The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Jóga a Hálóért, Reflexiók, A Hullámok


EMF fejezet a 7. Kryon könyvből

Peggy Phoenix Dubro: Universal Calibration Lattice® (Univerzális Kalibrációs Rendszer)

Ez a cikk az eredetileg Lee Carroll: Levelek otthonról című 7. Kryon könyvben megjelent fejezetnek szerkesztett változata.

Lee Carroll bevezetője

Peggy Phoenix Dubro intuitív csatornán keresztül töltötte le az Universal Calibration Lattice®-re vonatkozó információkat, amely az emberi energetikai anatómiának a Kozmikus Szövedékkel kapcsolatot tartó rendszere. Peggy úgyszintén kifejlesztette az EMF Balancing Technique® –et (EMF Kiegyenlítő Technika). Ez egy új energetikai eljárás, amely felerősíti a szellem és a biológia integrációját, melynek segítségével egészségünket erősíthetjük és csodákat teremthetünk, amiként magunk is azok vagyunk. Az EMF Balancing Technique az Universal Calibration Lattice keresztül fokozza és felerősíti a fejlődésünk folyamatát. Az EMF Balancing Technique humántól humánra kifejtett hatáson alapszik az emberi elektromágneses erőtérre; egyszerű, szisztematikus folyamat, amelyet bárki elsajátíthat. Szellemtől intuitív csatornán érkező értékes eszközünk ez az eljárás, amelyet jelenleg alkalmazhatunk. Ez az első az új energetikai rendszerek közül, melyre Kryon utal, amikor a lényünk teljes töltésének befogadására buzdít. Ez egy pozitív gyakorlati képesítő-módszer.

Peggy egy dekádon át dolgozott az energetikai rendszerünkre vonatkozó információkkal, és vezető szaktekkintéllyé vált a Szellem ezen ajándékának természetét és használatának előnyeit illetően. Kryon azt tanítja, hogy a Kozmikus Szövedék jelenleg az emberiség rendelkezésére álló legjelentősebb eszköz (New Hempshire-i közvetítés, 1997, november). A Kozmikus Szövedék megcsapolásával a saját energetikai kapcsolattartó rendszerünkön keresztül belépünk a sejt-szintű tudat-állapotba, amellyel új lehetőségek tárulnak fel. Az aktivizált rejtett képességek között világosan-látás, mély békesség, jobb egészség tudat és megfiatalodási készség szerepelnek. Mindenütt a világon az emberek isteni énjükre ébrednek és másoknak is segíteni kívánnak ebben a folyamatban.

Az EMF Balancing Technique finoman, hatékonyan és gondoskodóan kaput nyit az Universal Calibration Lattice. A nemzetközi Kryon szeminárium csapatának tagjaiként Peggy és Steve életerő-képesítő technikát ajánlanak workshop-jaikon a világ minden táján. Ez a technika egy mai beavatás az elektromágneses természetünk új tudatszintjére. Olyan ismeretekhez jutunk az energetikai anatómiánkat illetően, amelyek lehetővé teszik, hogy tartósan megalapozzuk hatékony kapcsolatunkat a Kozmikus Szövedékkel, és az új energia azonnali hasznosítására képesítenek. Az EMF technika hatására újrahuzalozódik az energetikai kapcsolattartó rendszerünk az új energiához, ezáltal a lényünk nagyobb töltésének befogadására válunk alkalmassá. Peggy eljutott az emberi energia mező különös megértéséhez,fény és energia rostok formájában. Most pedig átadom a szót Peggynek, hogy bemutassa úttörő ismereteit az UCL-re és az EMF Balancing Technique-re vonatkozóan. Krayon az Universal Calibration Lattice-t a Kozmikus Szövedékhez vezető "kapunak" nevezi. Ezt az energetikai eljárást jelezte előre Kryon.

Az EMF Balancing Technique® – a szeretet evolúciós energetikai rendszere

Kaliforniában vagyunk egy gyönyörű, napfényes napon. A szobánk ragygó fénnyel van tele. Figyelem a 12 embert a helységben, ahogy energetikai mozdulatokat végeznek egymáson. Mindegyikük erőterében lévő arany fonatok kalibrálódnak az EMF Balancing Technique eljárásának hatására. Ma van a 6 napos kezelői képzés 4. napja, és a résztvevők mozdulatai máris gyakorlottságot és finom kivitelt mutatnak. Az arcok felragyognak a Teremtő belső felismerésével feltörő örömtől, ahogy az arany fényt alkalmazzák az eljárás során. Hirtelen egy ismerős foróság, amely Kryon beáramlását kíséri bennem, kezd felerősödni a szivemben. "Nézd ezeket az embereket, ezeket a kedveseket" mondja. "Pár napja még idegenek voltak,ma pedig család-tagok." A szemem megtelik öröm-könnyekkel, ahogy a szeretet hullámát érzem áthaladni a szobán. Ahogy beszámolok a résztvevőknek arról, ammi éppen történt, mondják, hogy érezték a szeretet hullámot. Megemlítem, hogy a multkori órán valaki dudorászta a "Kezdelek megismerni" című dalt,ezen jót nevetünk.

Ez Kryon energiája működés közben. Teljes töltésünk hordozása – a régi és új integrációja

Kryon arra szólít fel bennünket, hogy legyünk ön-képesítő emberi lények, és bátorít a lényünk teljes töltésének a hordozására. Szerinte már most is többet hordozunk az energiánkból, mint valaha. Valamennyiünk előtt ott a nagyszerű kihívás, hogy létrehozzunk és fenntartsunk egy olyan lelkiállapotot, amely képesít ennek az energiának a befogadására és hasznosítására. Esetenként ez túláradó feladatnak látszhat, de mint ön-képesítő emberi lények, olyan ajándékokat érdemeltünk ki, amelyek segitségünkre sietnek. Az Universal Calibraction Lattice (UCL) az egyik ilyen ajándékunk. Az UCL –ünk lehetővé teszi a Kozmikus Szövedék végtelen energiájának hasznosítását. Eddig a spirituális út-kereső jobbára függőleges irányban haladt, azaz elértünk a magasabb énünkhöz ( Higher Self), vagy lefelé haladva kapcsolatot teremtettünk a Föld energiájával. Ez az irány a régi, tradicionális energianál megfelelő volt. Most azonban a függőleges irány mellett a vízszintes kiterjedést is hasznosíthatjuk. megjeleníthetjük ezt az energiát a mindennapi életünkben, itt és most. Ezáltal a valóság-teremtésünket megerősítjük a Szellemmel, mint partnerrel.

