The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Jóga a Hálóért, Reflexiók, A Hullámok


EMF Balancing Technique®
Kecses, elegáns és elmélyûlt módja az energia munkának

Az EMF Balancing Technique® energiarendszer, amely az Universal Calibration Lattice®-n, az emberi energetikai hálón keresztül fejti ki hatását. A technika egyszerű, szisztematikus folyamat, amelyet bárki elsajátíthat, és alkalmazhatja az ember-emberre hatást az eletromágneses erőtérre. 13 fázisa van, mindegyik az Universal Calibration Lattice erősítését célozza.

A Technika eredete

Peggy Phoenix Dubro

Peggy Phoenix Dubro egész fiatal korától erős vágyat táplált arra, hogy "emlékezzen Istenre". Fiatal nőként beható élmények sorozatában volt része az energiaközpontjai (csakrái) spontán megnyílásának következtében. Ez a megnyílás a feltételnélküli szeretet, és az univerzum összes alkotója közötti összetartozás tudatát eredményezte.

A vágya, hogy még többet megértsen, és hogy a mindennapokban megélhesse ezt a tudatállapotot, 15 éves utazásra indította el, amely ugyancsak beható feltárulást eredményezett; egy utonérhetetlen élményben feltárult előtte az Universal Calibration Lattice (UCL). Ezekután Peggy figyelme előszőr a saját spirituális fejlődésére irányult. Ahogy közvetlenül az UCL elektromágneses természetével foglalkozott, felismerte olyan mód kifejlesztésének a lehetőségét, amely mások fejlődési folyamatát segíti. A városban, ahol lakott, hamarosan híre terjedt kezeléseinek.

Azután, hogy évekig rendszeresen foglalkozott kliensekkel, a saját, valamint klienseinek feltámadó igénye arra, hogy többet megértsenek erről a munkáról, képzési program létrehozására motiválta Peggyt, melyben másokat taníthat a kezelések elméletére és módszerére; így született meg az EMF Balancing Technique. Ahogy az új kezelők megkezdték tevékenységüket, a hatás az ő esetükben is igen figyelemreméltó volt. Jópár évvel később, a pozitív eredmények folyamatának következtében Peggy kifejlesztett egy újabb programot, ez esetben a tanárképző programot; ebben Peggy mások tanításának a képességét adja át!

Ezek a képzési programok vezettek a tevékenység jelenlegi státuszához - Peggy Phoenix Dubro nemzetközileg ismert, mint az EMF Balancing Technique kifejlesztője, és az Universal Calibration Lattice legilletékesebb ismerője. A technikát jelenleg több mint 70 országban alkalmazzák és tanítják a világ minden táján, és a különböző kultúrájú és vallású emberek valamennyien rezonálnak az EMF technika eredeti szándékára - megismerni és élni az életet a lehetséges legteljesebb fokon a szeretet energiájának, a mindennel kapcsolatbanállás és minden egyes ember egyéni és szent jellegének a tudatában.

Módszer

Az EMF Balancing Technique ( EMF Kiegyenlítő Technika) teljes rendszerét tizenhárom fázis alkotja, melynél minden egyes fázis eltérő formában és fókuszpontban nyilvánul meg. Az első négy fázis mindegyikénél a kezelő elegáns, tai chi szerű mozdulatok egyedi sorozatát végzi, miközben a kliens felöltözve fekszik a kezelőágyon. Az összes mozdulat az Universal Calibration Lattice (Univerzális Kalibrációs Háló)-n belül kerül kivitelezésre. Az Universal Calibration Lattice az energetika anatómiánk rendszere, amely a test központi magjától kb 60 cm-re terjed. Néhányszor könnyed érintést is alkalmaz a kezelő, a kezelés nagyobb része azonban a kliens érintése nélkül zajlik.Az egyes fázisokhoz tartozó energiakezelés az önvaló, mint energetikai lény, megtapasztalását segíti elő, létrehozva az alapokat a tudatosság fejlődésének elősegítésére, ami az Evolúció Teremtőjévé válás útja.

Az EMF Kezelő elsődlegesen szavak nélküli energianyelvvel kommunikál, íly módon közvetítve a kezelés embertől emberre ható energetikai kölcsönhatását. A kezelés mintái beállítják a rezonanciát, közvetítve az erő és teljesség üzenetét a fogadóhoz.A legtöbb mozdulathoz a bátorítás sajátos szándékai társulnak, melyeket a kezelő a kliens felé hangosan kifejez.A kezelés fogadója mindenkor válaszol a kezelés rezonanciájára egyedi belső bölcsessége szerint.Minden egyes kezelés az egyén legbelső magjára hat, és a teljességének (szentségének) következő szintjére hívja meg a fogadót.

Előnyök

Stephen és Peggy Phoenix Dubro

Az EMF Balancing Technique fázisainak elsődleges előnye az Universal Calibration Lattice erősítése - az Universal Calibration Lattice a humán energia-anatómia komplex rendszere, melynek egyszerű célja minden ember számára a jelenleg lehetséges nagyobb elektromos töltés hordozására való képesítés.

Az UCL az elektromos töltés hálója, amely a személyes fejlődésünk következő szintjéhez szolgál alapul. Az energetikai-anatómiánknak ez a rendszere a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszerünk kiterjedése, amely segit képességeink kifejlesztésében, hogy teljesebben fejezhessük ki önvalónkat. A tudatos személyes fejlődés útján mindenki élvezni fogja az Universal Calibration Lattice teljesebb ismeretének előnyét, mivel annak hatása mindenre kiterjed, amit teszünk.

Az EMF fázisok documentált előnyei között szerepel beható békeérzet, az életre való nagyobb ráhatás, kiterjedtebb jó-érzés és nem ritkán észrevehető fizikai gyógyulás - az előnyök korlátlanok, amint megtanuljuk hordozni és kifejezni nagyobb töltésünket. Most gyakoroljuk, hogyan tárjuk fel, értelmezzük és formáljuk multi-dimenzionális lényekként a világunkat. Ez a technika mindenkit erősít, aki kezdőből tapasztalt bölccsé akar fejlődni, aki tudja, hogy az út végtelen, a feljődés pedig korlátlan.


Peggy Phoenix Dubro

Kryon Summer Light Conference 2016

Kryon Summer Light Conference 2015

Magán kezelések Peggy Phoenix Dubro-val

A Hullámok

Reflexiók

The Honeymoon Effect!

Living in Infinite Love

Everyday Energetics Institute