikliklerini hazmetmeyi ve özümsemeyi sürdürmek için gerekli becerinizin güçlenmesine niyet edin.

Şimdi dikkatinizi sırtınızın altında bulunan böbreküstü salgı bezlerine verin. Bu bezler böbreklerin üzerinde yer alır. Altın enerjiyi kullanarak böbreküstü bezlerinin tamamen yenilenmesine niyet edin.

Dikkatinizi biraz aşağıda bulunan cinsellik bezlerine, yumurtalık veya testise verin ve altın enerjiyi bedeninizin bu bölümünde tutun. Aydınlanma, bedeninizdeki her bir hücrede vuku bulur, buna belinizin alt kısmındaki hücreler de dahildir.

Enerjiyi aşağıya doğru kalçalarınıza, kuyruk sokumunuza, baldırlarınıza ve ayak tabanlarınıza yönlendirin. Fiziksel bedeniniz şu anda enerji yüklendi.

Derin nefes alıp rahatlayın.

4 - Ayaklar etrafında enerji

Enerji şimdi ayaklar etrafında dolanır ve güçlü bir topraklanma yaratır. Dünya enerjisiyle derin bir ilişki içinde olmanın önemini kavrayarak, bu topraklanmanın etkisini güçlendirin. Bu kutsal topraklanma, şimdi bizim için erişilir olan yüksek frekanslı enerjileri tutmamıza katkıda bulunur.

Enerjinin titreşim frekansı değişir ve yoğun bir altın ışık hüzmesi ve enerjisi olarak yumuşak bir biçimde enerji alanından yukarı doğru yükselmeye başlar. Biz bu altın ışını, salgı bezleriyle ilgili her enerji vorteksine yönlendireceğiz.

Ayaktaki enerji vorteksinden başlayarak bacaklara ve omurgaya yönlendirilen enerjiyle birlikte meydana gelen enerji değişikliği, bazen ısı değişimleri, bazen de karıncalanma hissi olarak farkedilebilir.

5 - Ana Merkez

Dikkatinizi omurganızın köküne verin ve kırmızı küre şeklinde parlayan yaşam enerjisini hissedin, düşünün, duyumsayın ya da imgeleyin. Altın ışık bu kürenin içine yumuşak bir biçimde girerken, yıldız patlamasına benzer güzel bir model oluşur ve her yöne yayılır. Kuyruk sokumundaki bu enerji merkezini kutsamaya, güçlendirmeye ve dengelemeye niyet edin.Bunu yaptığınızda, tanrısal doğanızın enerjisini bütünleştirmeyi sürdürürken varlığınızda gereksinilen kutsal temelleri yaratırsınız.

Altın ışık ışını bir sonraki enerji merkezine, yaratıcı/cinsellik merkezine yükselir.

6 - Yaratıcı / Cinsellik Merkezi

Altın ışık ışını yukarıya, yaratıcı/cinsel merkeze doğru yönelirken dikkatinizi yaratıcılığın turuncu küresine odaklayın. Altın ışık bir kez daha bu turuncu küreden patlayan bir yıldız modeliyle yayılır. Cinsel enerjinizi nasıl ifade edeceğinize dikkat etmeye niyet edin. Cinsel enerjiniz, yaşam gücünüzün bir parçasıdır ve gelişmenizin kolaylaşması için yönlendirilebilir. Bu bölge aynı zamanda yaratıcılık merkezinizdir. Buradaki enerji akışını cesaretlendirerek hayattaki birlikte-yaratma gayretlerinizi arttırın. Bu merkezi kutsamaya, güçlendirmeye ve dengelemeye niyet edin.

Nefes alın.

7 - Üçüncü Çakra ( Solar Plexus ) Merkezi

Şimdi altın enerji ışığı yukarıya doğru hareket eder. Altın enerjiyi Üçüncü Çakranın sarı küresinin içine doğru yönlendirin. Altın enerjinin burada yankılanmasıyla, ayçiçeğine benzer bir model hissedebilir, duyumsayabilir, düşünebilir ya da imgeleyebilirsiniz.

Üçüncü Çakranın ( Göbek Çakrasının ) bilinçaltının merkezi olduğunu hatırlayın. Ayçiçeği imgesinden yayılan parlak kıvılcımlı fasetler, kendi benliğinizin tüm aynalarıdır.