Ahogy az UCL illusztrációját nézzük, láthatjuk a vízszintes huzalokat, amelyek a csakrákat összkötik a hosszú huzalokkal. Ahogy megtanuljuk erősíteni a vízszintes huzalokat, úgy növekszik a Teretővel/Istennel együttes valóság-teremtő képességünk.Ez az új energia adta új spirituális út, amelyet a föld energia rácsainak elmozdítása váltott ki. Ma már az UCL-ünkhöz való hozzáférésen keresztül teljes erővel bekapcsolhatjuk a valóság-teremtő képességünket. Ez a rendszer (UCL) a tudatosságon keresztüli aktivizálódásával, továbbá energetikai gyakorlatok,és az érzelmeink feletti bölcsességünk alkalmazásával láthatatlan vértté válik amely erősíti a lényünket. Ahogy elkezdjük felismerni, hogy otthon ott van, ahol éppen vagyunk, megkapjuk a lehetőséget arra, hogy örömmel építsük fel magunkat az adott kereteket.

Egy kis személyes történelem és egy nagy találkozás Ahnyával

Huszonhét éve, huszas éveim kezdetén mélyrőljövő vágyakozás fogott el, hogy emlékezzem Istenre/Teremtőre. Vallásos környezetben nevelkedtem, templomba jártam, énekeltem a kórusban, a karácsonyi angyal szerepét minden évben eljátszottam. Szenvedéllyel viszonyultam Istenhez, azt gondoltam, ha Isten az Atyánk (Istenanyáról akkor még nem hallottam), akkor valamikor én is része kellett hogy legyek Istennek. Teljes szivemmel emlékezni akartam Istenre – nem az ítélkező, bibliai Istenre a régmúltból, hanem a MA Istenére.

Akkor még nem tudtam, hogy vágyam Istem megismerésére ebben az életemben, egyben önvalóm megismerésének a vágya volt. Mitsem tudtam meditációról vagy mantrákról.

Mindazonáltal ezzel a mantrával kezdtem élni, lélegezni: "Emlékezem, emlékezem." És valóban emlékeztem. Egy elsöprő energiakitörésben "kezdet és vég nélkülivé" lettem. Mindent fény vett körül. Energia száguldott át lényem minden sejtjén, úgy éreztem, kiléptem az időből és olyan elementáris, ítéletmentes Szeretet töltött el, hogy tudtam, ez az isteni valóság. Micsoda Szeretet, micsoda Fény, és …micsoda zavarodottság! Úgy éreztem, hogy minden sejtem a legmagasabb fokozatba kapcsol és ez az erő szeretetteljesen áramlik bennem. Később értettem meg, hogy csakráim tárultak fel robbanásszerűen.

Nem voltak akkor new-age újságok sem egyéb anyagok, melyek segíthettek volna annak megértésében, hogy mi történt velem. Aztán a következő 16 évben mindent áttanulmányoztam, ami segíthetett megmagyarázni azt az intenzív szeretet-energiát, amit megtapasztaltam. Most életemnek ezt a szakaszát a "Fénytől való megzavarodottság" szakaszának nevezem. E korszak alatt sok különböző diszciplínában mélyültem el – Zen buddhizmusban, Sámánizmusban (afrikai, brazíl, indián), megújult kereszténységben, Siddha jógában, sőt még harcművészetekben (Tae Know Do, Tai Chi és Kung Fu) is. Mindent megtettem, hogy ezt a csodálatos energiát aktivizáljam az életemben. Tanulmányaim sok szép spirituális igazságra világítottak rá: "az igazság benned van az összes válaszokkal együtt;" "csodálatos lények vagyunk és Mester szintet érhetünk el". Mindez reményt kínált, de nehezen tudtam ezeket az igazságokat a mindennapi életemben hasznosítani, és nem hívták elő azokat az erős szeretet-energiákat, amelyeket annyira szerettem volna újra élvezni. Évek erőfeszítései ellenére életem, munkám, otthonom összevisszaságban volt! Megérintettem a Határtalant és továbbra is voltak átütő látomásaim, de a napi életem erőtlenséget tükrözött. Elégedetlenségem mélyült, de Isten szeretete megmaradt. Tudatában voltam "erőcsomagomnak", de hogyan tudnám azt működésbe hozni? Minden gondolatommal erre kerestem a választ. Szívem újra és újra túlcsordult, ahogy megértettem az ősi igazságokat és felismertem, hogy mindnyájan egyek vagyunk. Az igazságom elektromos töltéseitt szenvedélyesen igyekeztem fenntartani. Az éveken át tartó őszinte és elkeseredett keresés után azt kérdeztem:" Ha bennem vannak a válaszok, tudni akarom, hogy pontosan hol vannak bennem…és HOGYAN férhetek hozzájuk?"

Végül 1988 tavaszán megint átéltem a "kezdet és vég nélküliség" örömteli állapotát. Ezúttal egy nagyszerű, ragyogó női energia-forma jelentkezett. Ahnya a neve. Kryon azt mondja, a Szellemnek nincs neme. Én Ahnyát női energiaként tapasztaltam, ezért kényelmesebb nekem mint nőről beszélnem róla, bár ő valóban a nem-nélküli, teljes entitás egy aspektusa. Egyike Kryon tanítóinak, része az entitás-csoportnak, kiegészítve a kryoni kozmikus változásokat azzal a munkával,amit mi nyujtunk. Akármikor tanítok, Ahnya mindig jelen van. Ki- és belépek az élő közvetítésbe, mert ez a módszer a legalkalmasabb jelenleg a számomra. Ahnya mindig és mindenhol jelen van, ahol az EMF Balancing Technique tanára bemutatja a technikát, vagy egy EMF kezelő alkalmazza azt.

Ahnya és én egy lénnyé váltunk, és belémtöltődött az az energiaminta, amit UCL-nek neveztünk el. Ez volt az első élő közvetítés, amelyet megtapasztaltam. Hatalmas információ-mennyiséget fogadtam be ebből az egyetlen pillanatig tartó eseményből. Amint befogadtam az UCL energia-mintázatát Ahnyától, tudtam, hogy ajándékot kaptam, de nem volt világos, hogy mire való ez az ajándék. Egy évig szunnyadt bennem az információ. Aztán 1989-ben Kryon közreműködésével beindult a Kozmikus Szövedék aktivizálása. Munkám (életszerződésem,mostani felfogásom szerint ) világossá vált: értelmeznem kell a szövedéket, meg kell tanulnom és másoknak is meg kell tanítanom használatát. Lépésről lépésre tárult fel a szövedék(UCL). Hat évet töltöttem e háló értelmezésével , és az illusztráción látható forma feltérképezésével, majd az EMF Balancing Technique I-IV fázisainak a kifejlesztésével.

