The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Jóga a Hálóért, Reflexiók, A Hullámok


Fázisok - I-IV.Fázis

Mi az EMF fázis?

Az EMF Balancing Technique® fázis a saját elektromágneses erőtér (EMF jelentése: elekromágneses erőtér) és az abban található mintázatok megtapasztalása.

Mindegyik fázis kb. egy órát vesz igénybe. A kezelést fogadó személy masszázságyon fekszik, miközben a kezelő Tai Chi-szerű kecses mozdulat-sort végez. A mozdulatok többségében a kezelő keze a kliens testét kb.60 cm-es körzetben teljesen körülvevő Universal Calibration Lattice részein halad át. A kezelés során a kezelő, az energiaáramlás elősegítésére alkalmanként gyengéden a kliens testére helyezi a kezét.

Minden fázis erősíti az UCL-t, nagyobb elektromos töltés tartós hordozását téve lehetővé. Bár az egyes fázisok végrehajtása mindig azonos, a kalibráció (vagy erősítés) lefolyása minden fogadó személynél egyedi. Ez a kliens belső bölcsességének, valamint személyes elektromágneses konfigurációjának a függvénye.

Az energiamező kiegyenlítése a masszázságyra való kényelmes elhelyezkedéssel veszi kezdetét.

Előszőr is az erőtér "felkészül" ahogy a kezelő a kézmozdulataival az univerzális energiát a kliens energia-anatómiáján keresztül áramoltatja. Ez alatt meleg, bizsergető, nyugtató érzetek támadhatnak. (megjegyzés: itt univerzális energia játszik közre, nem a kezelő személyes energiája)

Ezt követi a "tisztítás" folyamata, amely az energiahuzalok feszítésével kezdődik. Az energiarostok húzásának érzékelése nem ritka ilyenkor. Ez is a kalibrációs folyamat része az Universal Calibration Lattice energetikai rendszerén belül.

A következő lépés a "kiegyenlítés" folyamata, a kezelő sorban a kliens energiközpontjaira (csakráira) helyezi a kezét. Az érintés hatására gyakori a testhőmérséklet érzékelhető változása, amely átvezet a "zárás" végső energetikai igazításához. Ennek a nem-invázív folyamatnak egyéni sajátossága a hűvös vagy hideg energia-áramlás amely a gyakori és tradicionálisabb meleg vagy forró "gyógyító" energia kisérője.

Mire jó az EMF fázis?

Sokféle oka van, amiért az emberek EMF Balancing Technique kezelésre jönnek a nyugalomravágyástól, a "gyógyulni" akaráson át az ön-megismerésig...

Mindegyik fázis erősíti az Universal Calibration Lattice-t az energia-anatómia hatékony újraegyensúlyozásával. Fontos tényező ebben az univerzális energiamezővel vagy a kozmikus szövedékkel való összhang.

Fázisok

Az első négy fázis sorrendben történő megtapasztalását követően bármely fázis ismételhető, vagy folytatható az V-VIII. és a IX-XII.Fázisokkal, amelyeket előszőr szintén sorrendben szükséges megtapasztalni.

I.Fázis - Bölcsesség és érzelmek

Ez a fázis feszütséget old és megalapozza a szabadság és jóérzés új mintáját. Az elme és a szív energetikai egyensúlyának megtapasztalása.

II.Fázis - Önirányítás és öntámogatás

Ez a fázis kegyelettel kioldja a múltban rögzült visszahúzó energetikai mintákat, és felerősíti az önirányítás és öntámogatás tudatosságát .

III.Fázis - Magenergia sugárzása

A Magenergia sugárzása erősíti a spirituális intelligencia áramlását és megjelenését a mindennapi életben. Új megértés és szellemi meglátás a lélek egyedi jellegének kifejezésében.

IV.Fázis - Energetikai beteljesülés

Ebben a kiegyenlítő folyamatban megalapozzuk jövőbeli énünkkel a kapcsolatot és a kommunikációt a Személyes lehetőségek prizmáján keresztül, és jövőbeli lehetőségeket közvetítünk a jelen valóság-teremtésébe.