Nefes alın ve varolmak için kendinize izin verin!

8 - Kalp ve Yüksek Kalp Merkezi

Şimdi dikkatinizi ve altın enerji ışığını daha yukarıya, o güzel yakut yeşili kalp merkezinin içine yönlendirin.

Enerjinin patlayarak altın ve yeşil enerjilerden oluşan güzel bir kalaydeskopa dönüştüğünü, karmaşık modeller halinde nabız gibi attığını duyumsayın.Her birimiz, Yaradan'ın özgün bir parçasını kalbimizde taşırız ve birlikte Bir'i yaratırız.

Dikkatinizi kalbinizin üzerindeki Timus bölgesine verin, buraya Yüksek Kalp Merkezi deriz. Burada yoğunlaşmış bir altın ışık bulacaksınız. Bu altın ışığın daha da artmasına niyet edin. Kalp enerjinizin benzersiz ışık kalıbı açığa çıkarken, bir dolgunluk ve sıcaklık hissedebilirsiniz. Kalbinizin içindeki dengeyi hissettiğiniz veya duyumsadığınız zaman, bu sevgiyle önce kendinizi besleyin ve sonra bu sevgiyi dışarı doğru yayın.

9 - Boğaz Merkezi

Sevgi enerjisi dışarıya doğru yayılmayı sürdürürken, altın ışığı yukarıya, Boğaz çakrasının mavisine yönlendirin. Bu merkez özel bir geçiş kapısıdır; "yukarıda nasılsa, aşağıda da öyledir" enerjisinin birleşip kullanılabilir bir güce dönüştüğü yerdir. Burası, kendi gerçeğinizi ifade ettiğiniz merkezdir. Söylenen bir kelimenin gücünü hatırlayın. En ufak meselelerde bile yalnızca gerçeğin kelimelerini sarfetmeye çaba gösterin. Kendinizi bu dünyaya ifade ediş tarzınızın, bu enerjiyle cilalanmasına izin verin.

Enerjiyle boğazınızda çalışırken başınızı yavaşça sağa, sola çevirebilirsiniz.

Bu egzersizi bitirmeye az kaldı, derin nefes alın ve dikkatinizi tekrar odaklayın.

10 - Üçüncü Göz

Altın ışık enerjisini şimdi yukarıya, beyin merkezine doğru yönlendirin ve yoğunlaştırın. Beynin merkezinde bulunan epifiz ile alın merkezinin ortasındaki hipofiz bezleri arasında kalan bölgeye Üçüncü Göz diyoruz. Buradaki enerji indigo, yani çivit mavisi rengindedir. Altın enerji yumuşak bir biçimde bu haşmetli indigo merkezinin içine yayıldığında oluşan ışık modelleri, çok fasetalı bir mücevheri andırır. Bilgeliğinizin derinleşmesine ve anlayışınızın artmasına niyet edin. "Kalbinle düşün ve zihninle hisset" cümlesinin anlamı hakkında düşünebilirsiniz. Ayrıca bu bölge, şimdi büyük bir hızla geliştirdiğimiz telepati ve altıncı hisle de bağlantılıdır.

11 - Tepe Çakrası

Altın ışığı Tepe Çakranıza doğru yönlendirirken, dikkatinizi arttırın ve tekrar odaklanın. Başınızın etrafında yumuşak bir biçimde dönen altın enerji, ışığın size has modelini, bir hale ya da ışık halkasını meydana getirir. Bu, birlik enerjisinin bir modelidir. Ve böylece insan doğanızın altın enerjisi ile tanrısal doğanızın saflığı birleşir.

12 - Tut ve Bırak

Şimdi, burnunuzdan derin nefes alın ve nefesinizi bir an tutarak enerjinin yapılanmasına izin verin. Güçlü bir niyetle nefesinizi ağzınızdan verin ve verirken, rengarenk bir enerji çeşmesinin başınızın üzerinden çıkıp spiral şeklinde dönerek aşağıya, tüm varlığınızın içinden ve çevresinden aktığını imgeleyin. Bu hareket enerji kafesinizi güçlendirir ve dünya enerjisiyle bağlantınızı derinleştirir. Birkaç dakika bu anın keyfini yaşayın. Kendinizi yuvadaymış gibi de hissedebilirsiniz.

Namaste, Sevgili Dostlar

Çalışma burada son bulmuştur.