1989-ben kezdtem hivatalosan,az otthonomon kívül energia-kezeléseket adni, követve Ahnya által adott mintákat. (Később a gabona-körök mintázatát véltem felismerni az emberi erőtérben Ahnya mintázatait követve) Követtem hát a mintákat, de az eredmények a személyek igénye és szándéka szerint szóródást mutattak. Néha fizikai gyógyulások történtek, ezeket azonban mellékhatásnak tekintettem, mivel arra koncentráltam, hogy az emberi energiamezőnek ezt a kezembe került új rendszerét kiegyenlítsem és aktivizáljam. Ezzel egyidejüleg életemben is felerősödtek a változások. Ahogy mások Hálóit aktivizáltam, saját energiarendszerem is megerősödött, jobban tudta a" töltést hordozni". Egyszerre lett felület ennek a sok, univerzális energiának a keringetésére. Felismertem, hogy hordozni tudom sajár erőmet – ezt energia-magomnak (Core Energy) hívom - , ezzel társulásom a Szellemmel élővé vált. Kezdtem magam otthon érezni itt a földtekén.

Terjedni kezdtek a hírek a klienseim életében bekövetkezett pozitív változásokról, ezzel beindult a magánrendelésem. Az emberek "másnak","könnyebbnek" érezték magukat a kezelések után, és észrevették, hogy teljesebbé vált az életük. Ez nem mindig történt könnyen, hiszen változtatásokra volt szükség, de a vendégeim úgy találták, hogy több energiájuk és erősebb útmutatásuk van a lelkük által diktált következő lépsekhez. Állhatatosan, egyszerre mindig csak egy személlyel foglalkozva, a tevékenységem elismertsége növekedett. A következő években sok állami iskola felnőtt-képzésén belűl tanítottam, előadásokat tartottam egyetemeken, new-age boltokban, egészséges életmód kiállításokon és élvonalbeli üzletekben. Néhány kisebb rádió és televizió műsorban is szerepeltem és a helyi lapokban pozitívan méltatták tevékenységemet.

Történt egy izgalmas esemény is közben: 1995 nyarán egy Connecticut-beli elismert kutató-fejlesztő cég keresett meg Stephent és engem. A cég a kormánnyal és a hadsereggel kötött szerződéseket (például J. Everett Koop egészségmegörző videósorozatát is ez a cég készítette). Azt javasolták, hogy együttműködésükkel nyújtsunk be pályázatot a NASA-hoz, melyben az EMF Balancing Technique hatását vizsgálnánk az egyéni és csapat teljesítmény fokozására és az űrhajósok egészségmegörzésének erősítésére. A mi részünk a kezelések és gyakorlatok biztosítása lett volna az elektromágneses mező energiájának kiegyensúlyozó hatásának tesztjeihez. Más szóval, lehetőséget kaptunk a kollektív tudat serkentésére a Szellem és a biológia integrálásával! Aztán kiderült, hogy az időzítés nem volt megfelelő és csalódottan vettük tudomásul, hogy a cég pályázata sikertelen volt. Mégis, a megkeresés bátorított, és ma is tudjuk, hogy a helyes úton indultunk el. Egy évvel később, 1996 nyarán, Stephennel végül Kryon szavait olvashattuk. Mint sokakra, ránk is mély hatást tett az innen kapott felismerés. 1996 őszén találkoztunk Kryonnal, Lee Carroll-lal és Jan Toberrel. 1997 februárjában már formális együttműködésünk is létrejött.

Az Universal Calibration Lattice az önképesités energia mintája

"Milyen az önképesités mintája?" kérdeztem Lee/Kryontól, Atlantában a Kryon közvetitésen. Amint szivemet elöntötte a Kryon jelenlétét kisérő ismerős melegség, Lee megszólalt, "Nem tudom, a válasz jelent-e neked valamit, " horgolt"." Milyen nagyszerű leirása ez a Hálónak, amin az utolsó 10 évben dolgoztam! Fejlődésünk sarkallatos pontja az önképesités energia mintázatának tudatositása és megértése. Fény és energia huzalok sugároznak vizszintesen a csakrákból. Ezek a huzalok nyolcas alakú hurkok, amelyek husszú, függőleges energia huzalokba csatlakoznak, melyek határolják és átjárják energia anatómiánkat. Ez a keret alkotja a UCL-t. Igy gondolok rá. A fizikai anatómiánk különféle rendszerekből épül fel, pld. izomzat, csontozat stb. Az energetikai anatómia szintén rendszerekből áll. Ennek a bizonyos rendszernek – a Hálónak – a mintázata univerzális, azaz minden személynél alapvetően azonos. Amikor az UCL egyik részén megfeszülnek a fényhuzalok, egy másik részben más huzalok válaszolhatnak. Mint a Kozmikus Szövedéknél, az UCL hajlékony és keresztkapcsolatos. Személyes energetikai hálónk a makrokozmosz mikrokozmosza! Az UCL a transzformátorhoz hasonlóan működik, egyik áramkörből a másikba közvetit energiát. Ezért hivatkozunk erre a folyamatra, mint az " új energiára való áthuzalozásra." Ez teszi lehetővé, hogy fogadjuk és használjuk azt az energiát, amelyet megtanultunk a szándékunkkal letölteni a Kozmikus Szövedékből.

A szándék szerepe

Bár az UCL szerkezete alapvetően mindenkinél azonos, a kalibrációja (méretezése vagy befogadó ereje, erőssége) sajátosan egyedi. A kalibrációt minden egyes személy rezgésszáma és a Kozmikus Szövedék között fennálló matematikai viszony határozza meg. Az energetikai anatómiánk huzalainak kalibrációja meglehetősen összetett, és abban a SZÁNDÉK kifejezésének igen jelentős szerep jut. Az EMF Balancing Technique fázisainál az alap-szándék az elektromágneses erőtér kiegyenlítésére irányul, lehetővé téve a legtöbb kommunikációs csatorna megnyitását a Kozmikus Szövedék felé.

A mozdulatok egyszerűek és könnyed-elegánsak. A kezelést fogadó személy szinte bármire helyezheti a szándékát – a gyógyulástól az Ön-megismerésig egyszerűen a DNS-sel való újrakapcsolódás redukciójára téve a a hangsúlyt. A kezelések előrehaladásával megtörténik az individuális erőtér újrahuzalozása,ezáltal új szabályzórenszer lép az erőtér működtetésébe, amely erősíti az energetikai anatómia szerkezetét és lehetővé teszi az energia fogadását a végtelen forrásból (Kozmikus Szövedék).E kapcsolat létrehozása után gyakran drámai javulás észlelhető a valóság-teremtésben. Ebben a változásban a meghatározó faktor a lelki növekedés. Az elektromágneses erőtér kiegyenlítése spontán kioldódásokat eredményezhet egyetlen szempillantás alatt, akár belső élmény nélkül is. Ezen a szilárd alapon emeljük a saját vibrációs szintünket, melynek következtében a föld vibrációs szintje is emelkedik. Ez tehát a személyes és kollektív felemelkedés útja.

Kryon szerint az a szeretet, amelyet a Teremtő, a Mesterek (mint Jézus és Buddha), a spirituális vezetőink, családunk, és más személyes kapcsolataink irányában érzünk, az önmagunk iránti szeretetünk visszatükröződése. Amint igényt támasztunk erre a szeretetre, az ön-értékelésünk megnövekszik. A "magasabb énünk" iránti szeretetünk olyan terjedelmes, hogy a biológiánknak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy be tudja azt fogadni. Ezért kell felkészülnünk erre. Ezt a szeretetet befogadva először önmagunk teljesedünk ki, a szivünkben. Azután megosztjuk másokkal ezt a szeretet olyan új nézőpontból, amelyet azelőtt el sem tudtunk képzelni. Az UCL aktivizálása és használata az ön-szeretet és ön-értékelés befogadásának előkészítésére irányuló folyamat, hogy az a Főnix-hez hasonlóan felemelkedjen bennünk. Ez a Szellem ajándéka, ahogy az áldottság felé haladunk. Már jó ideje annak,hogy a tanításaim során a szeretről beszéltem. Úgy éreztem az évek során, hogy a világ visszaélt ezzel a fogalommal. Aztán talákoztam Kryonnal, és óh, hogy eltelt a szivem ! A föld energia szinje vérge elért oda, hogy készen áll a szeretet állandó áramlására, és mi is készen vagyunk annak kezelésére; jószándékúan, szeretve, örömteli szívvel a UCL-ünk alkalmazásával.

Az Universal Calibration Lattice húrjainak megpendítése – elektromos fejlődés

Ha valóban szeretnénk egy hatékony kommunikációt az univerzummal, elérhetjük azt gyakorlat útján. Ez a folyamat hasonlít egy húros hangszer felhangolásához. Jónéhányunk alkalmaz direkt ráhangolási módszereket a Kozmikus Szövedék húrjaira meditáció, energetikai gyakorlatok, vagy a szándék által létrehozott vibráció útján. Az UCL húrjainak pengetése által először is aláírjuk a személyes kapcsolatunkat, másodszor közöljük az univerzummal a feladó címét! Az UCL külső huzalai az energetikai anatómiánk része.Ha az illusztráción figyeljük azokat, élőnek és sugárzónak lájuk őket. Amint megtanuljuk használni ezeket a húrokat, úgy tisztul és erősödik a kommunikációnk a kozmikus szövedékkel. Az UCL-en belüli viszont-vibráció közvetlen és bennsőséges üzenet a számunkra. Az UCL-n keresztüli személyes kapcsolat a kozmikus szövedékkel növeli az ön-képesítő potenciánkat. Betekintést kapunk a dolgok kozmikus menetébe, ahogy eddig csak a Mesterek tehették. Mi mind mesterek vagyunk,lelkek vagyunk. Megvagy híva a mester szinted kapujának a kinyitására.

Jelentős változásokat hoztunk létre a bolygón "fénymunkás" erőfeszítésünkkel, és magunk is jelentősen megváltoztunk. Az energetikai anatómiánk tükrözi ezeket a változásokat, ahogy a lehető legtöbb fény és energia befogadása irányában haladunk. Kemény munkánkkal hozzájárultunk a jelenlegi energia rendszerhez, beleértve az UCL-t. A csontvázunk ásványi összetételénél fogva kiváló elektromágneses energia vezető. Valamennyien elektromos-kékek vagyunk a bőrszínünktől függetlenül. Az UCL-t alkotó struktúra része az erőterünknek, amely jelenleg formálódik. Ahogy az energiai mintákat ujra és ujra alkalmazom, észrevettem, milyen bámulatos előjogot élvezek azáltal, hogy a szemem előtt fejlődik ki az emberi fény-test. Az itt közzétett, UCL-re vonatkozó információ több ezer emberrel –egyénileg és csoportban- végzett munka eredménye. (lsd illusztráció)

8-as alakú végtelen hurkok

Ahnya kezdte megmutani nekem a 8-as alakú huzalokat, amelyek a csakrákból sugároznak és összekapcsolnak bennünket a mag-energiánkkal (Core energy). Ezek az UCL ön-kiegyenlítő hurkai. A végtelenség jelét formálják ezek a hurkok, a Teremtővel való végtelen kapcsolatunkra utalva. Megfigyeltem ezeket a fény-huzalokat, amint az univerzumból információt tápláltak be a biológiai rendszrünkbe. Amikor láttam, hogy a biológiánk információt küld vissza a a fekvő 8-as hurkokon keresztül, megértettem, hogy az energetikai anatomiánk e részének aktivizálásával mérhető lépést teszünk a fejlődésünk felé. Ezzel kap értelmet a valóság-teremtés itt és most.Az univerzumból visszatérő energia-hullám tapasztalatokat tartalmaz, amelyek a jövőnket formálják.

Röviddel azután, hogy először észleltem a nyolcas alaku végtelenített hurkokat, az UCL-t határoló hosszú huzalok is testet öltöttek. Tizenkét ilyen hosszú huzal alkotja a háló külső rétegét. Újabban további tizenkét hosszú huzal aktiválódott a végtelenített hurkok középpontjainál, az erőtéren keresztülhaladva. A szándék,energia gyakorlatok továbbá fénytemplomok formájának követése segítenek az UCL teljes formálásában. Milyen gyönyörű fejlődési folyamat ez! Az UCL alkalmazásával erősítjük az új energia befogadásának a képességét a biológiánkban. Ez pedig visszahat az UCL formálódására. Már ennek az anyagnak az olvasásával és az illusztrációnak a tanulmányozásával serkentjük a Háló energiáit a lényünkön belül. Amint megértjük ennek az " üzenet-renszernek " az alapelvét, azonnal realizáljuk, hogy valóban teremtői vagyunk a valóságunknak. Erősebb, tisztább üzenetek szeretetteljes, jóindulatú küldésével erősebb és tisztább valóságot teremtünk.

A 11:11 idején nagyobb felelősséget vállaltunk saját sorsunkban. Solara tevékenysége arra épült, hogy nagyobb energia befogadására vállalkoztunk, és ennek eredményeképpen személyes rögzített élményeink bekerültek az erőterünkbe. A múltunk – örökletes mintáink,más életeink rögzített élményei, és a jelen életünk összes tapasztalatai - teljes egészében rögzítve van a mögöttünk elhelyezkedő hosszú információs huzalokban. Ezek a rögzített felvételek picurka fénykorongok formájában jelennek meg; ezek hordozzák és tartják rögzítve az információkat elektromágneses formában. Amikor fölös töltés jelenik meg valamely fénykorong körül, akkor általában a valóság újra és újra ismétlődő formában manifesztálódik a jelenben. Ha ez a valóság kedvünk szerint való, az rendben van. De gyakrabb az a helyzet, amikor az "energia történetünk"által létrehozott ismétléses mintázat horgonnyá válik, amely visszatart bennünket az előrehaladástól. Amikor kiegyenlítjük az energia-töltéseket a hátunk mögött elhelyezkedő hosszú huzalokban , a szándékunkat az "energia történetünk", vagy "múltunk" átfordítására irányítjuk a bölcsesség arany oszlopává és támrendszerévé. Finoman kioldjuk a túlsúlyos "negatív" energiákat, amelyek ezután újrahasznosíthatóvá válnak a MOSTban és a valóságteremtési folyamatainkban. Jelenleg már a karmikus feladataink alóli feloldásra is lehetőségünk van. A hosszú huzalok a magasabb töltésű energia csatornái is egyben, amelyek segítségével az áldottságnak ezt a szintjét vállalhatjuk.

Figyeljük az illusztráción a tiszta fénynek azt az egyenes oszlopát, amely a test középvonalában halad. Itt, a középvonalunkban található a csakrák fejlődésben egyesült rendszere. Ez a mag energia, az UCL nyitott csatornája, amely a végtelen forrással kapcsol össze bennünket. Minél erőteljesebb a mag energia áramlása, annál erőteljesebb a spirituális tudásunk belülről történő feltáródása. Ahogy Kryon említette a Geneva tónál, az idők bölcsessége bennünk van. A spirituális intelligencia valamennyiünkben ott rejtőzik; tölünk függ, hogy a szándékunkkal használatba vesszük-e. A Szellem és a Biológia házassága valóság, és az a feladatunk, hogy életre hívjuk ezt a valóságot. Az egyik alap-jellemzője ennek a folyamatnak egy mély béke érzet, attól függetlenül, hogy mi történik körülöttünk. Emlékszünk Kryon "Kátrány-kátyú meséjé"-re? (The Parables of Kryon, Lee Carroll, Hay House,Inc. 1996) Amint kioldjuk a múlt túlsúlyos energia töltéseit és megerősítjük a mag energiánkat, a sűrű "kátrány", amely lassította a haladásunkat,feloldódik. A magasabb énünkkel való partner kapcsolat felé haladunk, és végső soron a felemelkedettség felé. Itt, a mag energiában, megtapasztalhatjuk az örök MOST energiáját.

Minél inkább a most-ban tartózkodunk, annál nagyobb elektromos töltést tudunk hordozni. A személyes történetünk elektromos töltése valamint a jövőben szunnyadó lehetőségeink töltése mind beköt a most-ba. A felemelkedéshez szükséges erő vagy "juice" a kiegyenlített most-ban található. Az emberi erőtérben az előttünk elhelyezkedő fényhuzalok a lehetőségeink töltéseit hordozzák. A lineáris időben ez a jövőre vonatkozik. Itt tároljuk a reményeinket, álmainkat és vágyainkat. De az UCL-ünknek ugyanebben a porciójában halmozzuk fel a jövő eseményeivel kapcsolatos félelmeinket és aggodalmaikat is. A hosszú információs huzalokban elhelyezkedő fénykorongok adó-vevő állomásként működnek, a kibocsájtotthoz"hasonló"energiát vonzva be. Az univrerzum nem ítélkezik – szabad akarat érvényesül ebben a folyamatban. Végtelen lehetőségek lényei vagyunk. A transzmisszió erősségétől függően egy lehetséges valóság ölthet testet. Természetszerűen, amikor a reményeinkre és vágyainkra koncentrálunk pozitíven gondolkozva, a félelem és aggodalom megszűnése irányában munkálkodunk. Íly módon tehát erősítjük a valóságteremtő képességünket miközben elmossuk a "kátrányt" és teremtő szándékot "ültetünk" az erőterünk jövőbeli lehetőségeket hordozó porciójába. Most talán jobban megértjük az UCL-re vonatkozó technikai információkat, amelyek a valósáteremtés alkalmával merülnek fel, és hogy miért mondják azt, hogy amire a figyelmünket irányítjuk, azzá válunk.

Körkörös idő

Ahogy ismét az UCL illusztrációhoz fordulunk, láthatjuk, ahogy az energia a hátunk mögül (a múlt) beköt és betáplálja az információt a közpot (jelen) energiájába. Ez a központi mag energia ugyanakkor kapcsolatban áll és információt táplál az előttünk lévő energia mezőbe (jövő). A csatorna minden irányban nyitott, így hát a jövő táplálni tudja a jelent, vagy akár hátul a multat. Ebből megérthető, mit értünk a körkörös időben élésen. Ez a múlt, jelen és jövő kapcsolat hozza létre az örök MOST-at.Valójában nincs múlt, jelen vagy jövő; egyedül a MOST létezik. Ez nem új információ. Majdnem 25 éve olvastam (tetszett) Ram Dass könyvét, a "Légy itt és most"–ot.A hosszú évek tanulmányai után most visszatértem az "itt és most"-hoz.

Mégis, van itt valami eltérés; ma olyan lehetőségünk van ennek az alkalmazására, mint korábban soha. Ennek oka a Kryon által végzett planetáris mágneses rács igazítása. Kryon arra biztat, hogy tapasztaljuk meg a MOST-ban levést, amikor azt mondja a közvetítésben, hogy "ez az információ azoké, akik ezt a MOST-ban hallják, és azoké, akik kazettáról hallgatják majd a most-ban, vagy akik olvassák a szavakat a most-ban." A portlandi közvetítésen arra emlékeztet bennünket, hogy " az idő az ugyanaz, az idő-keret az, ami meghatározó." Amikor megtanulunk a körkörös idő arénájában élni, akkor valóban "a lényünk nagyobb töltését hordozzuk." Az EMF Balancing Technique gyakorlati módot tanít nekünk, hogy a MOST tudatunkat alkalmazhassuk.

Itt az idő az univerzális kalibrációra

Kryon feltárta előttünk, hogy a kozmikus szövedék a Szellem leghatalmasabb eszköze, amely ma rendelkezésünkre áll. Felszólítja a fizikusokat a Kozmikus Szövedék energiájának kutatására, az emberiséget kecsegtető felfedezések kilátásba helyezésével. Kryon azt is javasolja, hogy érjük el azt a rezgésszintet/ frekvenciát, amelynél a Kozmikus Szövedéket hasznosítani tudjuk.Ahhoz, hogy ezt megtehessük a mindennapi életünkben, meg kell hogy erősítsük, és ki kell egyenlítenünk a személyes energia-anatómiánkat. Az UCL a Kozmikus Szövedékkel kapcsolatot tartó rendszerünk. Ez a fejődési folyamat, a fizikai testen belül, fogja az arany lényünknek, akik valójában vagyunk, a teljes kifejeződését kiváltani. Ez az energetikai felzárkózás megteremti a Teremtővel való különleges és interaktív kapcsolat szinterét. A kalibráció lehetővé teszi a Kryon által előidézett változások következtében megnövekedett elektromos töltésünk befogadását és kifejezését. Ezt értjük az "újrahuzalozás az új energiára" alatt. Az elektromos töltés az a spirituális szikra vagy erő, amely mindenkiben megtalálható. Az univerzális kalibráció célja egy tudatosan erősebb kapocs létrehozása a Végtelen és a személyes kapcsolattartó rendszerünk, az UCL között.Egybeesések (vagy szinkronicitások) csak a kezdetet jelentik! Néhányatok már abban a valóságban él, hogy ahol éppen vagytok, ott vagytok otthon. Az egyedül-lét érzése fogyóban van, ahogy a Szellemtől való elszakadottságunk fátyla átlátszóbb lesz. Ez a folyamat 1990-es évek elején felerősödött és 2012-ig fog tartani. Az energia munkáknak kiemelkedő szere van ebben az időszakban!

A szeretet elektromagnetikus törvényeinek a helyreállítása

A szeretet és elektromagnetizmus spirituális törvényei arra várnak, hogy a felfedezzük és a Szellemmel való újrakapcsolódásunkat helyreállítsuk a valóság-tertésünk és integritásunk érdekében. Az UCL-ünk élő és Szeretetet vibrál,s ezt tiszteletben kell tartanunk.Ahnya által átadott energia kiegyenlítő információk értelmezése során többnyire helyesen tudtam követni az energia mintákat. Amikor azonban nem a megfelelő módon alkalmaztam egy bizonyos mozdulatot, Ahnya szelid türelemmel és szeretettel igazított ki. Ilyenkor úgy éreztem, mintha a karom és a kezem nem is az enyém volna, ahogy lágyan követték a kívánt modulatok sorrendját. Az idő múlásával számtalan Vezető cserém volt, de kezdetben három magas arany fény entitás volt velem. Mindig jelen voltak és a bal oldalamnál álltak. A Három Bölcs Fickó nevet adtam nekik szeretettel. Egy nap világossá vált, hogy meg kell neveznem a munkámat. Szigorú útmutatást követve neveztem az eljárást "EMF Balancing Technique"-nek (EMF jelentése electromagnetic field). "Micsoda!" kiáltottam, "Ez nem hangzatos vagy figyelemfelkeltő! Milyen unalmas. Nem hívhatnám "Csillagkapú"-nak, vagy valami hasonlónak?"" Nem" válaszolták együttérzéssel, és nagylelkűen elmagyarázták, hogy hamarosan az emberek nagyon is a tudatában lesznek az EMF-nek és ennek a névnek értelme lesz a számukra. Emlékeztetőül, ezt az információt 1989-ben kaptam. Ma már tudatában vagyunk, hogy az emberi test elektromágneses erőtere sok szempontból kulcsfontosságú a fejlődésünkben.

Arany energia minták – fény templomok

Az Ahnya által közvetített információn túl felfigyeltem a belülről és körülöttünk sugárzó arany fényre. Ugyancsak láttam kristály fényű különféle mintákat. Ezeknek a mintáknak a letöltési módja az "energetikai azonosulás" volt a számomra. Ez itt most nem a megfelelő hely ennek a folyamatnak a bemutatására, a lényeg, hogy mostanra öt ilyen mintázattá "váltam". Gyémánt alakzatú fény és energia templomok ezek. Én úgy gondolok ezekre a templomokra, mint az EMF Balancing Technique lényegi eszközeire. Ezek a templomok katalizálják az információ feltárulását vagy megvilágosodását az egyes egyének UCL-ében. E templomok képesítenek engem az energia kiegyenlítő technika gyors tanítására, és az egyes tanulók energia mezőjének igazítására annak érdekében, hogy azonnali hozzáférésük legyen az UCL-jükhöz.

Az órákon előadások, gyakorlatok és szavak nélküli kommunikáció váltakozik: szavak az elmélet elmagyarázására; gyakorlat a kézrátételes technika megtapasztalására; és a fénytemplomok élő közvetítése szavak nélküli instrukcióként. Ezek az instrukciók igen vizuálisak és könnyen megtanulhatók. Örömteli folyamat ez, a résztvevők mindig megemlítik az energia szakrális és szeretetteljes érzetét. Ezeket az arany energia mintákat ismételt mozdulat sorozattal követjük az erőtéren keresztül. Ennek eredménye az energia újramintázása, vagy áthangolása, amelyhez specifikus szándékot társítunk az UCL aktivizálása és erősítése céljából a kegyelem állapotában, anélkül, hogy át kellene élni az eredeti élmény fájdalmát. Lecke megtanulva=bölcsesség elnyerve. A folyamat ugyancsak elősegíti az embertől-emberig meglévő elektromágneses kapcsolat dinamikájának a megértését. A mozdulatok kecsesek, Tai Chi-szerűek, ahogy ezeket az energetikai mintákat követjük az emberi erőtéren keresztül. Az eljárás precíz és igen alapos. A lábak felől haladunk a fej felé, azután előlről a hát felé, majd a fejtől újra lefelé, vissza a lábakhoz. Mindig erős visszacsatolással a Földhöz fejezzük be ezt az univerzális ráhangolást. Nincs szükség arra, hogy hangsúlyozzam, mennyire szent és imperatív a Földdel való társ-kapcsolatunk elismerése.

Az EMF Balancing Technique® négy fázisa – rövid áttekintés

Egy EMF kiegyenlítő kezelés alatt a kalibráció mindenkinél lezajlik függetlenül attól, hogy tudatosak vagyunk-e felőle. Legtöbben érzik az energia áramlását a testen keresztül, de ez nem kritériuma a sikeres kezelésnek. Minden kezelés így kezdődik: "A bennem lévő teremtő erőtől, a benned lévő teremtő erőhöz, és a jelenlévő kapcsolatok megtartásával kezdjük hát." Ezzel megadjuk a belső bölcsességnek a közös elismerést és tiszteletadást. Az EMF kiegyenlítő folyamat négy különböző energia mintát, vagy fázist foglal magába, amelyeket az emberi erőtéren vezetünk keresztül. Ezek a mozdulatok eredményezik a kalibrációt, amely viszont erősíti a személyes kapcsolatunkat (vagy ahogy néha hívom, a "Felemelkedési kapcsolat"-unkat) a Kozmikus Szövedékkel.

Mindegyik mintához sajátos szándék járul:

Fázis I: a bölcsesség és az érzelmek kiegyenlítése (az elme és a szív). Ez az első minta stress csökkentésben, szabadság- és jó-érzésben nyilvánul meg. Hasznos lehet az új energia idején meditálni azon, milyen lehet a szívvel gondolkozni és az elmével érezni. Megtapasztalhatjuk a fény és energia rostok szerepét, amelyek az energia anatómiánk rétegét alkotják, és amelyek a csakra rendszrünkkel állnak kapcsolatban. A bölcsesség és érzelmek egyensúlya igen fontos. Bölcsesség alatt itt érvelő, szervező és megértő mentális képességeinket értem.

Fázis II: a hangsúly az ön-irányításon és támogatottságon. Könnyed eleganciával kioldjuk a múlt érzelmi eseményeit anélkül, hogy át kellene élnünk azokat a fájdalmas élményeket, amelyek létrehozták azokat. A szándékunk arra irányul, hogy a múltat a bölcsesség és támogatottság arany oszlopává fordítsuk át, a mag energiánk oszlopává, amely a mostba helyezi a középpontunkat. Ez az arany oszlop az Ön-képesítés energetikai szerkezetét támogatja. A múltbeli negatív energiák nem horgonyozhatnak, vagy tarthatnak vissza bennünket tovább! A kérdés az,hogy "Hogyan capcsolódhatok a teljességhez hatákonyabban?" Ez az, amiért a rostok megértése, amelyekben látom a geometriai mintázatban elhelyezkedő fény-korongokat, amelyek áthozott, genetikai,más és a jelen életekből jövő információkat tartalmaznak–annyira fontos. Minden pillanat adata felvételre kerül. Kryon (1999 május 8.) beszél a DNS-ünk mágneses burkáról., amelyet, mondja, a tudósok addig nem találhatják meg, amíg nem döbbennek rá, hogy "valami hiányzik". Ez a Teremtő mágneses kódja.

Fázis III: a mag (törzs) eneriánk intenzifikálása. Ez teszi lehetővé, hogy a bennünk tárolt fényt sugározhassuk. Itt alkalmazzuk előszőr a platina fényenergiát, valamint egyesülés jön létre az energia anatómiánkban, ahogy a csakráink felzárkóznak a mag energia mentén. Ez a felzárkózás elengedhetetlen az univerzum folyamataiban való nagyobb felelősségvállalásához. Ebben a fázisban kifejezzük spirituális intelligenciánkat, továbbá átérezzük a békét és az I AM that I AM (vagyok ami vagyok) jelentőségét.

Fázis IV: hangsúly az energetikai beteljesülésen. A bennünk lévő lehetőségekre általában úgy gondolunk, mint a jövőnkre. Ebben a fázisban megtapasztaljuk hogyan hangoljuk az UCL-ünk speciális energia receptorait és kibocsátóit a Szellemmel való közös valóság-teremtésünk érdekében. Arra kalibráljuk az erőterünk ezen részét, hogy örömteli módon együtt teremtsük a lehetőségeinket. Micsoda privilégium társkapcsolatban lenni a Teremtővel!

Mind a négy fázisban a minta a Szellemtől kapott útmutatást követi, a kalibráció viszont mindenkinél a személyes belső bölcsesség függvénye. Mindenki egyedi, ezért az eredmény mindig érdekes és individuális. Éngem mindig elámít, hogy az univerzum mennyire egyedi mindannyiunkkal! A Kozmikus Szövedék bonyolult része valamenniünknek, és mindannyian kapcsolatban állunk egymással. Ezért mondja Kryon, hogy Család vagyunk.

Mester állapot – az egyensúly állapota

Az EMF kiegyenlítő tevékenység egyik legfontosabb törekvése a mindennapos életben az egyensúlyi állapot létrehozása. Az arany egyensúly állapota ismételt kihívást jelent, ahogy mi magunk, a föld és az univerzum folytonosan kalibrálódik az energetikai valóság új struktúráihoz, amelyek kialakulóban vannak. Ahogy tartjuk ezt a szintet, és magunkévá tesszük a magasabb vibrációs szintet, amely ehhez kapcsolódik, rájövünk, hogy azok a kondíciók, amelyek nincsenek azzal összhangban, egyszerűen leeshetnek. Ilyenkor gyógyulást tapasztalunk, ahogy a legtöbb ember hívja ezt. Amikor az egyéni, szent és sérthetetlen egyensúlyunknál vagyunk, akkor mély békét és stabilitást küldünk a kollektív egészhez. Az egyensúly, tehát, az áldottságunk kifejezésének a kulcsa.

Emlékezzünk arra, hogy a mesterré válást gyakorolnunk kell. A mester állapot a lényünk teljes töltésének hordozását jelenti. Kryon felszólít bennünket erre, és azt mondja, hogy könnyed eleganciával tudjuk ezt tenni. Néhányunk talán komikusan teszi ezt, de meg tudjuk tenni. (Ahnya szerint az rendben van ha itt meg ott kozmikus porontyok vagyunk, mindaddig,amíg szeretettel és humorral tesszük azt.) Gondoljunk egy pillanatig arra, hogy mit jelent a számunkra a mester szinten való élés: állandó békésség fenntartása, derű a szivünkben, teljes ítéletmentesség mások irányában, türelem, humor, kedvesség, alázat, csendesség, enegancia, egyebek között. A mesterré gyakorlás magábafoglalja az adni és kapni tudás bölcsességét; a megkülönböztetőképességet, amelyről Kryon beszél.

Önmagunk mesterré fejlődése során másoknak is segítünk ebben, és ennek erdményeképpen együttesen tartjuk és hordozzuk az emelkedésünkhöz szükséges energiát. Szeretet van ebben a folyamatban – saját élentünk boldogabbá válik, és emelkedik a vibrációnk, segítve másokat a saját vibrációjuk emelkedésében. Az egyik EMF Balancing Technique tanára mondta egyszer: "Elmagyarázni azt, hogy mit remélhetünk ettől a módszertől,szinte lehetetlen, ugyanis ahogy elkezdjük a Szellemet integrálni a biológiánkba az eredmény minden egyes személynél más .Ugyanakkor minden személynél, a földnél és az univerzumnál is a legjobb változások jönnek létre."

A harcművész mester lesz, amint az energia irányítási képességét felerősíti a forma és gyakorlat elsajátításával. A szóló hegedüs életét adja a hangszerének a megszólaltatására irányuló gyakorlásnak. A megvilágolodott ember a mester szinre jutást gyakorolhatja a pillanat tudatos megélésével, és a folyamatos fejlődés iránti felelősség felvállalásával. Ennek a spirituális stratégiának a gyakorlása, kombinálva a szándákkal és az integritással sokkal átütőbbé teheti a valóság-teremtésünket. Ezt tanítom az EMF Balancing Technique szemináriumokon. Először, hogy tiszteld a történelmedet (a múltat)azzal, hogy hálát érzel az elnyert bölcsességért. Másodszor, helyezd magad a mag/törzs-energiádba (jelen), amely vonalba hoz a végtelen erőforrással. Ez elvezet a harmadik lépéshez: nyúlj ki az egyensúlyodból a lehetőségeidhez (jövő). Ennek eredményeként, bármire irányítod is a szándékod,nagy tisztasággal és következetességgel megteremted. Minél inkább gyakorolod az önképesítő energetikai mintában való életformát, annál inkább ön-képesített leszel. Mindez nem is olyan misztikus, és még működik is!

Iskola szárnyakkal

Nyolc éve tanítom már az EMF Balancing Technique-et. Az évek tapasztalata igen megerősített a programot illetően és a fény-lényeket illetően akik a tanfolyamaimon résztvesznek. Az egy napos Universal Calibration Lattice workshop bárki számára hasznos.; itt hasznos információt lehet kapni az UCL-re vonatkozóan, továbbá olyan energetikai gyakorlatokat, amelyek erősítik azt és mindennapi eszközt adnak az erősítésére. Akik tovább kívánnak haladni a tanulmányaikkal, megtanulhatják a technika első négy fázisának a mintáit, és ezáltal EMF kezelőkké válhatnak, később pedig akár a technika tanítóiává. Az első négy fázis kezelői és a személyes-növekedés program 3 napos képzést igényel az alap szintű és 3 napot a haladó szintű képzésre. Az oktatás gyorsan halad, mivel minden résztvevő közvetlenül felzárkózik az új energiával, az útmutatás pedig tömör. A mozdulatok elegánsak és könnyen követhetők. Az energia ön-szabályozós és ön-irányulós; a fogadó személy speciális igényeinek megfelelően halad keresztül a testen/erőteren.

Az EMF Balancing Technique tanfolyamok energetikai események! Néhányan saját fejlődésük érdekében, esetleg a családtagok vagy barátok érdekében sajátítják el a technikát. Mások a már meglévő gyakorlatukba kívánják beépíteni ezt az energetikai módosító eljárást. Megint mások talán új pályára kívánnak lépni, mint EMF Balancing Technique kezelők. Akik erős elhivatottságot éreznek evvel a tevékenységgel, az okleveles tanárképzést is elsajátíthatják.Az lehet tanár, aki sikeresen elsajátította mind a kezelői mind pedig a további hat-napos tanárképző tanfolyamot. A tanári képesítés az első négy fázis alkalmazására valamint tanítására jogosít.

Szellem és Biológia házassága az UCL-en keresztül

Kryon azt tanítja,hogy az emberi tudat a földet egy új vibrációs szintre hozta, amelynek következtében megváltozott a fizikai valóságunk (New Hampshire, 1997 november). Az emberiség felelősségvállalásában előrelépett a felemelkedés (Ascensen) útján. Mi valóban elértük a kritikus tömeget. Ahogy haladunk önmagunk mesterré formálásában, úgy növekszik a fény és energia befogadásunk a legnagyobb kapacitásunk felé. Az UCL ennek a munkának az eredményeként formálódik, a fénymunkások mindennapi törekvése következtében a világ minden részén. Vízszintes energia mintázatot tudunk ma már hasznosítani a valóság-teremtés erejét megsokszorozva ezzel;íly módon valóság-teremtő energiát viszünk az itt és most-ba. Valamennyien részei vagyunk ennek a fejlődési folyamatnak, ugyanúgy, ahogy eszközei is vagyunk ennek a feladatnak a beteljesítésében. Vílágos, hogy a Szellem és közöttünk létrejövő társ-kapcsolat a new age ajándéka.

Ahogy a teljes kapacitásunk felé haladunk, fiziológiai változások is bekövetkeznek. A hormonaink eltérő módon választódnak ki,ez kémiailag hatással van az agyunkra és a testünkre, amely cserében előkészít bennünket a felemelkedésre (Ascension), megélni a new age-t és az új valóságot. Amint az energia átjárja a teljes erőterünket – az energia testünket- ,a hormonális és kémiai változásokon keresztülhatni hat a fizikai testünkre. Előbb-utóbb a testünk hihetetlen gyorsasággal, újra és újra meggyógyítja és regenerálja önmagát; ebből következik a hosszabb élet-pálya, amelyről Kryon beszél. Továbbá megváltozik a tanulási módszerünk is, ahogy drámai, új módját fedezzük fel az információ-megszerzésének a kollktív tudatból.

Az UCL a lényünk magjában, a szívünkben kezdődik. Erősíti a biológiánkat a teljesen ön-képesítő emberi állapot áldottságában. Ez az az állapot, ahol a teljességgel való kollektív kapcsolatunk kezdődik. Mindenki hordozza a kollektív igazság egy darabját a lényében. A spirituális fejlődésünk útján, amikor másokat segítünk az isteni lényük kifejezésének megnyilvánulása felé, önmagunkat is segítjük – ilyen összekapcsolódásban vagyunk! Ahogy Kryon mondja, "Energia kerül kibocsájtásra és az idő megváltoztatásra – mindez az emberi szándék hatására.Nincs nagyobb erő az univerzumban az EMBERI SZÁNDÉKNÁL és a SZERETETNÉL. (New Hamphire-i közvetítés)." Kryon arról is beszél, hogy a Szellem mennyire szeret bennünket. Akozmikus Szövedékkel való személyes kapcsolattartó rendszerünk mester-szintre képesít a Szeretet kifejezésében; szeretetben növekedve LEGYÜNK a Szellem határtalan Szeretetévé.

A kalibráció ünneplése

A férjem, Stephen alkotja az EMF Balancing Technique másik felét. Stephennel együtt tartjuk a tanfolyamainkat világszerte. Aktiváljuk, humántól humánnak, a fénytemplomokat. Jelenleg hat országban vannak EMF Balancing Technique tanárok: az Amerikai Egysült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Új Zélandon, Nagy Brittaniában és Szingapurban. A partnerem/tanárom, Ahnya, az a sugárzó lény, akitől ezt az összes információt kaptam, most is sugározza a Szeretetet. És az ünneplés pózában áll. Kéri, hogy ne felejtsek beszélni valamiről, amit mindig nagy örömmel meg is teszek a tanítványaimnak: az UCL-t határoló hosszú huzalokat gyakran szárnyaknak látom !

Namaste, kedves Család.

Peggy Phoenix Dubro

Kapcsolódó Linkek

The Cosmic Lattice - Part I (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1997

The Cosmic Lattice - Part II (on Kryon website)
Kryon Channelling by Lee Carroll
New Hampshire - November 1998